ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Cr˛nica del Ple extraordinari i urgent de 24 de novembre de 2022
 
Imprimir
Ple extraordinari i urgent 24/11/2022

Aquesta és una sessió extraordinària del Ple municipal. No forma part de les sessions que els electes han acordat celebrar anualment per aprovar, tractar i donar compte dels assumptes que afecten l'Ajuntament i el municipi, sinó que es du a terme per tractar algun tema que no pot esperar a la sessió ordinària, que tindrà lloc el darrer dijous del mes d'octubre. 

En aquesta ocasió a més a més d'extraordinari, és un ple urgent, per tractar exclusivament la situació de la Fundació Els Garrofers. 

Abans de començar es vota la urgència del ple. La totalitat de càrrecs electes presents (16 ja que no és present el regidor d'Esports, Josep Tenas), hi voten favorablement. També la sra. Alcaldessa, que ja incorporada, presideix de nou les sessions plenàries. L'alcaldessa explica que s'ha convocat la sessió a petició de la Fundació Els Garrofers, per tal que es nomenin patrons de la institució, tal i com indiquen els seus estatuts. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ALCALDIA

icona check Nomenament patrons del Patronat de la Fundació Els Garrofers Expedient 1020/2022

Es proposa nomenar a Pere Xirau Espàrrech i Àngels Isart Falceto nous patrons de la Fundació Els Garrofers. 

La regidora Isart intervé per fer una mica de resum del centre residencial Els Garrofers, que va entrar en fucionament al 2011 i que atén persones amb diversitat funcional. Actualment hi ha 60 usuaris, 90 treballadors i està obert els 365 dies de l'any. Es va construir per voluntat de l'Ajuntament de Canet de Mar i no ha estat fàcil la seva gestió. Des dels convenis que s'han signat amb la Generalitat, fins a la construcció inicial que va presentar greus defectes i que ha calgut reparar amb posterioritat. Les deficiències de les obres inicials han acabat als jutjats amb demandes i llargs processos judicials.  

Isart explica que els darrers mesos no han estat fàcils per ningú, però a vegades, davant situacions de crisi tan complicades, en aquest cas tant per a la Fundació com per a l'Ajuntament, és quan un s'adona de com regidors i regidores afronten de diferent manera els problemes. Isart diu que cadascú ha d'assumir els seus actes o omissions, que ella no entrarà a valorar-ho. Agraeix al regidor Josep A. Massagué, de la formació Junts x CANET que s'hagi posat de seguida a disposició del Govern per intentar solventar una situació delicada. També esmenta i dóna les gràcies a la sra. Mireia Hernández ja que, sense ser regidora, ha fet gestions i contactes per donar un cop de mà. 

Acaba la intervenció dient que, com sempre, seguirà al front per tirar endavant qualsevol acció que es plantegi des de l'Ajuntament. 

Arriba el torn de Pere Xirau, que comença la intervenció fent esment a la petició que al darrer Ple va fer el regidor Massagué. Massagué ja era patró en aquella data i va demanar una reunió urgent. Xirau, que exercia en aquella data com a alcalde accidental, li va respondre que hi estava totalment d'acord i que ja tenien previst convocar una reunió per tractar la delicada situació de la Fundació Els Garrofers. 

Han estat uns dies de moltes trobades per tractar-ho. Se n'ha parlat al Govern, amb els grups de l'oposició, amb els serveis jurídics i econòmics de l'Ajuntament i amb els assessors dels Garrofers. Es pot dir clarament que la situació és molt complicada i tots en som conscients. Per això els dos regidors de Canetencs Independents han fet un pas endavant. Per sentit del deure i per responsabilitat política. Saben i són conscients dels riscos que això implica. Són molts i greus, com ara els patrimonials, que poden afectar el futur de les seves famílies i fills.  Però saben el risc més greu encara que corren les persones usuàries, treballadores i famílies. A tota Catalunya hi ha molt pocs centres d'aquest perfil i per tant, no pot tancar. 

Com a regidor d'Hisenda, pot afirmar que a partir d'aquests nomenaments hi haurà quòrum suficient per poder aprovar el pressupost, ja que sense aquesta aprovació, no es pot avançar. Això és el primer a fer. Però en un mes també s'ha de solventar la pòlissa de 650.000 euros que, si no es renova, ho haurà de pagar l'Ajuntament, ja que Garrofers, en aquest moment, no ho pot pagar. El romanent de Tresoreria de l'Ajuntament és avui de 2 milions 600 mil euros, per tant si s'han de pagar més de 600 mil euros l'Ajuntament es posarà en una situació crítica perquè en un municipi com Canet amb el pressupost que té, aquest romanent faria que no poguéssim gastar res durant el 2023.  Els riscos són doncs, per tothom. 

Xirau afirma que s'hi impliquen perquè estan convençuts que la situació té solució. Si més no, s'ha d'intentar. Respecten les raons de la resta de càrrecs i formacions polítiques, però creuen que hagués estat positiu comptar amb més persones com a patrons. Més persones són més "ments" i més "mans", més idees i més feina. I això era més garantia d'èxit. Tot i així reitera que no volen opinar sobre els motius per no implicar-se i que els respecten. Reitera els agraïments al regidor Massagué i a la seva assesora, la sra. Hernández. En política a vegades s'ha de fer un pas endavant malgrat això suposi un risc. 

De la resta de formacions polítiques amb representació municipal demanen la paraula Primàries CANET i Junts x CANET. 

El regidor de Primàries, Jordi Castellà, felicita els nous patrons i els desitja sort i èxits a la Fundació, ja que s'ho mereix. El seu grup ja al 2019 va demanar que calia un Pla de viabilitat que posés ordre a un desequilibri que es donava cada any, però malauradament no s'ha avançat en la línia que tothom esperava. El Patronat ha anat variant. Hi ha hagut persones que han intentat coses però no han funcionat i esperem que ara sí es funcioni. Des de Primàries, mà estesa amb el Patronat i amb els regidors que defensen la Fundació i continuaran reforçant des del Ple totes les iniciatives necessàries perquè s'avanci. Ara bé, cal ser exigents i és necessari un Pla de viabilitat d'una vegada, que se segueixi i hi hagi compromís d'aplicar-lo. S'han de buscar noves fonts d'inversió o si no pot ser, una absorció per què una entitat superior amb més recursos se'n pugui fer càrrec. El servei social que presta Els Garrofers és imprescindible per Canet i per la comarca. 

Josep A. Massagué comença la intervenció justificant la celebració del Ple extraordinari ja que, sense la designació de nous patrons, la Fundació no té Patronat i no es poden prendre mesures per paliar aquesta situació crítica. Vol fer palès, com ja ha manifestat en altres ocasions, que s'han pres durant molt de temps nefastes decisions i que el despotisme i la prepotència no són maneres de gestionar. No es vol estendre en la crítica, ja que des de la seva formació política es vol formar part de la solució i no del problema. Ha rebut comentaris recomanant-li que no s'hi impliquessin i que es deixés caure la Fundació i qui ha permès que s'arribés fins aquí, però la forma que tenen a Junts x Canet (esmenta aquí els diversos noms amb què alguns càrrecs es refereixen als antics membres de Convergència) de fer política és amb un exercici de responsabilitat.  Des del minut 0 del seu nomenament s'ha posat a treballar per no deixar caure la Fundació. La implicació és en primer lloc per ajudar les persones usuaries i treballadores, però també perquè l'Ajuntament de Canet de Mar i per extensió tota la població, no en resulti més afectat. És urgent tenir un Patronat que aprovi el Pressupost. 

Massagué també defensa la seva No ingenuïtat, ja que són conscients que si no haguessin fet falta com a Patrons, seguirien essent menystiguts Ple darrere Ple, com ha anat passant durant els darrers temps cada cop que plantejaven dubtes o denunciaven el que estava passant amb la Fundació. I aclareix també que no són inconscients i que per tant, han demanat i obtingut de la sra. Alcaldessa, com a presidenta també del Patronat, el compromís que es proposarà l'adopció d'un seguit de mesures immediates, com ara el nomenament d'un càrrec de Vicepresidència,  de Tresoreria i d'un Consell Assessor. També que s'elaborarà el pressupost per al 2023, es convocarà la plaça de Direcció/Gerència, es crearà un espai web de la Fundació, s'elaborarà un Pla de viabilitat a curt i a llarg termini i un Pla de mecenatge que faci possible la supervivència del centre. 

Acaba la intervenció reconeixent i valorant l'exercici de responsabilitat dels dos regidors de CANETENCS INDEPENDENTS, Xirau i Isart, tot i que lamenta que la responsabilitat no s'hagi exercit abans i s'hagi permès arribar a aquesta situació tan crítica per a la Fundació. I denúncia que SOM CANET i molt especialment ESQUERRA REPUBLICANA, partits que formen el Govern de Canet de Mar, hagin estat incapaços de proposar un patró. Més que ningú saben quina és la situació i en lloc de fer un pas endavant, defugen la seva responsabilitat. Ataca directament als regidors i regidores d'ERC, que s'han alineat amb les persones que recomanen que es deixi caure la Fundació i es mengi el gripau qui l'ha creat. Critica no només que defugin la seva responsabilitat, sinó la manca de companyerisme i lleialtat amb qui els ha liderat durant aquest Mandat. Indignant i trist a parts iguals. S'adreça al tinent d'alcalde Lluís Llovet fent referència a l'eslògan de la seva formació política "El futur que volem", dient que és buit de contingut per algú que no assumeix responsabilitat al present quan van mal dades

Demana la paraula la portaveu del grup del PSC, Marian Gómez. La regidora comença la intervenció agraint als nous patrons, tant al sr. Massagué com al sr. Xirau i la sra. Isart, que hagin pres aquesta determinació. La seva formació política ha estat dins el Patronat fins a l'últim moment, ja que fa un mes que la regidora Gómez va presentar la seva renúncia, essent la darrera patrona en abandonar el vaixell. Explica el perquè de la decisió de no tornar a entrar-hi, com sí que ha fet la regidora Isart, que recordem també va presentar renúncia fa uns mesos. Reitera la valentia de la regidora. 

La regidora Gómez explica que a mig Mandat, l'alcaldessa i presidenta de la Fundació, Blanca Arbell, els va convidar els regidors de l'oposició a marxar del Patronat, al·legant que no eren persones qualificades per ocupar aquest lloc, ja que ella creia que era necessari professionalitzar el Patronat i que aquest estigués format per persones més capacitades i resolutives, com ara juristes o metges. Això va fer que alguns patrons, com ara regidors i regidores del Ple, van decidir presentar la seva renúncia. Avui, dos anys després, no se sap si perquè no s'han buscat o bé ningú ha acceptat entrar-hi, el Patronat és insuficient. 

Respecte al fet que es va plantejar incorporar-hi una Gerència, donada la complicada situació, Gómez diu que ells van ser de l'opinió, igual que altres regidors, com el sr. Castellà, que aquesta plaça es cobrís mitjançant concurs públic. Una vegada més, no van ser escoltats i es va triar a dit algú per ocupar la Gerència. A banda, es va acomiadar a la directora del centre sense notificar-ho prèviament als patrons. Aquest acomiadament va ser decisió única i exclusiva de la presidenta del Patronat. 

Cert que és un exercici de responsabilitat de tots, i per això es lamenta del fet que totes les seves aportacions no s'han tingut mai en compte. Per això Gómez va decidir que fins aquí arribava el seu camí. No sap si les seves aportacions eren bones o no, però com ha dit el regidor Xirau, s'havia d'intentar. La regidora diu que així ho ha fet durant tres anys i mig i en cap moment, com a patrona se l'ha escoltada. Tant de bo, haver arribat a aquesta situació tan extrema, serveixi per avançar de debò, ara sí. Acaba fent un agraïment també a la sra. Mireia Hernández per la seva valuosa aportació i ajut. 

Pren la paraula la sra. Alcaldessa i presidenta del Patronat. Manifesta que no havent-hi més aportacions, parlarà ella per respondre les mitges veritats que s'han anat dient. Agraeix el pas endavant dels regidors que l'han fet i l'aportació de partits que estan a l'oposició (fent referència a Junts x CANET) per obrir portes a nivell polític. 

L'alcaldessa es remunta al 2010, quan ERC formava part del Govern juntament amb el PSC. Diu que aleshores ja van alertar que era molt irregular la forma com naixia la Fundació, amb l'elaboració dels estatuts i la composició del Patronat. En un primer moment es va voler que Els Garrofers fos exclusivament municipal, però aviat es va veure que econòmicament no era viable. Cada Govern ha intentat fer-ho de la millor manera, sigui encertat o no. Arbell ja era patrona en aquell moment i critica que tot es feia a dit, sense concurs públic. Llavors es va trencar la coalició de Govern entre ERC, el PSC i Unió Municipal de Catalunya. ERC va marxar del Govern. El problema doncs està creat des del seu inici. 

Respecte al fet que és al 2019 quan es posen de manifest els greus problemes, l'alcaldessa diu que és perquè abans no es gratava res. Es refereix per exemple als problemes estructurals de l'edifici, que no s'havien denunciat. Finalment es van denunciar i encara s'està pendent de judici. Els ha afectat també la pandèmia i  hi ha hagut més despeses perquè a causa de les obres de reparació s'ha hagut de doblar el personal perquè els usuaris havien de marxar del centre durant un temps. S'ha tocat fons. Ara arriba l'ajut i l'omple d'orgull poder dir que aquesta setmana s'han rebut moltes trucades de diferents departaments de la Generalitat. El més urgent era tenir Patronat. Es reafirma amb l'opinió que els patrons han d'estar assessorats i no tenen perquè entendre-hi de tot. Fins ara, només hi havia una Direcció tècnica i aquesta no complia amb les funcions gerencials necessàries perquè el centre fos viable. 

Seria més fàcil no fer res, però Arbell defensa que han volgut netejar i treure l'entrellat del que passava i intentar fer racional el funcionament del servei. Un servei que s'ha analitzat i és viable, sempre que se separi dels problemes de deute o d'estructura. Amb el concert de la Generalitat és viable. L'alcaldessa va demanar que tot el consistori fes el pas endavant. Que hi entressin però no per dir-hi la seva, ja que per això hi ha gent professional que hi està donant voltes, sinó per la responsabilitat dels càrrecs. 

Dóna les gràcies a tots els que han volgut formar-ne part. Des d'ERC, ella mateixa hi és des del 2007 o fins i tot abans. Reconeix que hauria volgut que tots els regidors i les regidores hi haguessin entrat. Però si no ha pogut ser, doncs segur que se'n surten amb els que sí ho han fet. Amb ells i amb l'ajut de la Generalitat, la Fundació tindrà anys per endavant. 

La regidora Marian Gómez demana de nou la paraula per replicar la sra. Alcaldessa. En primer lloc, demana que es posin d'acord els regidors d'ERC sobre les causes que van portar al trencament del Govern de coalició al 2010, ja que el sr. Llovet aquesta setmana ha dit a través dels micròfons de Ràdio Canet, que van trencar el Govern perquè no es van posar d'acord amb la col·locació de la gespa del Camp de futbol municipal, ja que els republicans hi volien posar el segon institut.  Com a segona rèplica, li recrimina que digui que fins al 2019 no es gratava res, quan ERC està governant des del 2015. També li diu que tot i separar estructura la Fundació no és viable, perquè segueix havent-li un desequilibri econòmic i els diners han de sortir d'algun lloc. Finalment li recorda que Arbell no hi és representant ERC, sinó que hi és perquè com a alcaldessa és la presidenta del Patronat i no té cap més opció. A qui representa doncs, és a l'Ajuntament. Per tant, a ERC no la representa ningú al Patronat dels Garrofers. 

L'alcaldessa li respon. Diu que el regidor Llovet no estava al Govern al 2010 i que ella és qui sap perquè es va trencar. Hi va haver diversos motius. Hi havia un pla per traslladar el Camp de futbol a la zona esportiva i els socialistes van decidir que era més popular posar gespa al Camp, quan estava previst que s'hi construís el segon institut. Des del 2015, ERC ha estat picant pedra, per tant, es poden imaginar el que ha costat poder canviar el tarannà de la Fundació. S'han intentat moltes coses, com posar persones per ajudar a la Direcció tècnica, però no va ser possible. L'única manera era prendre decisions. I que sí hi és com a membre nat, però de forma titular, ja que queda clar que hi és per responsabilitat i consciència. Afirma que quan ha de prendre decisions les pren, que és l'únic que li fan fer, amb totes les repercussions que poden haver-hi al darrera. Fa esment a la pesada motxilla que en sentit figurat porta a l'esquena i que, per desgràcia, no tots porten. Ella té molta informació a la qual, malauradament, la resta no tenen accés, cosa que agrairia que no fos així. Respecte als 250.000 euros de desequilibri al pressupost als quals fa referència la portaveu del PSC, l'alcaldessa li respon que fa molt que no s'han optimitzat els llocs de personal, el servei de cuina, o les jornades laborals. Hi ha moltes coses per solucionar. Però quan se solucionin, el servei és viable. Manifesta que en el fons diuen el mateix, però que cadascú ho desvia a la seva manera. 

La regidora Àngels Isart demana la paraula. Diu que està d'acord en algunes coses que diu la sra. Alcaldessa, però en moltes altres coses, no hi està d'acord. Ha demanat la paraula però, per recriminar a tots plegats el fet que amb retrets, no s'anirà enlloc. Tothom ha d'anar a una, tothom ha fet el que ha pogut, sigui el Govern que sigui i toca tirar-ho endavant. 

L'alcaldessa clou dient que no ha fet cap retret, que tots els governs han fet el que han pogut i que està segura que ho han fet de bona fe. Però que si es diuen mitges veritats i s'ataca, doncs ella respon. Cita el refrany "quien calla, otorga" i ella manifesta que "no otorga". 

Es passa a la votació, que és d'unanimitat de tots els membres presents al plenari. 


En tractar-se d'un Ple Extraordinari, no hi ha el torn de precs i preguntes i per tant, aquí acaba la celebració de la sessió. 


Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar com es prenen els acords i es desenvolupen les sessions plenàries i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania. 

És un document complementari, redactat perquè sigui entès tant com sigui possible i que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la Vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació. 

^