ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Servei a les persones
Igualtat

L'Àrea d´Igualtat, creada durant el Mandat 2015 - 2019, treballa amb l´objectiu d´impulsar polítiques de gènere i de defensa dels drets de les dones, mitjançant  projectes, actuacions i activitats encaminades a assolir la plena equitat de gènere, garantir la no discriminació i el respecte a la diversitat sexual i de gènere i a promoure, reconèixer i visibilitzar una ciutadania plural i diversa en termes de gènere, que respecta les llibertats de tots els canetencs i canetenques.

Àmbits d'actuació

  • Impulsar la transversalitat de gènere a tots els àmbits d´intervenció municipal.
  • Treballar per l´eradicació de la violència envers les dones i qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, orientació o gènere, a través d´una estratègia integral de prevenció, detecció, abordatge i recuperació de les dones i d´aquelles persones que han sofert violència o qualsevol discriminació per raó de sexe, orientació o gènere.
  • Impulsar un Servei d´Atenció a la Dona al municipi.    
  • Generar un circuit d'intervenció municipal que promogui la prevenció, la identificació  i l'abordatge de les situacions de violència masclista al municipi.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre l'existència de relacions desiguals i la identificació de noves formes d'abús i violència, en especial a la població jove.
  • Contribuir a transformar les actuals dinàmiques relacionals que s'estableixen a l'escola i a la comunitat educativa, a través d´una mirada coeducadora.
  • Visibilitzar i reconèixer el paper i el rol de les dones en el desenvolupament econòmic, social i cultural del municipi a través del Cicle de Cultura per la igualtat. Accediu a l'agenda per veure les xerrades del Cicle.
  • Promoure la sensibilització ciutadana sobre qüestions vinculades a la Igualtat de Gènere amb l´organització d´activitats entorn al 8 de març, el 28 de juny i el 25 de novembre.
  • Acompanyar i oferir suport a les entitats de dones o aquelles iniciatives ciutadanes d´àmbit municipal que treballen per promoure la Igualtat de gènere.

Accions de govern relacionades

•    Pla Igualtat de gènere de Canet de Mar 2018-2022

•    Protocol per l'abordatge integral de la violència masclista (Maresme) 
 
NotíciesDades de la regidoria

Tinença d'Alcaldia de Serveis a les persones, Igualtat, Participació i Eduació.

Responsable polític: Rosabel Madrid Cámara, 4a tinent d'alcalde

Ubicació de l'Àrea: Recinte de Vil·la Flora
Riera Gavarra s/n
08360 Canet de Mar.
Telèfon 93 795 46 25
c/e: canet.igualtat@canetdemar.cat


Visita a hores concertades.

^