ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Consell d'Infants de Canet de Mar
 
Imprimir
com funciona

Està format per nenes i nens de 5è i 6è que viuen o van a una escola a Canet de Mar, que són escollits democràticament pels seus companys d’aula, entitat o per sorteig si van a escola fora. 

Es troben un cop al mes després de l’escola i representen a tots els infants de Canet.

procés electoral banner ci

Per tal que el Consell sigui el màxim de representatiu possible de totes les realitats dels infants, no només s’escolliran als centres educatius sinó també a d’altres espais i entitats del poble, així com infants que visquin a Canet de Mar però que estan escolaritzats fora. Seran entre 20 i 30 infants representants, cursant estudis de 5è i 6è de primària al poble o en d’altres municipis. La distribució serà de la següent manera:

  • Fins a un màxim de 20 representants triats a les aules: 2 consellers/es titulars per a cada aula de 5è i 6è de primària de totes les escoles del poble.
  • Fins a un màxim de 10 representants d’altres espais municipals format per infants, entitats de Canet de Mar, o bé infants no escolaritzats al municipi, que estan al voltant del 6%.

Es vetllarà per garantir la màxim paritat de gènere entre els i les representants, així com tenir d’altres característiques socials que reflecteixin la diversitat dels nens i les nenes de Canet de Mar. Tots els nenes i nenes poden ser representants sense tenir en compte el gènere o d’altres aspectes, però com més divers sigui el Consell millor representarà tots els nenes i nenes de Canet de Mar. Per això s’intentarà que dels 2 representats a cada aula, hi hagi un nen i nena, el més important és que tinguin la motivació per fer-ho.

Sempre que sigui possible s’escollirà un/a Conseller/a suplent per a cada Conseller/a titular. A les aules, espais municipals i entitats, si d’altres infants volen implicar-se també al Consell, ho podran fer com a equip assessor.

Tots els infants que viuen a Canet de Mar de 10-11 anys rebran una comunicació presentant el Consell d’Infància i des d’on presentar la seva candidatura.

El mandat dels infants escollits és de 2 anys naturals, entre els mesos de novembre. (Excepte els de 6è d’aquest curs, que només podran ser consellers/es 1 any).

El sistema d'elecció es regirà per principis democràtics d'acord a les recomanacions de la Convenció dels Drets dels Infants (1989) i de les recomanacions d’UNICEF.

L’Ajuntament inicialment proposa el següent sistema

formula

 A les escoles de Canet de Mar la fórmula d’elecció

A l’octubre els infants que volen ser Consellers/es presenten la seva candidatura a l’aula i es converteixen en candidats/tes a ser triats pels seus companys i companys.

1. Entre octubre i novembre es celebra el dia de les eleccions, en què es farà una priorització secreta del text que cada infant ha presentat prèviament (de forma anònima) on explica perquè vol ser Conseller/a i a què es compromet. S’escollirà el text per priorització secreta, com a màxim en prioritzen 5. De tots els textos que es presentin es donarà punts a cadascú en funció de la priorització: El favorit tindrà el màxim de punts (5) i el darrer favorit tindrà com a mínim 1 punt. (ex. Es presenten 5 candidatures, cada infant de l’aula tindrà un full amb els 5 textos i donarà els punts que vulgui a cada text: des de 5 punts a l’opció favorita, 4 a la següent, 3, 2, i 1).

2. A cada aula es farà el recompte i les dues persones més votades seran els Consellers/es titulars i les dues següents els Consellers/es suplents. La funció de Conseller/a suplent implica substituir al/la titular a les sessions on no hi pugui assistir, així com assistir conjuntament amb el/la titular quan es demani. També forma part de les seves funcions col·laborar per portar a terme a l’aula, espai municipal o entitat la labor que el Consell hagi acordat.

3. Al final del procés d’elecció, els centres educatius, espais municipals i les entitats enviaran a l’Ajuntament els noms i cognoms de Consellers/es titulars i suplents.

En cas d’empat en la priorització, es prioritzarà per criteri de gènere.

 A altres espais d’elecció: entitats i infants escolaritzats fora del poble 

Els infants no escolaritzat a Canet de Mar i que tampoc representen una entitat o espai municipal s’escolliran per sorteig públic, que s’anunciarà a través dels mitjans de comunicació local.

Fases del procés d’elecció de les Conselleres i Consellers

FASE 1: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE A l’AULA O ENTITAT (entre el 4 i 13 d’octubre) (Tallers dinamitzats dia i hora a proposta de cada centre educatiu, intentant concentrar-los al màxim)


▪ Materials comunicatius per infants i famílies: tríptic/ infografia / vídeos...
▪ Donar una circular per a les famílies perquè coneguin el projecte i autoritzin els infants a presentar-se a les eleccions. Caldrà que els autoritzin o bé diguin que no els autoritzen a participar a eleccions i que ho tornin signat.
▪ Hi ha un marge d’1 setmana per parlar-ne a casa i lliurar les les autoritzacions familiars al tutor/a. ▪ Infants que es vulguin presentar escriuen (en ordinador) un text explicant perquè, que s’envia al tutor/a

FASE 2: ESCOLLIR CONSELLER/A TITULAR I SUPLENT (entre el 17 i 28 d’octubre)

▪ Tal i com s’ha definit més amunt.

FASE 3: ENVIAMENT A L’AJUNTAMENT DEL RESULTAT DE LES VOTACIONS (entre el 31 d’octubre i el 4 de novembre)

▪ Els de resultats de la votació a l’adreça CIcanetdemar@gmail.com

FASE 5: GESTIÓ DE LES AUTORITZACIONS I CONVOCATÒRIA A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL I FESTA DELS DRETS DELS INFANTS (7 a 18 de novembre)

▪ Un cop triats Consellers/es i Assessors/es, l’Ajuntament enviarà a les escoles i entitats l’autorització perquè la facin arribar a famílies/infants. A l’autorització es demanarà les dades de contacte, els drets d’imatge i l’autorització de sortides.

comunicació

És important que tothom implicat en el procés estigui al corrent de les novetats, les actes de les sessions o el retorn que es pugui fer de les accions.

▪ S’enviarà a infants, tutors/es, direccions de centres, famílies les actes que s’enviaran després de cada sessió, que també estaran penjades a l’espai web: http://www.Canetdemar.cat/consellinfants

▪ En cas de necessitat de coordinació amb els centres educatius o les famílies, es farà via correu electrònic, grup de difusió de WhatsApp de les famílies (683 123 390) o telefònicament , si cal aclarir algun dubte:

contacte

^