ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
CARTELLERA MUNICIPAL
Aprovació projecte renovació instal·lació elèctrica edifici de serveis tècnics
PUBLICAT Dimecres, 08.07.2020
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
 • Avisos

  Identificació de l´expedient: 2398/2020 1929
  Assumpte: Aprovació projecte renovació instal·lació elèctrica edifici de serveis tècnics
  ANUNCI
  El Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de juny de 2020, ha acordat aprovar
  inicialment el projecte de “renovació de la instal·lació elèctrica de l´edifici de Serveis Tècnics
  de l´Ajuntament de Canet de Mar”, redactat per l´enginyer industrial Sr. Josep Ibáñez
  Gassiot.
  D´acord amb el que disposa l´article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova
  el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte esmentat se sotmet a
  informació pública, per un termini de 30 dies, comptadors a partir del dia següent de la
  publicació d´aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que pugui ser examinat
  per totes les persones interessades i deduir-se´n en el seu cas les reclamacions i
  al·legacions que considerin pertinents. Si durant aquest termini no es produeix cap
  reclamació o al·legació, el projecte s´entendrà definitivament aprovat.
  La documentació corresponent es podrà consultar al web municipal al següent enllaç:
  https://canetdemar.cat/fitxes.php?categoria=775.
  A Canet de Mar, el dia de la data de signatura electrònica
  L´alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola

 • Termini de presentació
  El projecte esmentat se sotmet a informació pública, per un termini de 30 dies, comptadors a partir del dia següent de la publicació d´aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província
 • Documents relacionats
  Anunci-2398/2020 1929

  Anunci-2398/2020 1929

  CATCert certifica que en data 08-07-2020 10:14:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 149.77 kB

  Projecte tècnic

  Projecte tècnic

  CATCert certifica que en data 08-07-2020 10:20:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 156
  Mida: 5.62 MB

^