ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Adquisició de títols de drets funeraris
 
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
 • Descripció

  Adquisició de títols de dret funeraris relatius a nínxols i/o columbaris del Cementiri de Canet de Mar

   Què és un dret funerari?Constitueix el dret funerari la facultat que se li atorga al titular d’un dret d’ús respecte una part prèviament construïda o edificada  adscrita al servei de cementiri com nínxol, tomba, panteó o columbari, per a la inhumació i conservació en ella, per temps determinat, de les seves restes o cendres i/o les dels seus familiars i de les persones amb les qui l’uneixi una especial relació d’afecció o raó de filantropia.
   
  L’atorgament d’un nínxol, tomba, panteó o columbari suposa l’atorgament d’un dret funerari.
   
  El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós i està subjecte a la regulació d’aquest reglament.

   Titularitat del dret funerari:El dret funerari s’adquireix per l’atorgament del títol del dret funerari, atorgament que podrà efectuar-se:

  • A nom d’una sola persona física. En cas d’existir en les successives transmissions el llegat d’usdefruit,  el títol figurarà a nom de l’usufructuari.
  • En cas d’existir més d’un usufructuari, caldrà la renúncia a favor d’un únic usufructuari.
  • A nom de comunitats religioses o d’establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com a tal per l’administració.

  Els drets funeraris s’atorguen per un termini màxim de 50 anys, prorrogables per 25 anys més i per concessions de 3 anys (lloguers) prorrogables per 18 mesos. Donen dret a l’enterrament successiu de diverses persones mentre duri la vigència dels drets. Són transmissibles en els termes que marqui en cada moment el Reglament que regula el servei públic municipal de cementiri, fins a la seva extinció.  REGLAMENT DEL CEMENTIRI 

 • A tenir en compte

  🔷 Una vegada finalitzat el termini de vigència dels respectius drets funeraris, l’Ajuntament podrà renovar el dret funerari sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició del titular del dret caducat o dels seus causahavents (hereus o persones que reben béns o drets a causa de la mort del causant), amb el pagament dels drets establerts a la corresponent Ordenança Fiscal.

  🔷 El titular d’un dret funerari està obligat a col·laborar amb la conservació del cementiri pagant els drets que fixi l’Ajuntament en la corresponent ordenança fiscal

 • Qui ho pot fer?

  Tràmit d'adquisició d'un dret funerariEl dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit mitjançant l’expedició del títol nominatiu de cada sepultura, i la seva inscripció en els llibres registre del Cementiri, d’acord amb la vigent normativa respecte tractament de dades personals.

  La persona interessada podrà escollir la ubicació del nínxol o columbari dins el cementiri d'acord amb la disponibilitat que hi hagi en cada moment. En tot cas, si es vol escollir una ubicació determinada, caldrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i consultar-ne la disponibilitat.

  És un tràmit que pot fer qualsevol persona major de 18 anys

 • On es pot fer?

  Forma de tramitació Tramitació per internet:

  Instància en línia  (accediu a l'apartat Tramitació en línia)  - Heu d'adjuntar-hi el document "Model sol·licitud Cementiri"

  Tramitació presencial:

  Oficina d'Atenció ciutadana

 • Quins documents són necessaris?

  Documentació a aportar segons el tràmitPer a sol·licituds de títols de drets funeraris :

  • Sol·licitud especifica de Dret Funerari
  • Document d’identitat del sol·licitant/representant de drets
  • Document de dades econòmiques actualitzat
  • Comprovant de pagament de taxa

  Renúncies a favor d’altres titulars:

  • Renúncia del titular que renuncia al dret funerari
  • Document d’identitat dels titulars que renuncien 
  • Sol·licitud especifica de Dret Funerari
  • Document d’identitat del sol·licitant/representant de drets
  • Document de dades econòmiques actualitzat


  Renúncies a favor de l’Ajuntament:

  • Document d’identitat dels titulars que renuncien 
  • Sol·licitud especifica de Dret Funerari


  Per a canvis de titular de drets funeraris :

  • Sol·licitud especifica de Dret Funerari Acceptació testamentària 
  • Acceptació testamentària 
  • Document d’identitat del sol·licitant/representant de drets
  • Document de dades econòmiques actualitzat
  • Comprovant de pagament de taxa
 • Preu - Forma de pagament

  El tràmit té associades unes taxes públiques relatives als drets funeraris, que poden consultar-se a l'ordenança fiscal que regula els serveis del Cementiri. 

  El període impositiu comprendrà l’any natural.

  Consulteu-les a l'espai web de la Normativa local 

 • Termini

  Es pot fer tot l'any

  El temps mitjà de resolució és de tres mesos

 • Documents

  sol·licitud cementiri

  sol·licitud cementiri

  Fitxer: MODEL_DE_SOL_LICITUD_GENERICA_CEMENTIRI_2024.1.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 357.74 kB

  Instància genèrica

  Instància genèrica

  Fitxer: model_instancia_2024.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 154.47 kB

  Model renúncia del cementiri

  Model renúncia del cementiri

  Fitxer: Model_renuncia_cementiri.2.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 49.76 kB

 • Enllaços i informació relacionada
^