ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Aprovem el Pla d'Igualtat de Gènere 2018 - 2022
PUBLICAT Dimarts, 15.01.2019
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
Aquest desembre s'ha aprovat el Pla d´Igualtat de Gènere a la Ciutadania 2018-2022. Amb aquesta aprovació s'assoleix un dels objectius de la recentment creada Regidoria d'Igualtat.

igualtatEl Pla d'Igualtat és una eina indispensable pel desplegament de les polítiques d´igualtat en l´àmbit local. Ha estat redactat amb el suport i les directrius de la Gerència de Serveis d´Igualtat i Ciutadania-Oficina de les dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, com a recurs tècnic del catàleg de serveis d´aquesta institució.

El primer pas, com en tots els plans d'actuació, va ser una diagnosi prèvia, que vam poder dur a terme gràcies a la implicació de les associacions de dones de Canet de Mar, de dones a títol individual i de personal tècnic de les diferents àrees de l'Ajuntament. Amb aquesta diagnosi s'ha pogut tirar endavant el treball de camp i la redacció final, que ha estat a càrrec de la Diputació de Barcelona.

El Pla d'Igualtat s'ha presentat ja a les diferents formacions polítiques i a les entitats i associacions locals, per tal que hi puguin fer aportacions abans de l'aprovació definitiva.

Els principals objectius que es planteja el Pla, a desenvolupar en els propers quatre anys són:

•    Treballar per garantir i implementar la llei d'igualtat de dones i homes.
•    Potenciar la igualtat d'oportunitats i prevenir les situacions de violència masclista i de discriminació per raó de sexe a la població.
•    Garantir els drets de les persones dels col·lectius LGTBI.
•    Increment de la participació de les dones en tots els àmbits locals i en especial Consell Municipals.
•    Col·laboració amb el protocol per abordatge de violència masclista tant en l´àmbit comarcal com el Local.
•    Incrementar el pressupost municipal d'Igualtat.
•    Procurar recursos humans i materials a l´Àrea d'Igualtat.
•    Promoure la participació dels grups i les entitats de dones en l'elaboració i l'avaluació de les polítiques públiques. Impulsar els instruments que integrin la participació de les dones en totes la seva pluralitat d'orígens i condicions a tots els òrgans participatius.
•    Reconèixer la importància principal de la participació d'associacions de dones, feministes i LGTBI, abastint d'eines i recursos les entitats, tot generant un espai de trobada i diàleg entre les entitats i l'administració on es prenguin decisions vinculants.
•    Promoure l'ús del llenguatge no sexista en tots els àmbits administratius i fomentar el seu ús a tota la comunitat i el teixit social.
•    Impulsar polítiques actives per promoure la participació de les dones  al  món  associatiu,  cultural  i  esportiu, el  seu  lideratge  i  la  seva  visibilitat i el reconeixement públic.
•    Garantir subvencions públiques d´entitats que treballen pels drets de les dones.
•    Abordar polítiques dels usos dels temps.
•    Garantir una participació paritària de dones en tots els llocs de responsabilitats i òrgans de representació.
•    Intentar que els pressupostos municipals tinguin present la perspectiva de gènere.
•    Introduir la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la promoció econòmica: plans d´ocupació, renda garantida, col·laborar amb el pla de fre a la pobresa femenina.
•    Anar incorporant el criteri que les empreses que contractin amb l'Ajuntament de Canet de Mar vagin fent  efectius els  criteris  de  paritat de gènere.
•    Donar suport a l'economia social, solidària i feminista.
•    Ajudar a afavorir plans d´inserció laboral per a dones i de manera especial per les dones migrades.
•    Promoure que en el contingut dels mitjans de comunicació d´àmbit local, i de manera especial els de titularitat pública, la representació de les dones, les imatges i el llenguatge evitin representacions  sexistes,  estereotipades  o  infrarepresentades  i  que  els  valors que es transmetin puguin transformar les condicions que impedeixen el seu progrés social.
•    Col·laborar amb l´àrea d´ensenyament a fer formació al professorat sobre feminismes i perspectiva de gènere
•    Fomentar  la  implicació  de  les  AMPA  en  els  plans  coeducadors  de centre i elaborar guia de recursos per a la coeducació en els projectes educatius d´entorn, a les activitats extraescolars.
•    Elaborar  un  protocol  d´actuació  i  realització  d´accions  de  formació adreçades a membres de l´AMPA, per capacitar-los per a l´eventual recepció de queixes per discriminació, assetjament o violència formulades per l´alumnat que les hagi patit, ja procedeixin de companys o companyes o del professorat.
•    Col·laborar amb l´àrea d´ensenyament a incorporar  els  principis  d´igualtat  als  materials pedagògics  de  la formació al llarg del cicle vital.
•    Incidir des dels òrgans de control corresponents sobre els missatges estigmatitzadors del gènere i contra el sexisme  a les comunicacions internes i externes de l´ajuntament, i especialment en la publicitat i/o comunicacions dels mitjans de comunicació de titularitat municipal.
•    Conjuntament amb l´àrea de Sanitat i l´àrea bàsica de Salut (CAP de Canet de Mar) vetllar pel desplegament dels recursos que ens permetin avançar en la salut diferenciada entre homes i dones, la diagnosi i l´abordatge.
Promoure  l'educació  afectiva  i  sexual  i  el  coneixement  dels  mètodes anticonceptius a la població jove i adulta. Fer  seguiment  i  avaluació  contínua  dels programes d´educació  afectiva,  sexual  i  reproductiva  a  les  escoles  i  instituts, tan  adreçats  a  l´alumnat  com  a  les  famílies  mitjançant  les  AMPA.
Així com, d´altres projectes de sensibilització i educació que incorporin la visió de gènere, d´orientació i d´identitat sexual, amb un especial èmfasi en els micro masclismes emergents a través de les noves eines digitals
•    Conjuntament amb l´àrea d´esports, desplegar les mesures de la Llei d´Igualtat en matèria del foment de l´esport femení.
Promoure la representació i presència de dones esportistes  i competicions  de  clubs  femenins  als  diferents  mitjans  de  comunicació locals, especialment els de titularitat pública.
•    Establir mesures d´acció positiva per a la representació i participació equilibrada de dones als òrgans representatius municipals.
•    Procurar l´elaboració d'un protocol que promogui l´erradicació de les actituds LGTBIfòbiques i masclistes en les competicions esportives, amb la implicació i la col·laboració dels principals clubs i entitats esportives locals.
•    Des de les possibilitats de l´àrea d´igualtat, desplegar  tots  els  recursos  per  a 
l´abordatge  integral  de  les  violències masclistes. Des de la prevenció, la detecció, la protecció, la formació, l'atenció i la reparació. Atenent les múltiples formes amb
què s'expressen les violències i actuant sobre tots els àmbits, tal com estableix la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
•    Reforçar la formació obligatòria i suficient en gènere i en violències masclistes
•    Crear  la  dotació  pressupostària per la creació d'un Servei d'Assessorament a les Dones (SAD).

Des de l'Ajuntament es convida a tothom, col·lectius implicats, grups polítics, entitats i associacions, així com a la ciutadania en general, a col·laborar a posar en marxa i fer possible aquest pla. Volem que sigui

A partir d'aquest moment convidem a tots els col·lectius implicats, grups polítics, entitats i associacions, així com a la ciutadania en general, a col·laborar a posar en marxa i fer possible aquest pla. Volem que sigui un element viu, que a partir d'aquesta base, es vagi movent i creixent, en funció de la realitat de Canet de Mar, de les necessitats, voluntats, demandes... que vagin sorgint en el fer de cada dia.

Tenim el repte comú de fer possible una societat més justa, femenina i igualitària.

Pla Igualtat 2018 - 2022

Pla Igualtat 2018 - 2022

Fitxer: 2de2_PLA_IGUALTAT_CANET_DE_MAR_08082018_de_la_PMT_de_la_DIBA.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 91
Mida: 755.23 kB

^