ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Cr˛nica del Ple ordinari de 29 de setembre de 2022
 
Imprimir
Ple 29 de setembre de 2022

Aquesta és una sessió ordinària del Ple municipal. Forma part de les sessions que els electes han acordat celebrar anualment per aprovar, tractar i donar compte dels assumptes que afecten l'Ajuntament i el municipi. 

Hi són presents els 17 càrrecs electes que conformen el plenari. 

Ha estat una sessió amb pocs punts a tractar, la majoria de caire econòmic. S'han fet evidents de nou les discrepàncies entre Govern i alguns partits de l'oposició, amb algun moment tens i desagradable entre ells. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Aprovació d'actes de plens anteriors

Les primeres discrepàncies han aparegut només començar, ja que els representants dels grups del PSC i Junts x Canet han demanat rectificació en algunes de les actes dels plens anteriors. Com que aquestes no es modificaran, aquests dos grups han votat en contra de l'aprovació de les actes dels plens extraordinaris de l'11 d'agost i del 6 de setembre. 

Hi ha hagut una mica de desconcert perquè hi havia moltes actes a aprovar i l'ordre que tenia la senyora alcaldessa no era el mateix que figurava a l'ordre del dia. S'han hagut de repetir les votacions perquè constés correctament a l'acta. 

Escolteu i vegeu les argumentacions i les votacions a l'inici de la sessió, durant els primers 20 minuts.

  TEMES ECONÒMICS  icona checkAprovació del Compte General de l’Exercici 2021, integrat pels comptes de l’Ajuntament de Canet de Mar 

Ho explica el regidor d’Hisenda, Pere Xirau (Canetencs independents). Podeu escoltar-lo al minut 21 de la gravació

A les intervencions dels portaveus de les formacions polítiques, el regidor Josep Antoni Massagué (Junts x Canet), aclareix per a la població què és el compte general d'un ens. És el document que recull la gestió realitzada en l'aspecte econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. L'expedient que es porta a aprovació està ben formulat i preparat tècnicament però hi ha algunes irregularitats respecte a la gestió realitzada pel Govern, posades de manifest a les conclusions de l'informe de fiscalització plena de l'any 2021 i també a la liquidació del pressupost. En aquest informe es posen de manifest aspectes greus com no comunicar els contractes finalitzats al Registre Públic de Contractes (RPC), fer actuacions sense cap procediment de contractació o fer contractes menors amb indicis de fraccionament o concedir subvencions directes sense que quedi justificat com marca la llei. 

El regidor Miguel Borrego (PSC) es manifesta en el mateix sentit que el regidor de Junts x Canet. Fa referència a les auditories que figuren a l'expedient i que afecten tant a l'Ajuntament com a la Fundació Els Garrofers. A les auditories hi ha deficiències que afecten a diferents àmbits, com ara la contractació general, retribució de funcionaris i treballadors o subvencions atorgades. Destaca especialment l'informe d'Auditoria de compliment de la legalitat corresponent a l'exercici de 2021 de la Fundació Els Garrofers. En aquest informe es reflecteixen irregularitats en matèria de contractació de tercers, contractació laboral i despeses de personal. Donada la situació de la Fundació, per al regidor aquests temes han d'estar molt aclarits i les auditories haurien de ser favorables. I no és el cas. El fet que hi hagi tantes deficiències i a més a més constatades per auditories, fa que el vot de la seva formació hagi de ser negatiu. 

L’alcaldessa diu que està d'acord amb el regidor Borrego. Manifesta que les auditories són necessàries i que abans d’aquest Govern no se'n feien. La mancança de contractació correcta de personal diu l'alcaldessa que s'ha fet bé des que hi ha aquest Govern, que va denunciar el que es feia malament. Que és aquest Govern el que ha contractat personal de forma correcta i que és abans que no es feia sempre. L'alcaldessa demana a tothom que se sigui molt curós a l'hora de parlar de la Fundació Els Garrofers, perquè afecta a molta gent, usuaris, famílies i treballadors  i que circulen comentaris per la població que se sap que surten de regidors de l'Ajuntament. Demana que no s'entorpeixi poder arreglar les coses i que s'estan fent passos per revertir la situació de la Fundació. 

El regidor Borrego respon que la Fundació li preocupa molt i que per això demana que els comptes es portin correctament i de forma transparent. Que el que explica és en base a informes i no a rumors sense fonament. 

El regidor Massagué recorda a l’alcaldessa que fa 8 anys que és a Govern i no entén perquè s’esperen a fer auditories ara al final de Mandat. La sra. Alcaldessa li respon que el grup polític del sr Massagué ja hi era abans i no van fer res, en canvi el Govern d’ara s’ha arremangat i ha treballat.

Tanca el debat el regidor Pere Xirau dient que el document comptable no es un document polític. També diu que les auditories abans no es feien. I que la interventora accidental ha tingut molt d’interès en què es fessin. És una eina que serà útil per tirar endavant el compte general de forma més polida.  La fiscalització plena la tindran al proper ple en què presentaran les objeccions fiscals.

El compte general de l'exercici de 2021, s'aprova per 11 vots a favor (el Govern i la regidora de Canet i TU), 2 abstencions (el regidor de Primàries Canet i el regidor de la CUP) i 4 en contra (regidors del PSC i de Junts x Canet). 

 icona checkDonar compte de les Línies Fonamentals del Pressupost 2023

Aquest punt també l'explica el regidor d'Hisenda, Pere Xirau. S’han presentat en temps i forma les línies fonamentals a l'Administració central, perquè no es té el pressupost complet però sí les línies i es fa doncs, per temes legals.

A les intervencions, els portaveus dels grups de l'oposició (Junts x Canet i PSC) es manifesten en el sentit que es repeteixen les línies del 2022 i es lamenten que s'automatitzi i que no hi hagi un avantprojecte que s'hauria pogut treballar i debatre en sessions plenàries. 

El regidor Xirau diu que també ho voldria, però que  és un mal any per poder-ho fer avançadament. Increments energètics, increments de sou ... i serà tasca molt complexa quadrar-ho tot.

El regidor Graupera (CUP) es queixa que contínuament hi ha modificacions del pressupost i que per tant, de poc serveix l'aprovació del pressupost. 

El regidor Castellà (Primàries Canet) també esmenta l’impost de la plusvàlua, que no es pot cobrar i acusa al grup socialista de tenir-hi a veure.

L’alcaldessa esmenta que un pressupost és un presupòsit del que es farà. Respon als regidors que quan un està a l’oposició ho veu diferent que quan és a govern. Reconeix públicament que a ella li ha passat i que si els membres de l’oposició governen en algun moment, ja ho veuran.

Es continuen debatent alguns aspectes dels temes econòmics, que podeu escoltar al voltant del minut 40 de la gravació del ple.

Com que només es dona compte, aquest punt no se sotmet a votació dels electes. 

 icona checkInforme Seguiment segon trimestre 2022 MINHAP (Ministeri d'Administracions Públiques)

El regidor Xirau explica les dades econòmiques referides a aquest punt. Intervé el regidor Massagué, que exposa dubtes sobre despeses i inversions reals, el seu estat i el que es reflecteix a l'expedient. No se li respon. 

També era un punt per donar compte i per tant, tampoc se sotmet a votació. 

  Educació, Igualtat i Participació  check taronja Aprovació de l'adhesió al Protocol Comarcal d'Abordatge de les Violències Masclistes i LGTBIfòbiques a l'espai públic i en contextos d'oci

Ho explica la regidora de Participació ciutadana i Igualtat, Rosabel Madrid (ERC). Aquesta adhesió a l’abordatge contra violències masclistes i LGTBIfòbiques a l’espai públic i espais d’oci és important que s’aprovi i que Canet en formi part.

Els grups polítics es manifesten a favor d’aquest punt. I s’aprova l’acord per unanimitat. Podeu escoltar i veure l'aprovació que podeu escoltar al voltant del minut 50 de la gravació del ple.

check taronja  Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Canet de Mar a la Xarxa d'Escoles Bressol municipals

També ho explica la regidora Madrid, en aquest cas com a responsable de l’Àrea d’Educació. És un recurs de la Diputació i el fem servir per adherir-nos-hi a través de l’Escola Bressol Municipal El Palauet.

S’aprova l’adhesió per unanimitat.

 Més temes econòmics - Tresoreria  icona checkDonar compte de l'informe sobre morositat previst a l’art.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponent al període del 2022 2n Trimestre 

icona checkDonar compte de l'informe sobre període mig de pagaments corresponent al període 2022/2nTrimestre (Ajuntament i Fundació Els Garrofers)

Són dos punts relacionats amb Tresoreria. Els exposa el regidor d'Hisenda. Canet compleix amb el període de pagament a proveïdors, ja que ho fa en 20 dies. 

Al torn d'intervencions dels grups, el regidor Massagué de nou fa referència als informes que inclosos a l'expedient en qüestió. Sol·licita que, en base a l’informe presentat per Tresoreria, al proper Ple assisteixi el responsable d’aquest departament per explicar-ho, ja que el departament repeteix en els seus informes que hi ha mancances de mitjans tècnics i humans per complir amb que estableix la llei. 

El regidor Xirau recorda que Intervenció i Tresoreria té mancança de personal i que s’està treballant per mirar si es pot seguir amb els efectius que hi ha o se n’han de contractar de nous. El tresorer reclama dues persones i s’ha de mirar si amb els efectius que hi ha es pot reorganitzar. 

L’alcaldessa també intervé i esmenta que s'ha de prioritzar, en temes de personal. Es pregunta què s'ha de prioritzar, si un agent de policia, una treballadora social o un administratiu. Totes les àrees van justes de personal i es pot contractar a qui es pot contractar. El Govern vol que els treballadors puguin treballar.

El regidor Massagué els diu que no entén com diuen que no se sap què falta a cada departament, si fa no res que s’ha aprovat organigrama i valoració de llocs de treball. El regidor Xirau diu que sí que ho saben.

Els dos punts no es voten, perquè també són únicament per donar compte al Ple. 

 Mocions de les formacions polítiquesmarcadorMoció del Grup Municipal Primàries de Canet de Mar, per instar al CATSALUT i a la Corporació de Salut del Maresme, perquè millorin urgentment el servei d’urgències i hospitalari de l’Hospital Sant Jaume de Calella.

Llegeix la moció el representant del grup que l'ha presentada, el regidor Jordi Castellà. Els portaveus feliciten el grup per portar-la al Ple i es vota favorablement per unanimitat. 

El grup del PSC afegeix que hi manca petició al president de la Generalitat perquè compleixi amb el compromís pres pel Govern autonòmic. Aquest prec provoca intercanvis de retrets entre diferents electes sobre els governs canetenc, català, espanyol i les inversions que es fan o es deixen de fer al territori. 

Escolteu-ne la lectura i les aportacions dels portaveus dels grups a partir del minut 1:10:00 de la gravació del Ple

 Punts d'urgència

Hi ha un punt d’urgència que és la renúncia de patrons de la Fundació Els Garrofers. És un assabentat en el qual es manifesta renúncia de la sra M.Angels Isart i Ricard Molins com a patrons de la Fundació Els Garrofers.

Aquest punt també genera un debat intens entre els regidors i les regidores, que podeu escoltar al voltant del minut 1:25:00 de la gravació del Ple. 

El regidor J.A. Massagué recorda que al 16 de novembre de 2021 es va presentar la renúncia de la patrona E.Agulló i no s'ha acceptat ni s'ha assabentat al Ple encara. La sra. Alcaldessa reconeix que s’està buscant la documentació corresponent a aquesta renúncia. Les renúncies són complicades perquè s’han de fer arribar a la Fundació i a l’Ajuntament. Els regidors retreuen a l'alcaldessa que no es pugui notificar a ella mateixa en qualitat d'alcaldessa i presidenta de la Fundació i que s'excusi amb falta i rotació de personal. Hi ha discrepàncies i es manté la discussió entre la sra. Alcaldessa i portaveus de l'oposició. 

Finalment, el punt es tanca i es donen per assabentades les dues renúncies recentment presentades. 

PRECS I PREGUNTES Al torn de precs i preguntes, els membres de l'oposició fan demandes i precs i el Govern els respon de la manera següent:

Grup Canet i TU

La subvenció de l’IBI tindrà continuïtat? La regidora d'Acció Social, Àngels Isart (CI) li respon que si no recorda malament hi ha sentències en contra que un Ajuntament subvencioni l’IBI. Per tant, aquest any i l'any que ve, no hi haurà la subvenció de l’IBI.

L'Ajuntament es planteja canviar la titularitat de l’aparcament municipal? La sra. Alcaldessa respon que s'intentarà saber quan hi hagi resolució judicial sobre aquest tema. 

Com a regidora de Seguretat Ciutadana, trasllada a l'alcaldessa les queixes de veïns de la plaça de l'Església, perquè al passatge del Comunidor han aparegut ampolles trencades, xeringues i s’està deteriorant molt l’entorn de l’església i els veïns estan molt preocupats.  L'alcaldessa li diu que té tota la raó. Calen més càmeres però les licitacions són llargues. Bosch demana més presència policial. L'alcaldessa respon que tant de bo hi haguessin tots els policies que es necessiten. Hi ha altres llocs també problemàtics al municipi. 

Grup de la CUP

Quan tindrem una Auditoria de serveis públics com ara el servei d’aigua? Respon el regidor d'Urbanisme, Lluís Llovet (ERC)  S'hi està treballant. Amb l'empresa AGBAR s'estan fent auditories per controlar les despeses que l'empresa pot imputar. Hi ha hagut reunions per quadrar les xifres i valorar l'increment tarifari. Al 2023 es farà una auditoria geneal de tot el sistema d’abastament d’aigua. També explica que al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, s’ha demanat un estudi del sistema d'abastament d'aigua i es fara una segona reunió per mirar opcions per ser més a la gestió a partir del 2025 quan acabi la gestió actual d'AGBAR.

Com està el projecte del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM)? Respon Pere Xirau: el felicita perquè és l'únic grup que ha respost a aquest tema que tenia previst fer una ronda de trucades per parlar-ne. 

Si es valora augmentar l’IBI a grans tenidors que tenen habitatges buits. Respon Pere Xirau: No es potestat de l’Ajuntament aplicar aquests criteris, però només ho creu i no ho pot assegurar. 

Grup de Primàries Canet 

Prec: el 2023 serà difícil i s’hauran de fer malabarismes i demana que es tingui sensibilitat pels col·lectius més febles al proper pressupost.

A la comissió informativa van presentar moció per incrementar plaques solars al municipi. Van dir que ho tenien en estudi i demanen si es pot avançar alguna cosa d’aquest estudi perquè els veïns sàpiguen si a l'IBI podran tenir bonificació per aquest concepte. Respon Raquel Serra: al 2018 es va aprovar bonificació de l'IBI a través de l'impost de construccions i obres (ICIO), efectiva a partir de 2019. Aquest any s’estan treballant amb bonificacions per les persones que han instal·lat fotovoltàiques. Tresoreria ho ha acceptat  i s’hi està treballant.

Grup de Junts x Canet

Demana a l’alcaldessa que no torni a fer cometaris despectius sobre la jubilació del senyor Massagué. No es impediment que el jubilat pugui col·laborar en la vida associativa i pública. Li respon l'alcaldessa que troba molt bé i que té tot el dret a participar a la vida pública. 

Demana quina resposta s'ha enviat al segon requeriment fet pel Síndic Greuges sobre la vulneració dels seus drets com a electe. Tenen el deure de facilitar informació. Respon el regidor Pere Xirau. Ha signat una instància com a alcalde accidental i en breu rebrà resposta perquè aquest es el circuit. El síndic ja li dirà alguna cosa. 

Pregunta si la iniciativa de "tapa modernista" es va oferir a tots els establiments de Canet i com es va fer l'oferiment. Respon la regidora de Promoció Econòmica, Ana M. Casas (CI). La ruta de tapes és una activitat que organitzada per Canet Impacta que és una entitat. Es aquesta entitat qui ho va fer saber als establiments. Ella mateixa va presenciar com ho feien. 

Reitera petició del 24/02 sobre la concessió del bar de Pavelló i us privatiu de bar Camp municipal de futbol. El regidor d'Esports va dir que es faria en breu. Encara no s’ha tret a concurs. S’ha fet ja? Tenim un nou plec? Respon el regidor d'Esports. No recorda que va dir anteriorment, però aclareix que aquesta setmana s’ha acabat la liquidació d’un dels dos bars. El tècnic d’esports hi està treballant i si tot va bé la setmana que ve sortiran els plecs.

Grup del PSC

Sobre les auditories: què es fa per esmenar les incorreccions detectades. I quina previsió de temps tenen per fer-ho. Respon l'alcaldessa, dient que s'hi està treballant. 

Sobre l'impost de la plusvàlua: aclarir qui ho va declarar inconstitucional va ser el Tribunal Constitucional i no es responsabilitat de cap partit. Quines previsions té el Govern per al recalcul d'acord amb la nova normativa? Demana si s'han fet estudis al respecte. Respon el regidor Pere Xirau: de moment res de res. Les administracions públiques no saben encara si hi haurà ajuts. La previsió a juliol es de compliment del 50%, però ningú ho pot assegurar. De cara a l’any que ve es veu complicat. 

En matèria d'accés a l'habitatge: quines acciones s'estan fent per afavorir accés a població més feble. Respon la regidora en matèria d'habitatge, Raquel Serra (Som Canet), que fa una pinzellada d’accions de Pla d’habitatge. Cada cop que surt una subvenció o programa, l’oficina de Canet (conveni amb CC) tramita els ajuts i es fa notícia i s’atén a la gent de 9 a 14. S’explica a Ràdio Canet i a la pàgina web. Es fa el tràmit des de l’Oficina. No té les xifres però quan acaba la campanya a vegades es fa un resum. Ho demanarà i li passarà al regidor que ho ha preguntat. 

Què es fa per incentivar plaques solars i sistemes d’eficiencia energètica a cases de Canet. Respon Raquel Serra. Per fomentat la instal·lació, s’han tramitat ajuts de Next Generation. No tenen els resultats, però també ho demanaran. 

Demanen si hi ha un Pla per a la implantació d'indústries al polígon industrial.

Respecte a la darrera intervenció al Ple del 6 de setembre, en què no li van obrir el micròfon en una intervenció que va fer, s'ha fet queixa formal perquè l’alcaldessa no té consideració als electes, ni als temps I demana si el Govern ha fet alguna valoració sobre això.

A l'hora d'autoritzar actes públics al carrer qui ho decideix? Es discrecional? Quin criteri hi ha?  El PSC va demanar autorització per fer una activitat i els van respondre que qui ho havia d'autoritzar estava de vacances. Demana explicacions i aclariments. Aquesta pregunta genera intercanvi agre d'opinions entre electes. 

Ús del local conegut com a casa del conserge. Es pot fer campanya política des d’un espai municipal com s’està fent des d’aquest espai. Això és legal? Respon Rosabel Madrid (ERC). Es respondrà per correu. S'hi està treballant. Aclareix que els actes polítics els autoritzen des d'Alcaldia. 

Demanen a Platges, perquè s'ha desmuntat el tancat de platja de gossos. Canviarà o desapareixerà aquest espai? Perquè no s’han esperat a l’1 d’octubre, que és quan poden entrar ja els gossos a les platges? Respon el regidor de Platges, Josep Tenas (ERC): Es per manteniment. Feia tres anys que no es feia. No s’ha esperat a l'octubre perquè hi havia una màquina a la platja que la Brigada no té i que es va aprofitar per utilitzar-la.  

Els precs i preguntes es fan a la part final del plenari


Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar com es prenen els acords i es desenvolupen les sessions plenàries i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania.

És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació. 

^