ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Serveis generals
Comunicaciˇ i Gestiˇ de la informaciˇ

L'Àrea de Comunicació i gestió de la informació de l'Ajuntament té cura de la informació que arriba a població, mitjans de comunicació  i també internament a les diferents àrees i serveis municipals.

Conscients de la importància que té la Transparència en el retiment de comptes de la gestió pública, des de Comunicació treballem per què es publiquin al màxim de dades i conceptes i perquè es faci de manera entenedora per a la població.

Què fem:

 • Comunicació externa:
  • Redacció i difusió de les notes, els comunicats i els avisos que arriben a la població i als mitjans.  (tasca que aquest Mandat no es du íntegrament des de Comunicació)
  • Gestió de continguts i actualització diària del web municipal - seu electrònica - portal de transparència  (excepte aquells documents en els quals calgui un tractament previ de protecció de dades personals i aquest no estigui fet) 
  • Elaboració i actualització del catàleg de serveis de la corporació
  • Edició i redacció del butlletí d'informació municipal Viure Canet i dels butlletins electrònics del web institucional (actualment tasca que du a terme el càrrec eventual)
  • Relacions amb els mitjans de comunicació. Contacte de premsa (actualment tasca que du a terme el càrrec eventual)
  • Gestió i actualització d'informació a través de les xarxes socials corporatives (no en el Mandat actual)
  • Elaboració de la Guia Activa, l'agenda mensual d'activitats al poble (avui només a internet)
  • Suport en les actuacions de Protocol i Relacions Públiques i Institucionals
 • Comunicació interna:
  • Gestió dels comunicats interns que s'envien als diferents departaments i dependències municipals
  • Responsables de l'actualització i els continguts de la Intranet corporativa
 • Imatge:
  • manual d'imatge corporativa
  • llibre d'estil (amb l'Oficina de Català)
 • Projectes de gestió de la informació:
  • Formem part del grup de treball de modernització i administració electrònica: implantació d'iniciatives d'administració i govern electrònic per adaptar el consistori a la legislació en matèria d'establiment de relacions entre l'administració i la ciutadania a través de mitjans electrònics (no en el mandat actual)
  • Seguiment dels plans de Comunicació de Mandat (no en el mandat actual)
  • Suport  en les campanyes informatives i els projectes comunicatius de les àrees i departaments.
  • Redacció d'escrits de diversa tipologia i contingut, relacionats amb activitats de la corporació.
  • Gestió de l'arxiu fotogràfic digital (no des del Mandat 2019 - 2023)

Crònica del Ple

Infoparticipa


Dades de la regidoria

Responsable polític: Lluís Llovet Bayer 

- en funcions fins a 17/06/2023-

Personal de Comunicació institucional:

Tècnica de comunicació i gestió de la informació: Cristina Noé
Auxiliar administrativa de l'Àrea:
Ana Gil

Avís: des de novembre de 2019, el Govern compta amb un càrrec eventual, adscrit a l'Alcaldia però que desenvolupa algunes tasques pròpies del lloc de treball de la tècnica de Comunicació.

Com contactar-hi:
Ajuntament. Edifici central. Carrer Ample, 11
telèfon: 93 794 39 40
fax: 93 794 12 31
canetdemar@canetdemar.cat

^