ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Cr˛nica del Ple ordinari de 27 d'octubre de 2022
 
Imprimir
Ple 27 d'octubre de 2022

Comença aquesta sessió ordinària del Ple amb algun entrebanc provocat per les dificultats de so del sistema d'enregistrament acústic. Després de tocar cables, botons i fer trucades tècniques i comprovacions, tot sembla correcte i l'alcalde accidental, Pere Xirau, pot donar, després de 20 minuts d'espera, el tret de sortida a una nova sessió sense l'alcaldessa Blanca Arbell, encara de baixa temporal. 

Tampoc és present en aquest inici de sessió la regidora de SOM CANET, Raquel Serra. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Aprovació actes

S'aprova per unanimitat i sense cap intervenció l'acta del Ple ordinari del 29 de setembre

 Temes econòmics  ⇒ Aprovació modificació de crèdit número 38/2022 crèdit extraordinarI

L'alcalde accidental i regidor d'Hisenda explica aquest punt.  Té a veure amb la necessitat d'incorporar diners en tres aplicacions pressupostàries. Una és una subvenció nominativa que es fa a l'entitat CEDIM, amb motiu de l'Any Domènech i Montaner. La segona és per una inversió a la via pública (projecte pacificació N-II - semàfor davant càmping Globo Rojo) i la tercera per poder fer front a la despesa del Pla de Mobilitat. Les dues últimes s'havien de finançar amb el Pla de crèdit local (Diputació de Barcelona), però no hi ha fons i per tant s'ha hagut de fer una modificació pressupostària i invertir-hi recursos municipals.  

La subvenció nominativa al CEDIM l'atorga l'Alcaldia. És de 40.000 euros i servirà per finançar entre d'altres accions, un congrés Domènech i Montaner i altres activitats i recursos perdagògics durant aquest 2023, que farà 100 anys que va morir l'aquitecte modernista. 

En les intervencions dels portaveus dels grups polítics, la regidora Gemma Bosch (CANET i TU), pregunta si el fet que no hi hagi fons al Pla de crèdit local es deu al fet que s'ha gastat tot o bé que l'Ajuntament ha arribat tard a sol·licitar els ajuts. També demana com és que sabent que el 2023 era l'Any Domènech i apareixent aquest fet al programa electoral del grup Canetencs Independents, no es va preveure una partida ja d'entrada enlloc d'haver de fer una modificació pressupostària per a una subvenció nominativa. Josep A. Massagué (Junts x Canet) i Marian Gómez (PSC), es manifesten en el mateix sentit que la regidora Bosch. Afegeixen que no entenen com no s'han demanat els ajuts fins al setembre, quan aquest fons de la Diputació ja estava esgotat. La regidora Gómez aprofita per traslladar una petició veïnal sobre els semàfors de la zona de l'estació i la riera Sant Domènec, que no estan sincronitzats i provoquen desconcert i retenció als vehicles. 

Respon l'alcalde accidental dient que el fons de contingència de la Diputació s'ha esgotat abans del que estava previst perquè hi ha hagut molta demanda i d'imports molt elevats. No és que s'hagi anat tard, sinó que s'ha exhaurit abans d'hora.  Respecte a l'Any Domènech parla d'un procés llarg per a la definició de projectes, accions i forma de fer-ho. Hi ha molts agents implicats i per això no s'ha tancat fins ara. 

El regidor d'Urbanisme LLuís LLovet, també intervé dient que l'any Domènech és el 2023 i com que aprovar el pressupost no implica poder executar de seguida, s'ha cregut convenient fer aquesta modificació abans d'acabar el 2022 per poder començar a treballar-ho. Respecte a la sincronització dels semàfors, Llovet diu que s'ha sol·licitat que se solucioni, però és una mica complicat a nivell tècnic perquè no hi ha existències per reparar-ho. S'hi està treballant. 

Jordi Castellà felicita, en nom de Primàries Canet, al Govern per haver promogut l'Any Domènech i Montaner.  El regidor Massagué li recorda que les commemoracions d'aquestes característiques les estableix la Generalitat, no els ajuntaments. 

La modificació queda aprovada per unanimitat. La regidora Raquel Serra (SOM CANET) s'ha incorporat al final del debat d'aquest punt i també participa a la votació. 

Aprovació modificació de les bases d’execució del pressupost

En aquest punt, que afecta les subvencions que atorga l'Ajuntament, des de l'oposició es demana més detall per exemple en la subvenció nominativa al CEDIM i a la Colla de Reis. En concret a la Colla de Reis, la portaveu del PSC demana on pot trobar el conveni signat amb aquesta entitat i també explica que quan ella va preguntar perquè havia augmentat de 16.000 euros a 27.000 euros any la subvencio a la Colla de Reis, li van respondre que era pel lloguer de la nau. Demana saber de qui és propietat aquesta nau. 

La regidora de Festes, M.Assumpta Revoltós (ERC) respon que no sap perquè no està penjat el conveni amb la Colla de Reis als portals corresponents. Rectifica que la subvenció anterior era d'11.000 euros. I diu que facilitaran aquests imports i la justificació als electes que ho demanen. 

Pere Xirau, sobre el detall de la subvenció al CEDIM, diu que es detallarà al conveni, per conceptes i partides econòmiques. També aclareix que hi ha un 50% de subvencions que són nominatives i un 50% de concurrència competitiva (s'atorguen en funció de la demanda que hi hagi fins al topall establert). 

La proposta s'aprova per unanimitat. 

    Cultura i Patrimoni   check taronja Aprovació de les Bases del Premi de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 

Les bases del Premi s'aproven també per unanimitat. 


Urbanismeicona check Aprovació 26a. certificació obres Teatre Odèon

Aquest és un punt de tràmit, d'aprovació d'una nova certificació de l'obra del Teatre Municipal de Canet. L'explica el regidor Lluís Llovet. Té a veure amb una modificació de crèdit que s'ha hagut de fer (i que ja es va portar a votació del ple) per pagar aquestes obres. Aquest és un segon pagament, ja que una part ja s'ha pagat. La liquidació final depenia de l'estació transformadora (que encara no hi és). Són escreixos d'amidament, és a dir, imports superiors als previstos inicialment en el procés de licitació de l'obra. El pagament a l'empresa s'havia de fer perquè el retard en la instal·lació de l'estació transformadora no és culpa de l'empresa constructora, sinó de la companyia elèctrica.  

Intervé el regidor Andreu Graupera (CUP) per reiterar la satisfacció perquè l'obra s'acabi i cobrin les empreses però la insatisfacció per seguir depenent de grans empreses per aquests projectes (fent referència a l'estació transformadora). El regidor Llovet coincideix amb ell i li diu que tant de bo tiri endavant la companyia catalana que es vol crear per aquests temes i ser alternativa a les multinacionals espanyoles. 

Intervé el regidor Miguel Borrego (PSC), dient que el seu grup s'abstindrà per una qüestió purament tècnica i no d'objectius, que argumenta amb la lectura d'un informe. Podeu escoltar-lo, així com les respostes i la resta de debat del punt al voltant del minut 1:00:00 de la Vídeo acta del Ple. 

Aquest punt s'aprova per 13 vots a favor i 3 abstencions (PSC). 


Alcaldia marcador Moció del grup municipal CUP AMUNT per instar l’Ajuntament a replantejar el Consell Municipal d’Infants

El regidor Andreu Graupera llegeix els acords de la Moció, en la qual el seu grup proposa, entre d'altres, que es faci un Reglament que permeti la incorporació d'infants i joves d'altres edats al consell, ja que actualment està acotat a nens i nenes que fan 5è i 6è de primària i que hi puguin participar tots els agents implicats en l'educació i el lleure.  Junts x Canet manifesta el seu acord amb la Moció. Tampoc entenen que el Consell estigui acotat a una edat i no s'obri més. 

En nom del Govern, respon la regidora Rosabel Madrid, responsable de l'Àrea d'Educació i impulsora política del Consell d'Infants de Canet. Explica que votaran en contra de la Moció, perquè aquest és un projecte que s'està iniciant i que s'han seguit directrius com les recomanades per la Diputació i la Generalitat, que aposten per acotar-ho al cicle superior de primària. Ja hi ha una proposta de Reglament, gràcies al suport tècnic de la Diputació i s'hi habilitaran les vies perquè sigui escoltada i pugui participar la infantesa de totes les edats.  S'aniran desenvolupant més formes de participació, ja que aquest és un projecte viu que com ja ha dit, està començant.  Aprofita per demanar a tothom que estigui a Govern, que aposti per el Consell de Infants, que pugui també derivar en un Consell de Joves i que es pugui treballar a fins i tot a nivell comarcal.  Acaba la intervenció demanant que tothom anoti a l'agenda el dia 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets dels Infants i que serà quan es farà la constitució del primer Consel d'Infants de Canet de Mar. 

El regidor Graupera diu que la Moció no va en contra de ningú, sinó que es planteja perquè s'amplïi el Consell, ja que té constància que hi ha infants de 3r i 4t de Primària o dels primers cursos de la ESO, que s'han sentit exclosos. Que consti al Reglament que es vetllarà per aquesta ampliació. Li sap greu que l'Equip de Govern no voti a favor perquè consideri que la Moció els va en contra. Madrid repeteix que és una Moció d'una cosa que ja s'està treballant i per això no hi votaran a favor. 

La portaveu socialista explica que el seu vot serà l'abstenció. Ho justifica dient que està d'acord amb la CUP, però també amb la tasca que està fent l'Àrea d'Educació i a qui li vol donar un vot de confiança. 

La Moció doncs no s'aprova. Hi voten a favor els regidors de la CUP, Junts x Canet, Primàries i Canet i TU (4), s'abstenen els representants del PSC (3) i voten en contra els regidors i les regidores de Govern (9) (ERC, CI i SOM Canet). 

marcador Moció del grup municipal de Junts per Canet per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

És una Moció a la qual se sumen la resta de formacions polítiques. El regidor de Junts x Canet la defensa com un "ja n'hi ha prou". Es refereix a les ocupacions, a la indefensió, al fet que toca exigir i utilitzar tots els mecanismes legals que com a Ajuntament serveixen per exercir la pressió corresponent a entitats financeres i grans empreses propietàries d'immobles. Massagué agraeix l'aportació del grup de la CUP, de SOM Canet i lamenta el silenci d'ERC i de Canetencs Independents i en més, en aquest darrer grup, després de sentir al matí a la regidora de Serveis Socials, Àngels Isart, com es lamentava a través dels micròfons de Ràdio Canet de les necessitats que es detecten des dels Serveis Socials municipals. El regidor Graupera lamenta la poca implicació dels partits polítics que teòricament són més "socials" i el regidor Castellà carrega de nou contra l'Estat espanyol, com a responsable d'aquesta matèria. 

La regidora responsable d'habitatge, Raquel Serra, diu que li hauria agradat secundar-ho i fins i tot seria més agosarada, però que com que està a Govern i coneix bé la realitat, tenint en compte que s'haurien de destinar uns recursos ingents que l'Ajuntament no té i per tant no es complirira amb l'acordat, es veu obligada a presentar una alternativa a la Moció, descafeinada sí, però coherent amb els recursos i opcions de què es disposa. Volen ser transparents i per tant volen una Moció més realista, que puguin fer efectiva en el poc temps que els queda de Mandat.

El portaveu d'ERC, Lluís Llovet, respon a les acusacions de poca implicació, dient que tenen tota la confiança en la regidora Serra. ERC treballa al Senat per aquest tema i no a nivell municipal. Diu que han fet números i el cost d'aquestes mesures, tant econòmic, com admistratiu, jurídic, sancionador etc, és altíssim per un ajuntament petit com Canet de Mar. 

El regidor Massagué recorda al Govern que a la darrera sessió plenària, es va fer una modificació pressupostària i es van treure diners, precisament, de les partides d'habitatge, per destinar-les a altres àrees. 

La portaveu del PSC, Marian Gómez, agraeix la contundència i sinceritat de la regidora Serra, però secunda al regidor Massagué. Critica que ERC s'excusi amb les instàncies superiors que ja treballen en el tema. Hi ha maneres factibles de saber si un pis està o no ocupat, per exemple, amb el consum d'aigua. Recorda que es va aprovar una aplicació pressupostària per contractar un gerent. Es queixa doncs, que hi hagi diners per un gerent, però no per un tècnic d'habitatge. Ningú diu que sigui fàcil, però "tirar pilotes fora" no es la solució.  Ara bé, aprovar mesures que després no es fan, també és criticable. Posa d'exemple el dol perinatal, que es va aprovar fa un any al plenari i encara no s'ha dut a terme. També proposa aconseguir recursos a través de temes aturats, com les concessions dels bars d'equipaments o espais públics o gravar l'IBI dels pisos buits. 

La regidora Serra explica que el problema més gran no és de recursos econòmics, sinó d'estructura orgànica de l'Ajuntament. L'equip de personal és el que és i el volum de feina és molt elevat. I reitera que per a la resolució d'expedients relacionats amb pisos buits, l'Ajuntament no té capacitat administrativa, jurídica i tècnica per fer-ho. 

La regidora Gómez rebat les paraules del Govern, argumentant de nou que aquest Mandat s'han contractat dos càrrecs de confiança política, amb el conseqüent cost econòmic per l'Ajuntament i una de les places està lliure. Fa uns anys, la pròpia alcaldessa Blanca Arbell va ser càrrec de confiança en matèria d'habitatge. Per tant, no és acceptable que la negativa a tirar-ho endavant sigui perquè no hi ha recursos humans.  

Intervé el regidor Castellà per explicar els problemes i les despeses jurídiques que comporten aquests processos relacionats amb l'habitatge i els grans tenidors. Els grans tenidors tenen grans recursos i per tant els processos es poden allargar i sortir molt cars per als ajuntaments. El seu grup s'abstindrà perquè està ben plantejada la Moció, però no la veu viable. 

El regidor Llovet intervé de nou, dient que o bé no s'han explicat correctament o bé no se'ls ha entès. Carrega contra el regidor Massagué i li explica que sí que s'ho han estudiat bé. Li detalla quins són els passos administratius i tècnics per tirar endavant el que proposen. Els pressupostos municipals estan plantejats per prioritzar l'eficiència i l'eficàcia i el que es proposa no ho és. Entren en discussió el regidor Llovet i la regidora Gómez sobre el romanent de Tresoreria. El regidor Llovet ho tanca dient que l'Ajuntament té fins a 6 milions d'euros de romanent. Per tant l'Ajuntament té una Tresoreria per poder absorvir les despeses sense cap problemàtica. 

L'alcalde accidental permet que tanqui el debat el regidor Massagué com a impulsor de la Moció. Aquest demana al regidor Llovet que li faci arribar aquesta valoració i estudi que han fet, per poder-ho entendre tot millor. Li puntualitza que si hi ha romanent, és perquè no es fan inversions.  

No es tanca el debat aquí, ja que es permet una nova intervenció del regidor Llovet, que carrega de nou contra el senyor Massagué i li llista les darreres inversions i obres de l'Ajuntament, com el carrer Clausell o Sant Pere, l'Odèon ... El romanent és alt perquè les obres són plurianuals. 

La Moció queda rebutjada per 6 vots a favor (Junts x Canet, PSC, CUP i Canet i TU), 9 en contra (ERC, CI i SOM CANET) i una abstenció del regidor de Primàries Canet. 

 punts d'urgència

En aquesta sessió hi ha de nou punts que no han entrat a l'ordre del dia i que s'inclouen al Ple com a "punts d'urgència". Primer s'ha votar perquè es puguin incloure i després es passen a debatre. 

Assabentat: Renúncia com a patrona de la Fundació Els Garrofers, de Marian Gómez Téllez. 

La regidora del PSC explica que li ha costat molt prendre aquesta decisió. Esperava que la situació canviés, però malauradament no ha estat així. El punt d'inflexió va ser quan hi va haver un canvi molt important a la direcció del centre i no es va comptar amb els patrons. La renúncia però, no significa que es desentengui de la Fundació i dels seus usuaris i treballadors. 

Demana intervenir el regidor Josep A. Massagué, que explica que, tot i que a l'anterior sessió plenària va ser designat nou patró, no ha pogut prendre possessió, ja que actualment no es compleix amb el que estableixen els estatuts de la Fundació i no s'ha pogut celebrar la sessió corresponent. 

Punt: Aprovació de l'increment addicional de 1.5% del sou dels empleats públics. 

Ho explica la regidora Isart. Té a veure amb el Reial Decret 18/2022 i s'ha acordat a través de la Mesa de Negociació formada per Govern i representants sindicals. L'augment suposarà un cost de poc més de 114.000 euros i és amb efectes  1 de gener de 2022. Hi ha consignació pressupostària per poder-ho fer. 

El regidor Massagué demana de quines aplicacions pressupostàries d'han tret aquests diners i la regidora Isart li diu que li farà arribar la informació. No s'explica al Ple de quines partides es tracta. 

L'increment salarial s'aprova per unanimitat. 

Moció: Moció del grup Primàries Canet per instar al Govern de l'Estat espanyol a fer donació de tots els habitatges de la SAREB a Catalunya com a compensació del dèficit en inversions públiques de l'any 2021. 

La llegeix el regidor Jordi Castellà. La regidora de Canet i TU puntualitza que la SAREB compta amb capital privat en un 55% i que per tant, bancs i asseguradores serà difícil que facilitin aquesta donació, encara que l'Estat espanyol ho fes. Fa una crítica a la constitució de la SAREB i a les necessitats d'inversions que hi ha. També intervenen Junts x Canet, PSC, SOM Canet, ERC i CI, que plantegen dubtes, aclariments i puntualitzacions al text.  De nou, la regidora Bosch els aclareix, manifestant que la SAREB no és una entitat només pública, però que també es, sens dubte, responsabilitat de l'Estat espanyol. 

La Moció s'aprova per 12 vots a favor (ERC, CI, SOM Canet, Primàries Canet, CUP i Canet i TU) i 4 abstencions (PSC i Junts x CANET).


precs i preguntesCom que és un Ple ordinari, els grups poden fer precs i preguntes. L'alcalde accidental demana que, donat que el Ple s'està llargant molt i fins ara ha permès rèpliques i contrarèpliques, que es faci la pregunta, es respongui i si hi ha més dubtes, els resolguin el grup que pregunta i el regidor de l'Àrea a través del correu electrònic o anant a fer un cafè per parlar-ne. Ho diu perquè no s'allarguin els temes més del necessari. 

Preguntes del grup de la CUP. Aquest grup pregunta el primer perquè ho ha fet en temps i forma, ja que les ha entrades prèviament a través del Registre General: 

» Com està la concessió de la guingueta de la plaça Universitat?

Respon la regidora Raquel Serra. Abans de l'estiu es va poder fer la liquidació definitiva de l'antiga concessió. Al novembre de 2022 estarà preparada la part tècnica i ja es podrà licitar. No es pot assegurar el temps que es trigarà però s'hi està treballant. 

» Manteniment i neteja dels parcs infantils, sobretot de l'entorn del bosc del Turó del Drac. Periodicitat, si es compleix el que es va dir que es faria ...

Respon el regidor Josep M. Masvidal (CI). Hi ha una planificació del pla de treball de neteja i es va seguint, sempre que es pugui fer i no hi hagi urgències que ho demorin. A banda, pel que fa a jardineria, s'hi va cada dilluns i cada divendres. El regidor Graupera li diu que ell hi té proximitat i no veu que s'estigui complint, a banda que també li han fet arribar algunes famílies. Creu que l'empresa concessionària no està fent la feina. El regidor Masvidal diu que li farà arribar les imatges. 

» Saber si es farà alguna actuació a l'Skate Parc de la zona del polígon. 

» Rocòdrom

» Parc de la tirolina. Zona de davant de les Indústries Elèctriques Soler. Saber si se li donarà un nou impuls. 

» Zones ajardinades de l'avinguda Maresme i passeig Marítim. Quines actuacions s'hi faran. 

El regidor d'Obres, Josep Tenas, respon sobre els parcs dient que Canet en té 17 i que gràcies a això s'ha pogut fer un contracte amb una empresa externa que té cura del manteniment. Cada dos mesos fan revisió ocular i informa l'Ajuntament per si cal actuar-hi.

Pel que fa a les actuacions puntuals que demana el regidor Graupera, al Turó del Drac es fan actuacions, malauradament, cada setmana, i en concret cada dilluns, perquè és un dels punts de més incivisme i vandalisme local. 

A la zona de l'Skate també es fa revisió periòdica. Aquesta setmana en concret s'han reposat dues papareres, ja que actes vandàlics les han trencades. 

Al recinte de Vil·la Flora, també s'està valorant què es fa amb l'espai infantil, bosc i caseta de Bitxos, ja que també és un punt d'actes vandàlics habitual. 

Rocòdrom. Se li fa una revisió tres cops a l'any però s'ha d'avisar molt sovint a l'empresa de manteniment, perquè els usuaris descollen preses i el manipulen contínuament. Es valora treure'l d'allà i portar-lo a un altre lloc. 

Parc tirolina. S'està valorant engrandir el pipi can que hi ha. Si es fa, es mourà l'espai infantil i se li donarà un altre aire. És un tema que el Govern té sobre la taula. 

Respecte als parcs de l'avinguda Maresme i el passeig Marítim, l'empesa externa hi passa cada dos mesos i la Brigada cada setmana, maulauradament per solucionar actes vandàlics. 

» Saber si hi ha algun projecte per a la plaça Manén. 

Respon el regidor Lluís Llovet. Informa que es va demanar fa temps un estudi a la Diputació de Barcelona. Però la plaça Manén té algun problema, com un dipòsit que està en males condicions. Com a alternatives hi ha mantenir-ho com a parc, però amb una inversió econòmica molt gran. També s'ha plantejat que fos una zona d'aparcaments, ja que està al costat de la zona esportiva del Pavelló i la pista d'hoquei. A data d'avui no hi ha cap projecte. Només suposicions i plantejaments. S'està intentant demanar un estudi d'aparcaments a nivell de poble i pot ser que s'hi inclogui aquest espai. 

» Demana sobre la Moció aprovada a l'abril de 2022, de suport a les famílies afectades per la sentència del TSJC referida al 25% del castellà a l'escola. Saber si s'està duent a terme el que es va aprovar. 

Respon el regidor Llovet. La declaració aprovada que ell té és del mes de febrer de 2022. El Govern des del primer dia ha estat d'acord amb la Direcció de l'Escola Turó del Drac, la gestió l'ha feta la Regidoria d'Educació, però també el propi regidor Llovet i li consta que l'inspector de zona ha trucat tot sovint a la direcció del centre. A nivell de Parlament de Catalunya, fa esment al seu grup polític (ERC), que va tirar endavant un acord parlamentari. S'hi segueix treballant i encara s'està pendent de la resolució del Tribunal Constitucional al respecte.

El regidor Graupera agraeix l'explicació, però demana si es farà alguna acció de suport a les famílies afectades, ja que a la declaració es va dir expressament. 

Li respon la regidora d'Educació, Rosabel Madrid, dient que s'han signat vàries adhesions i que li mirarà concretament quines perquè en aquests moments no té la informació exacte. 

» PAU 4. Zona nou institut a la zona dels Ametllers. El seu grup ha sabut que no està previst actuar-hi fins més enllà de l'any 2029. Demana què hi ha de cert. 

Respon de nou el regidor Llovet. Actualment s'està a la fase d'al·legacions a la reparcel·lació i urbanització de la zona. Fins que aquesta fase no acabi i es pugui inscriure a nom de l'Ajuntament la parcel·la, no es pot cedir al Departament d'Educació de la Generalitat. Per tant el Departament no dirà dates, ni terminis fins que no hi puguin intervenir. El que està clar és que és un institut consolidat, amb Batxillerat, que vol impartir cicles formatius, que va creixent i té un futur. 

Preguntes del grup CANET i TU: 

» Guingueta plaça Universitat. Ja ha quedat resposta en la intervenció de la CUP.

» Pressupost 2023. Demana si s'està valorant una dotació extraordinària a Serveis Socials per l'ajut al pagament de consum energètic. 

Respon la regidora Àngels Isart dient que a les partides de Serveis Socials és on estan els diners per a tots aquests ajuts.

» Comissió Policia Local de 30/03/2021. Es va dir que començava un estudi de senyalització viària i li consta que està acabat. Demana que es faci i sobretot a les zones més delicades com són els accessos als centres escolars. 

Respon Pere Xirau dient que ho demanarà a la Policia Local, perquè hi va haver una reunió, a la qual l'acalde accidental no va assistir i se'n va parlar. Li farà arribar la resposta. 

» Inspecció de locals comercials. Han vist que hi ha algun local que ha obert sense adaptar-se a persones amb mobilitat reduïda i volen saber perquè. 

Respon la regidora Raquel Serra. No sap exactament quins són els ítems que es revisen, però l'enginyer tècnic sempre demana un projecte tècnic que revisa. Hi ha diferents normatives, com l'accessibilitat, sortides de fum ... El tècnic ho visita un cop atorgada l'activitat. Demanarà als tècnics els ítems i el procediment i ho farà arribar per tenir-ho tots clar. Diu que potser si no es detecta, és que passa per alt. 

» PAU 4. Terrenys nou institut. Saber aproximadament la calendaritació per a la reparcel·lació dels terrenys i posada a disposició d'Ensenyament. El 24 d'octubre es va acabar el període d'al·legacions i demana saber quines entitats les han presentades. 

Respon la regidora Rosabel Madrid. S'han de resoldre les al·legacions i després es parlarà amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. El Departament és sensible a aquesta necessitat. En la mateixa línia respon el regidor Lluís Llovet. El PAU 4 afecta Carbonella i zona del segon institut. S'ha acabat el període d'al·legacions i n'hi ha 3. Una és de caire tècnic, que la presenten els propietaris de terrenys. I dues són més polítiques, presentades per entitats.  Es resoldran perquè l'Ajuntament compta amb un arquitecte extern que fa el projecte de reparcel·lació i urbanització i és qui resoldrà les al·legacions. Es preveu que durant el desembre - gener estigui resolt, es faci la reparcel·lació i ja es pugui inscriure a nom de l'Ajuntament. Llavors es quan es farà cessió a la Generalitat. Els terminis els ha de posar el Departament d'Ensenyament. Convocarà un concurs públic i després construeix. Sí que s'han compromès a treballar amb rapidesa un cop rebin els terrenys. 

Preguntes del grup de Primàries Canet: 

» PAU 4. Volen saber si es farà una exposició del projecte de reparcel·lació i urbanització abans de ser aprovats definitivament.

No es respon. 

» Aigua reciclable per al reg. Saber si es valora utilitzar-la per gastar menys aigua de boca per neteja de carrers i reg. 

Respon Lluís Llovet. És un tema complicat. La riera petita, per exemple, es desboca contínuament i l'Ajuntament no té capacitat d'incidir-hi, per l'elevat cost. S'han fet al·legacions a l'Agència Catalana de l'Aigua però no les han acceptades. Els han dit que atorgaran subvencions i que l'Ajuntament s'hi pot acollir.  Una opció per recollir aigua era fer un dipòsit a la plaça de la tirolina que hi ha davant la fàbrica IES. Es podria recollir l'aigua de pluja i fer-la servir després per reg o per omplir els camions de neteja. L'ACA no ho farà i l'Ajuntament haurà de buscar recursos econòmics per fer-ho. 

El regidor Josep M. Masvidal afegeix que la inversió per poder reciclar i enmagatzemar aigua és molt gran. Explica que hi ha una empresa al Polígon Industrial que fa teixit industrial amb les fibres de fulles de pinya. L'acabat que aconsegueixen és una imitació a la pell. Per fer això, gasten molta aigua. El que fan es recollir aquesta aigua que gasten. I s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per tal de donar aquesta aigua per poder regar o netejar. El problema és que no és una aigua depurada totalment i podria fer malbé la maquinària. Per això faran un tractament per poder fer-ne ús. 

» Moció sobre 90 aniversari de 1a votació per sufragi universal. Es va aprovar i vol saber si es farà un acte ben lluït i ser municipi referent en la lluita pels drets de les dones.

Respon la regidora Rosabel Madrid. Hi està totalment d'acord. S'està preparant un acte i es farà. Junts es poden fer moltes coses. 

» Saber si es pot valorar l'opció d'identificar l'ADN dels excrements d'animals a la via pública per poder identificar així les persones propietàries infractores. 

Respon el regidor Masvidal. Es felicita que el seu grup en parli, perquè és un tema que la seva formació política en va parlar fa molt i tothom se n'enreia. Un dels inconvenients és que el cens que té l'Ajuntament és molt mins comparat amb la realitat, que tenen al Col·legi de Veterinaris. A banda, s'hi afegeix un problema amb la protecció de dades personals a l'hora d'intercanviar la informació. Hauria de ser una obligació regulada a nivell supramunicipal. 

» Prec: Avui és 27 d'octubre, 5è aniversari de la declaració d'independència al Parlament de Catalunya. Convida a tothom a l'acte que farà el seu grup polític per celebrar aquesta efemèride. 

Preguntes del grup Junts x Canet: 

» Prec: Sol·licita al Govern que es convoqui de forma urgent una reunió amb tots els grups municipals per tractar la situació de la Fundació Els Garrofers, ja que aquesta és greu. 

Respon Pere Xirau. Hi està d'acord i preocupa molt. Pel servei tan sensible que dona i pels treballadors. Es compromet a parlar-ne en breu.

» Pregunta: Saber l'estat d'execució de les inversions consignades al pressupost de 2022. 

Respon Pere Xirau dient que el Pla d'inversions no està actualitzat, però tan bon punt ho estigui li faran arribar. 

Preguntes del grup Partit dels Socialistes de Catalunya: 

» Tubs d'aigua carrers Verge del Remei i General Moragues. Saber quan se solucionarà, ja que es va aprovar una obra per arreglar-ho. 

Respon Lluís Llovet. Reitera que ho ha explicat en vàries ocasions. Hi va haver un nombre important de fuites durant un cap de setmana al novembre i habitatges de la zona van quedar sense aigua molts cops seguits. Cada vegada que es reparava un tram, es trencava el següent. Per això es va permetre a AGBAR que posés la tuberia de forma superficial. El contracte amb AGBAR és de fa molts anys i ells no poden fer l'actuació per arreglar-ho. Ho ha fet l'Ajuntament. Estem en procés. És una obra gran que afecta tota la zona. Està en exposició pública. S'han fet els plecs i a mitjans de novembre es podrà licitar per fer l'obra. 

» Dol perinatal. Es va aprovar ara fa un any la Moció de crear un espai i aquest 1 de novembre encara no estarà disponible. Saber si està contemplat als pressupostos del 2023.

Respon la regidora Rosabel Madrid. Sí es va aprovar i s'hi està encara treballant. Es compromet a tenir l'espai abans d'acabar el Mandat. 

» Carril bici riera Gavarra. Saber què es farà amb ell. 

Respon Raquel Serra. Al Pla de Mobilitat consta que bicicletes i vehicles de mobilitat personal, comparteixin via amb els cotxes i resta de vehicles. El carril bici de la Gavarra no té massa sentit i entorpeix el trànsit de vianants. Quan es pugui, es farà desaparèixer. L'amplada dels carres de Canet fa que hagin de compartir calçada tots els vehicles. 

» Locals. Per exemple a sota el Camp de futbol municipal, pisos roses, local zona Diagonal, caseta de l'hípica, casa carrer Romaní. Saber qui els està utilitzant i si són entitats quines són. Saber quin és el criteri perquè unes entitats puguin fer-ne ús i altres hagin de pagar a altres llocs. 

Respon Rosabel Madrid. Des d'aquest inici de Mandat s'han valorat i aconseguit espais, com la caseta del conserge. Hi ha més entitats que espais i s'haurà de compartir. Hi ha locals que s'estan adequant, com el de l'avinguda Maresme o el primer pis del Centru. Es compromet a fer llistat d'espais i fer-lo arribar als i les electes.  

» Espai PULLIGAN. Saber si hi ha algun estudi o en quin estadi està la situació d'aquest espai. Hi ha un patrimoni històric de gran valor en aquest indret i a més es tracta d'una zona molt cèntrica on es podrien prestar serveis. Demanen si hi ha negociacions amb els propietaris, qui són, què s'està fent al respecte. 

Respon el regidor Lluís Llovet. Reitera, com ja ha dit en moltes ocasions, que l'espai PULLIGAN és privat i que per tant, l'Ajuntament no el desenvolupa perquè no és de l'Ajuntament. El propietari antic i el nou es troben en un litigi i el propietari nou i la SAREB, propietària de la hipoteca, també es troben en un procés judicial. Són dos judicis caòtics, molts milions d'hipoteca i poca cosa pot fer l'Ajuntament. A vegades s'envien requeriments judicials, ens han donat permís en algunes ocasions on hi havia perill d'esfondrament i ara precisament s'està pendent d'una d'aquestes actuacions. 

» PAU 4 - Zona 2n institut - Ametllers. Saber quins terminis hi ha. Com quedaria l'espai d'estacionament de La Carbonella, ja que és un espai on actualment hi aparquen molts vehicles.  Saber també quin any entrarà en funcionament. 

Ha quedat respost en preguntes anteriors d'altres formacions polítiques i també a la pregunta següent. 

» Pla d'aparcaments al municipi. Saber si hi ha algun pla i si hi és, demanen que es concreti. 

Respon la regidora Raquel Serra. El Pla de Mobilitat estableix que, per fer front a moltes de les propostes, Canet ha de tenir una zona d'aparcament. La ubicació que marca el Pla és l'entrada actual de l'autopista. Aquest 2022 es va demanar un recurs a la Diputació per poder elaborar un estudi sobre els aparcaments, però no l'han atorgat. Per això s'acabarà fent amb recursos propis de l'Ajuntament. Reconeix que quan s'urbanitzi l'espai de La Carbonella, Canet quedarà sense una bossa important d'estacionament. 

També ho fa Lluís Llovet, que reitera que no se'ns ha donat l'estudi d'aparcaments a nivell de poble i que per tant, el Govern intentarà demanar un estudi amb recursos propis. La zona de La Carbonella es podia construir des de fa 25 anys. Era un tram urbà des de fa molts anys. No s'ha fet tot aquest temps. Quan comenci la urbanització suposo que hi haurà interès a construir. Quedarà un espai per l'Ajuntament que podrà ser aparcament incialment. La resta de zona serà d'habitatges. 

» Consell Municipal de Promoció Econòmica. Hi ha previsió de més reunions? Quines entitats en formen part? 

Respon la regidora Ana M. Casas (CI) dient que s'ha enviat convocatòria per al proper dia 9 de novembre per a la celebració d'aquest Consell. A l'ordre del dia hi ha el nomenament dels membres de les comissions. 

» Previsió per incorporar als Plens la Participació ciutadana

No s'ha respost. 

» Mobiliari urbà públic. Pla de manteniment, substitució, reparació, planificació. Saber si hi ha una política per mantenir una imatge unitària del mobiliari. 

Respon el regidor d'Obres, Josep Tenas. Canet té molts bancs que són antics i de fusta. L'ideal seria canviar-los tots, però no es pot fer per manca de recursos econòmics. El que es fa es reparar-los si es pot i si no se n'adquireixen de nous. Es volen posar tots com els dels passeig Marítim, que són de resina i responen molt bé al pas del temps i el clima. Pel que fa a les papareres es fa més o menys el mateix. Desgraciadament, se n'han de canviar més del compte a causa dels actes vandàlics. 

Lluís Llovet afegeix que depèn de la zona on s'ubiqui el material. La zona propera al mar, posar-ho de resina reciclada és útil, però hi ha zones que és millor de ferro forjat. Posa d'exemple que amb les plaques de nom de carrer, l'Ajuntament té tres models diferents segons la zona del poble on estigui el carrer. 


No havent-hi més qüestions a tractar, l'alcalde accidental Pere Xirau dona per acabada la sessió plenària. Ha estat un ple molt llarg, de tres hores i mitja de durada. Desitja, un cop més, una ràpida recuperació a la sra. alcaldessa. 


Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar com es prenen els acords i es desenvolupen les sessions plenàries i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania.

És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la Vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació. 

les cròniques del Ple

^