ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Cr˛nica del Ple ordinari de 28 de marš de 2024
 
Imprimir
Ple 28 de marš de 2024

Comença el Ple amb l'assistència dels 17 càrrecs electes del consistori. 


Desenvolupament del Ple. Principals temes tractats: 

Despatx Alcaldia

Intervenció 

Recursos Humans i Organització 

Urbanisme

Alcaldia

Assumptes urgents

Mocions i declaracions institucionals

Precs i preguntes 


Despatx AlcaldiaL'alcalde informa sobre diversos temes, com la temporada de platges que s'iniciarà al juny i la que no serà de temporada, informant que es farà neteja de la sorra tot l'any. 

Una delegació xinesa ha visitat l'Ajuntament. Vénen d'una ciutat molt gran i molt turística. L'Ajuntament ha fet valer la bona situació geogràfica i l'entorn de platja i muntanya. Els han convidat a anar a la Xina, però ara per ara l'Ajuntament no ho té previst. 

Explica que el Govern ha presentat el Pla d'Actuació Municipal (PAM). S'han compromès a fer una revisió cada any. 

Ens ha visitat el diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, Xavier Amor. Han parlat sobre la possibilitat d'un nou Pavelló d'Esports i una nova pista esportiva. El lloc més adient és la zona esportiva propera al complex H2O. 

S'ha presentat el projecte Ambaixadors del Maresme. És un projecte d'àmbit turístic comarcal i s'ha triat Canet per presentar-lo. L'ambaixadora de Canet és Gemma Martí, del Centre d'Estudis Domenèch i Montaner. 

Informa que de cara a les eleccions del maig, Canet passarà de 4 a dos col·legis. La Junta Electoral ha autoritzat l'Ajuntament a fer-ho. 

S'ha reunit la Comissió per emergència per sequera. El mes que ve es podrà aprovar l'Ordenança de sequera. Felicita el regidor Llovet i al seu equip perquè ens han donat una subvenció per renovar la xarxa d'aigua. 

Donar compte de la liquidació Pressupost general exercici 2023

El regidor d'Hisenda explica que aquest és un document tan important com el Pressupost. Ho ha presentat a la Comissió Informativa i al Ple només donarà quatre pinzellades: 

El resultat pressupostari de 2023 és de 2.782.000 euros positius. El romanent de Tresoreria és de 7.300.000 euros també positius. Això vol dir que l'Ajuntament té una situació econòmica positiva.  L'endeutament és de 4.700.000 euros. 

En ingressos de les diferents partides hi ha uns drets reconeguts de 18.294.000 euros. És una xifra molt semblant a la del 2021 i 2022. 

En despeses d'obligacions reconegudes la xifra és de 19.250.000 euros.  En aquest cas hi ha un increment respecte a anteriors exercicis. Llovet explica que és perquè hi ha hagut una inversió i unes transferències corrents molt més altes. S'ha fet un traspàs de diners important per a la Fundació Garrofers per eixugar el seu deute. 

El tancament d'any, si treiem les despeses que ja venien de l'any 2022, tenim un resultat presupostari de 2.782.000 euros positius. 

L'any 2024 és possible que ja entrin en funcionament regles estatals que Europa no ha tingut en compte els exercicis 2021, 2022 i 2023. Per això l'Ajuntament ha intentat executar al límit el pressupost municipal.

L'estabilitat pressupostària ha quedat al 2023 en números negatius de 400mil euros. Això vol dir que s'ha ingressat menys del que s'ha gastat. Llovet explica que és perquè s'han fet inversions. 

Hi ha tres conceptes que s'han de tenir molt en compte a nivell estatal i a nivell europeu:

Estalvi net (quans diners li queden a l'Ajuntament de l'any en curs). Estem en 2.400.000 positius.
Ràtio de deute municipal (% del pressupost municipal que tenim de deute). Estem en un 25%
Romanent de Tresoreria. Es demana que sigui positiu. El tenim de 7.300.000 euros. 

Llovet explica que s'ha fet un gran esforç per executar al màxim totes les partides municipals perquè l'any 2024 no hi hagi desequilibris quan s'implantin les regles estatals. 

Els números són molt positius. 

Per part de l'oposició, el regidor Castellà vol fer notar el desequilibri pressupostari de -418.000 euros. Això obligarà a fer un Pla econòmic perquè al 2024 i 2025 no es dispari. L'Ajuntament necessita, per a les grans inversions, aportacions externes i això vol dir que amb els tributs interns no en té prou. Parla d'infrafinançament i dèficit fiscal. No arribem a la mitjana ni de Catalunya ni de Barcelona. 

Llovet li diu que el Pla econòmic no és obligat el 2023. Ho serà en tot cas, al 2024. 

Donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes 

La Sindicatura ha enviat tres informes a l'Ajuntament: control intern corporacions locals 2019 - 2021; compte general de corporacions del 2021; seguiment i recomanacions 2004 - 2021. 

El regidor explica que es poden trobar al web de la Sindicatura de Comptes. 


INTERVENCIÓ - temes econòmics

Aprovació REC 2/2024 Reconeixements extrajudicials de crèdit Expedient 1629/2024 683 

Són de nou factures que s'han aprovat sense el tràmit correcte i corresponent. Els tècnics les han conformades però per alguna raó no s'ha seguit el procediment correcte.  Són 21.000 euros per un costat i 92.000 per un altre. 

Des de l'oposició, el regidor Martínez manifesta que votaran en contra perquè són molts diners. Reconeix la feina que està fent el Govern per rebaixar les partides més grans. 

S'aprova per 10 vots a favor (govern) i 7 en contra (oposició)

Aprovació Reconeixement Extrajudicial de crèdit OPA's 2023 Expedient 1629/2023 5632

Són factures pendents del 2023. 

El regidor Graupera demana en quin punt es troba la licitació de la neteja de les dependències municipals. La regidora Coia Tenas explica que ho té el Dertament de Contractació i que va endavant. 

L'alcalde explica també que a primers d'abril es podrà aprovar el contracte d'Informàtica. 

S'aprova en el mateix sentit que el punt anterior, 10 vots a favor (govern) i 7 en contra (oposició).

Aprovació modificació del pressupost MC16 crèdit extraordinari i suplement de crèdit Expedient 1627/2024 1357

És un suplement de crèdit per partides que no tenien diners per fer front a pagaments. Hi ha el servei de Bus, el pagament a l'SGAE (societat d'autors) i neteja d'edificis municipals.  Són 63.000 euros. 

S'aprova per 10 vots a favor (govern) i 7 en contra (oposició).


Recursos Humans i Organització

Proposta atorgament compatibilitat a una empleada pública per a l'exercici de la professió de treballadora social en el sector privat 

S'atorga per 16 vots a favor i l'abstenció del regidor del PP. 

Aprovació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí, en la categoria de tècnic/a auxiliar de biblioteques, pel sistema d'oposició  

La Diputació gestiona aquesta Borsa i això facilita la cobertura de places vacants. La delegació té una durada de 2 anys i és gratuïta per l'Ajuntament. 

S'aprova per unanimitat. 

  Aprovació del conveni de delegació parcial de competències de l'Ajuntament de Canet de Mar a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació del projecte Gestió administrativa interna i inventari informàtic i Suport administratiu amb atenció al públic a l'Àrea de Cultura i l'Arxiu Municipal en el marc de la política activa d'ocupació, Programa Treball i Formació per la convocatòria 2024 de les línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS 

  És en el mateix sentit que l'anterior, una delegació, en aquest cas al Consell Comarcal, que facilita llocs de treball dins el programa Treball i Formació de la Generalitat de Catalunya. S'incorporaran dues persones a l'Ajuntament de Canet per al programa d'aquest any. 

  S'aprova per unanimitat. 

  ----------------------------------------------------------

  urbanisme

  Aprovació inicial projecte instal·lació fotovoltaica edifici Serveis Tècnics

  El regidor d'Urbanisme reitera el que ja s'ha explicat a la presentació del PAM. Es vol que els edificis municipals tinguin plaques fotovoltaiques.  Si més no, en els que es pugui. Aquesta actuació permetrà produir 21.000 kw l'any. 

  Des de l'oposició es demana si hi haurà subvencions per aquestes actuacions. El regidor respon afirmativament. Però a l'actuació que s'aprova avui encara no perquè el projecte no està aprovat definitivament. 

  S'aprova per unanimitat. 


  alcaldiaModificació de la data de les sessions del Ple municipal i de la Comissió Informativa General del mes de juny

  Com que al juny hi ha Festa Major, el Ple no es deixarà de fer. S'avançarà una setmana i es farà el dijous 20 de juny. La Comissió Informativa es farà el dia 13.

  El regidor del PP demana que si passa com avui, que és dijous Sant, s'hagués tingut en compte que era un dia de guardar i no s'hauria d'haver fet el Ple. 

  Hi coincideix el regidor de la CUP, però destaca que ho fa tenint en compte la conciliació familiar d'uns dies com aquests, en plena Setmana Santa. 

  Tots els electes estan d'acord a fer el Ple del juny una setmana abans. 

    Assumpte urgents

  És tracta d'un tema econòmic que explica el regidor Llovet. Té a veure amb el tancament i liquidació de l'any. És la presentació del Pla pressupostari 2025 - 2027. Són moltes dades de com es compensarà el deute financer de l'Ajuntament.  Només era donar compte. 

  Mocions i declaracions institucionals

  Moció presentada pels grups municipals de Canetencs Independents, ERC, Junts i Som Canet, amb l’adhesió dels grups municipals de la CUP i Millorem Canet Primàries, perquè l'Ajuntament de Canet de Mar doni suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. 

  Escolteu-la al minut 52 de la retransmissió del Ple 

  Moció presentada pels grups municipals de Canetencs Independents, ERC, Junts i Som Canet, amb l’adhesió del grup municipal de Millorem Canet Primàries per la tramitació urgent de les actuacions necessàries per fer front a la situació de sequera.

  Escolteu-la al minut 58 de la retransmissió del Ple 

  Moció presentada pel grup municipal del PSC, amb l’adhesió dels grups municipals de Canetencs Independents, ERC, Junts, Som Canet i Millorem Canet Primàries, per a la instal·lació de mini punts verds a la ciutat

  Escolteu-la al minut 1:04:00 de la retransmissió del Ple 

  Moció presentada pels grups municipals de Canetencs Independents, ERC, Junts i Som Canet, amb l’adhesió dels grups municipals de la CUP i Millorem Canet Primàries per a la commemoració del dia internacional de les dones 8M 2024 

  Escolteu-la al minut 1:08:00 de la retransmissió del Ple 

  Precs i preguntes

  Preguntes del grup municipal de la CUP  

  1. Volem conèixer si aquest equip de govern té prevista l’ampliació de l’equip de la Masoveria, garantint que sempre hi hagi, com a mínim, dues persones contractades indefinidament i amb hores de feina interna a l’espai. 

  El regidor de la CUP explica que el seu grup ha fet incidència en aquest àmbit repetidament, però ara ho reiteren arran d'unes publicacions aparegudes a la xarxa social Instagram. No pot ser que només hi hagi una sola persona contractada, amb reforç d'una altra divendres i dissabte. Volen que es garanteixi una correcta atenció al jovent i no dependre sempre de subvencions per aquest servei. 

  Respon la regidora de Joventut. Està contenta que des de la seva formació se sigui tant sensible amb el que fa referència a la joventut. Explica que la contractació actual contempla 25 hores setmanals de dinamització més el reforç de 6 hores de monitor/a. A l'Ajuntament li agradaria molt ampliar-ho però el context retallades no ho fa possible. Demanaran que s'amplïi la partida així com la d'activitats. A partir del 2 d'abril i fins a finals de desembre, es comptarà amb un reforç gràcies a un programa de la Diputació de Barcelona. 

  2. Es troba a faltar al PAM, accions de la regidora d'Igualtat

  Torna a respondre la regidora Madrid, ara com a electe responsable d'Igualtat. És cert que al PAM només hi ha una actuació, que és  sobre Dones i esports. No n'hi ha cap més, però en la mesura que sigui possible, feminisme i igualtat continuaran presents i s'hi continuarà treballant. Des d'Igualtat no es vol vendre fum. Sempre es topa amb la realitat. Es treballarà amb la mateixa determinació i perseverança, tot i no tenir personal assignat només per aquesta àrea. Es treballa per aconseguir subvencions. Actualment l'Àrea compta amb el suport d'un tècnic auxiliar de Participació i d'una Educadora de Serveis Socials. Però no és suficient. Es procurarà augmentar la dedicació. 

  La regidora dona dades de la feina feta fins ara, des del 2008. Se centra a explicar també com s'està avaluant el Pla d'Igualtat i tot el que inclou. 

  Graupera agraeix la resposta, però manté que la Igualtat hauria de ser de totes les regidories i els recursos s'haurien de repartir entre totes. 

  Preguntes del grup municipal del PP

  Abans de fer les preguntes, el regidor del Partit Popular felicita l'Ajuntament perquè ha sabut, a través d'alguns treballadors de l'Ajuntament, que ja s'ha deixat de fitxar d'entrada i sortida del lloc de treball amb l'empremta digital. Recorda que s'estava incomplint la normativa europea sobre protecció de dades amb el fitxatge anterior. 

  1. Ley de Transparencia. Art.6. Obligación de garantizar transparencia y acceso a la información pública, así como la publicidad activa de ciertos documentos, como las actas de las reuniones de los órganos colegiados. ¿Por qué no se han publicado en la página web municipal las actas de la Junta de Gobierno Local (JGL) desde el año 2022? ¿Cuándo se publicarán? 

  Respon la regidora Jiménez, que aclareix que les darreres actes de la JLG publicades són de la segona meitat del 2022. La resposta que dona la regidora és que es van deixar de publicar perquè la quantitat de feina a assolir per les persones treballadores de la casa va anar en augment. Les mans són les mateixes i es va haver de valorar què havia de fer cadascú. Les actes de ple es publiquen amb vídeoacta i les resolucions d'atres actes administratives destacades. Pel que fa a les actes de la JGL, es pot comprovar que molts ajuntaments només publiquen l'ordre del dia (convocatòria). Però l'Ajuntament de Canet de Mar fa molt de temps que va prendre el compromís d'assolir un nivell alt de transparència. Tot i això, si qualsevol regidor o ciutadà vol tenir accés a aquestes actes, tant sols les ha de sol·licitar a través d'una instància d'accés a la informació pública. És a dir, estan a l'abast de qualsevol persona que les vulgui. 

  Jiménez explica que s'està valorant, amb la Unitat de Transparència, quina és la millor manera de publicar-les. L'ideal seria poder trobar un programa que faci un cribratge de dades automatitzat i que no s'hagi de fer manualment. Quan es faci, s'aniran penjant progressivament. 

  I repeteix que tota persona interessada a accedir a aquesta informació, la pot demanar a través d'una instància a l'Ajuntament. 

  El regidor Martínez exposa que ja hi ha qui ho ha demanat a través d'instància i que no s'ha obtingut resposta. Demana que el Govern doni resposta al ciutadà que ho ha demanat. 

  La regidora Jiménez diu que no han arribat personalment a les seves mans però que les buscaran i respondran. 

  Preguntes del grup municipal Primàries Canet: 

  1.  Saber si la delegació xinesa que ha visitat Canet ha establert amb l'Ajuntament alguna mena de col·laboració  o cooperació futura. 

  Respon directament l'alcalde. No s'ha tingut cap més contacte des de la visita. S'està a l'espera. Si no contactessin, ho faria l'Ajuntament. Aquesta va ser la recomanació dels assessors en aquest tema. Consta que no han vingut només a Canet i que estan fent prospecció a la zona. 

  2.  Saber si l'anul·lació del POUM pel TSJC afecta respecte a la nova regulació d'habitatges d'ús turístic. També demanen si se sap el nombre d'habitatges turístics que té Canet. 

  Respon la regidora Glòria Jiménez, com a titular de Turisme. Aclareix que el POUM no està anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sinó que s'està a l'espera del recurs de cassació que va presentar l'Ajuntament. Quan tinguem la resolució, s'haurà de parlar de com afecta la regulació dels habitatges d'ús turístic. Estem en un punt d'incertesa. La regidora llegeix la normativa relacionada amb la tramitació per via d'urgència al Parlament de Catalunya sobre aquesta qüestió. L'Ajuntament no pot fer cap resolució mentre no conegui el text de la nova llei. 

  Pel que fa al nombre d'habitatges, Jiménez respon al regidor de Primàries, que li pot fer arribar un document específic amb aquesta informació. 

  Per completar aquesta informació intervé el regidor d'Urbanisme. Llovet aclareix alguns aspectes de la pregunta afirmant que hi ha un error en aquesta, ja que quan es parla al POUM de reserva de sòl, no es refereix a habitatges turístics, sinó de protecció oficial. 

  El regidor de Primàries aclareix que hi ha una sentència del TSJC que anul·la el POUM. Hi ha un recurs, però la sentència és clara. Els habitatges turístics que hi poden haver està lligat amb els de protecció oficial. No hi poden haver més pisos turístics que pisos destinats a protecció social. Per això demana el número de pisos turístics. 

  Llovet reitera que la sentència que anul·la el POUM no és ferma. S'està en un impàs. I sobre la normativa d'ús turístic, està en tràmit. 

  Demana intervenir el regidor de la CUP per sol·licitar un acord de Ple mentre no surt la nova normativa. S'hi està d'acord. 

  3. Sobre el Llibre blanc del dèficit fiscal dels municipis.  L'Ajuntament requerirà a les associacions de municipis on participa, que millori el finançament públic local? 

  Els electes riuen en aquest punt, perquè el llibre l'ha escrit el propi regidor de Millorem Canet Primàries, Jordi Castellà. 

  El regidor d'Hisenda, després de fer broma sobre la compra del llibre, manifesta que està d'acord en aquest infrafinançament i de fet, es repeteix a cada Ple on es tracten els temes de finançament. S'ha parlat amb la Federació de Municipis de Catalunya, amb l'Associació de Municipis de Catalunya i amb l'Associació de Municipis per la Independència. 

  Com a coneixedor del tema, Llovet demana al regidor Castellà que faci un escrit que després tots poden consensuar i enviar als ens supramunicipals. 

  Castellà diu que així ho farà. 

  Per la seva banda, el regidor Sànchez demana poder fer pedagogia perquè NO es pengin cartells als senyals de trànsit del municipi. 

  Prec. Hi ha veïns del carrer Rosselló que es queixen que a les escales d'aquest carrer, hi ha grups de joves que beuen alcohol i hi deixen deixalles. Demana que seguretat i neteja ho tingui en compte.

  Respon la regidora de Seguretat que saben d'alguns punts del municipi i que es té en compte, però que els joves també s'han de divertir. En la mateixa línia, el regidor de la CUP manifesta que sí cal vigilar-ho, però que cal trobar espais pels joves. 


  L'alcalde Pere Xirau dona per acabat el Ple i ho fa desitjant una bona setmana Santa i bona Pasqua a tothom.


  Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar com es prenen els acords i es desenvolupen les sessions plenàries i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania.

  És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la Vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació. 

  les cròniques del Ple

  ^