ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Cr˛nica del Ple ordinari de 21 de desembre de 2023
 
Imprimir
Ple 21 12 23

Aquest Ple comença amb un canvi de cadires. El motiu és que una de les regidores del grup del PSC ha presentat renúncia com a electe d’aquest grup i demana formar part del grup mixt.

Això vol dir que, a partir d’ara, Beatriz Oller formarà part del grup mixt. Per aquest motiu, s’han bellugat de lloc alguns regidors, com podeu veure a la imatge del plenari.

Excusen assistència Rosabel Madrid i Coia Tenas, per motius personals.


Desenvolupament del Ple: 

Despatx Alcaldia

Intervenció

Alcaldia

Secretaria

Medi Ambient

Assumptes urgents

Precs i preguntes 


Despatx AlcaldiaDesprés de l’exitosa inauguració del teatre municipal, l’alcalde felicita de nou a tots els que hi han participat. I en especial a les autoritats que ens han acompanyat.

Al darrer Consell d’alcaldes, al qual Xirau ha assistit, s'ha tractat el Pla comarcal de sequera, que accelera l’alerta.

També es dona informació d’una ruta ciclista de llarg recorregut, que té l’opció que passi pel Maresme. Cal però, implicació del territori. La inversió total és de 3 milions d'euros i es demana que la comarca n'aporti un milió. 


INTERVENCIÓ

Reconeixement extrajudicial de crèdit

El regidor Llovet explica que es tracta un cop més de portar a Ple les factures que no han seguit el circuit ordinari i correcte. Així ho determina el Tribunal de Comptes, perquè és el Ple qui les ha d’aprovar.

Des de l’oposició, Andreu Graupera (CUP) reitera la seva abstenció i demana que es regularitzi al més aviat possible.

Albert Martínez (PP) manifesta que votarà en contra. 80mil euros en un mes, són molts diners.

Marian Gómez (PSC) aclareix que són més de 90mil euros. Hi votaran en contra de nou.

S’aprova per 8 vots a favor (Govern), 2 abstencions (CUP i regidora Beatriz Oller) i 5 en contra (PSC, PP i Primàries).


alcaldiaAprovació xifra població a data 1 de gener de 2023

Vegeu la notícia relacionada 

Aprovació de la proposta de designació de jutge de pau titular de Canet de Mar

Es van presentar tres candidats, un d'ells es presentava a la reelecció. Aquest darrer és el que s'ha considerat que ha de renovar la confiança del Govern. L'alcalde explica que sembla que aquesta figura se suprimirà aviat. Com que no se sap quan de temps falta perquè passi, s'ha considerat que es bo que el jutge actual pugui acabar el seu recorregut. 

S'aprova per 14 vots a favor i una abstenció del regidor del PP. 

Aprovació de les sessions del Ple i de la Comissió Informativa General per a l'any 2024

L'alcalde explica que aquest Mandat es fa un Ple mensual, excepte els mesos de gener i agost. 

S'aprova per unanimitat. 


secretaria Aprovació de l'última certificació de les obres de rehabilitació del teatre Odèon de Canet de Mar

Aprovació 3a i última certificació de les obres subministrament i instal·lació d’escenotècnia per al teatre Odèon de Canet de Mar

Són dos punts que explica el regidor d'Urbanisme. Es passa al Ple la darrera certificació de l'obra del Teatre recentment inaugurat. També la darrera de l'escenotècnia. 

Des de l'oposició, Jordi Castellà exposa que com a repte actual hi ha el de dotar el teatre de contingut i programació. L'alcalde hi està d'acord. 

Albert Martínez demana quin és el cost total i real, des del seu inici, d'aquest projecte. El regidor Llovet, sobre aquesta qüestió, explica que tot s'ha pagat al dia i que s'han aconseguit moltes subvencions. Fa números a l'engròs:

700 - 800 mil pessetes inicials pagades
Uns 600mil euros resultants del pleit que l'Ajuntament manté pel tema de l'accident i que en principi són els que hem de rebre de l'empresa constructora.
I respecte als 3.491.000 euros de cost de construcció del teatre, als quals s'ha de sumar l'escenotècnica (que és d'1milió més), Llovet explica que hi ha una subvenció del volum Masó de 500mil euros. També es va rebre subvenció per a la museïtzació, dues importants subvencions de la Generalitat. 

El regidor Martínez agraeix aquests números a l'engròs, però insisteix en què volen el detall exacte del cost que han tingut tota l'obra de l'Odèon. Ho sol·licitaran formalment perquè la ciutadania sàpiga "a la pesseta" el cost del teatre. Fent broma, el regidor Llovet li respon que li faran saber, però en euros. 

Respecte a l'escenotècnia, es recorda al Govern que encara falta la licitació del servei de bar i restaurant. 

Els dos acords s'aproven per unanimitat. 

Medi Ambient i Sanitat Proposta Ple previsió revisió preus 2023 Conveni NV i RR CCM

Proposta Ple previsió revisió preus 2023 conveni deixalleria CCM 

Explica els punts la regidora Mònica Ventura, en absència de la titular de l'Àrea, la regidora Coia Tenas. Ventura llegeix l'explicació que li ha fet arribar la regidora Tenas.

Des de l'oposició es queixen que en aquests punts tant importants, no hi sigui la regidora titular i més tenint en compte que queda clar que l'empresa concessionària no ha complert el contracte i estem parlant dels preus del seu servei. És un tema feixuc que ve d'exercicis anteriors. La portaveu del PSC, que ha fet durant molt de temps seguiment d'aquests contractes, aporta documentació i dades i ho explica al Ple.  

Podeu escoltar les aportacions i el debat a partir del punt 34' de la retransmissió del Ple


Assumptes urgentsUn Ple amb moltes urgències. 

La 1a urgència és l'assabentat de la baixa de la regidora Beatriz Oller del grup municipal del PSC. Aquesta regidora passa ara al grup de regidors No adscrits. Ha estat un moment tens i desagradable en què s'han posat de manifest les diferències de criteri i de punts de vista existents entre la regidora sortint i el grup del PSC, principalment amb la portaveu i cap de llista, Marián Gómez. Podeu escoltar-ho a partir del minut 56 de la gravació del Ple. 

La 2a urgència és el nomenament de la regidora Oller com a regidora No adscrita a cap formació política. A partir d'ara, com que és l'únic càrrec electe en aquest grup, en serà la portaveu i representant a la Comissió Informativa general, passant a percebre les remuneracions econòmiques corresponents.  
S'aprova per unanimitat de tots els regidors i regidores. 

La 3a urgència és per al reconeixement extrajudicial de crèdit de més factures, que han de passar pel Ple perquè no han seguit el procediment correcte i per tant, no es poden aprovar seguint el circuit intern de l'Ajuntament.  El regidor d'Hisenda explica que es fa per urgència perquè és el darrer Ple de l'any i d'aquesta manera es pot procedir al pagament.  S'aprova amb els vots a favor dels grups de Govern, les abstencions del regidor de la CUP i la regidora No Ascrita  i els vots en contra del PSC, el PP i Primàries Canet.  

La 4a urgència és l'aprovació de la justificació de l'assignació als grups municipals dels anys 2019 - 2023. El regidor Llovet explica que és la justificació que els diferents grups municipals han aportat corresponent al Mandat 2019 - 2023.  El regidor del PP manifesta que no entén perquè es passa per urgència un tema que és dels darrers 4 anys i no es va portar el punt a la Comissió Informativa. L'alcalde li respon que és perquè no ho tenien a punt i ara sí.

La 5a urgència és l'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a les activitats de lleure i casals d'estiu. És una aprovació inicial. Ho explica el regidor de Joventut. Cal regular els ajuts de l'Àrea d'Educació i que fan referència al pagament d'activitats de lleure i casals del municipi. S'adreça a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i per infants i adolescents d'entre 3 i 18 anys que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. S'aprova per 14 vots a favor i l'abstenció del regidor del PP. 

La 6a i darrera urgència és l'aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts per activitats extraescolars. És en el mateix sentit que el punt anterior però activitats extraescolars dels centres educatius. Es vota de la mateixa manera. 

Precs i preguntes

L'alcalde explica que es respondran les preguntes del grup de Primàries Canet presentades al darrer Ple i que no es van respondre per estar fora de termini i també es respondran les del PP, que sí han entrat a termini. Es deixaran pel proper Ple, les preguntes de la CUP i del PSC, que no s'han entrar a temps. Com a excepció se n'entrarà una de la CUP perquè és sobre la cavalcada de Reis i al febrer no tindria sentit. El regidor Graupera intervé per aclarir que al Reglament Orgànic Municipal (ROM), no s'especifica si el termini és per hores o per dies, ja que si és per hores les seves preguntes haurien entrar a temps. 

Preguntes del grup municipal de Primàries Canet: 

1. El canvi climàtic està provocant una sequera de conseqüències impredictibles. Quin consum d’aigua per persona tenim a Canet? Quines accions preveu l’equip de govern per estalviar aigua i reutilitzar l’existent? Quines accions s’han previst per recollir l’aigua pluvial per al rec?

Respon el regidor Llovet. L'Ajuntament està fent un seguiment juntament amb l'empresa AGBAR (concessionària del servei d'aigua) i estem fent un consum d'entre 150 i 180 litres per habitant. Per tant, estem per sota dels 210 fixats com a màxim per la situació d'excepcionalitat que tenim. Llovet explica que sí s'haurà de fer algun programa o campanya per a la millora d'aquest consum. A l'estiu els números eren més baixos i aquest novembre creu que s'ha arribat a 182 litres per persona i dia. El motiu és que a l'estiu es compten els habitatges de segona residència, però els habitants no estan tots els dies al municipi. I això fa baixar la mitja. 

Com a mesures que està duent a terme l'Ajuntament, Llovet explica que la Diputació està ajudant-nos a fer un estudi per poder fer connexió amb un dels pous del municipi i poder així utilitzar aigua no potable per a reg i neteja. També s'han fet reunions amb l'ACA i ens han concedit un projecte vinculat amb la riera petita (torrent Lledoners i riera de la Torre) i la recollida d'aigua de pluja. L'Ajuntament proposa fer una bassa sota la plaça Lledoners, que és la que està davant de les Indústries Elèctriques Soler. Canet està situat en una vall i tot i que plou poc, quan plou plou massa i per tant l'aigua va molt de pressa de muntanya a mar. Trobar sistemes per recollir-la pot ser molt positiu. 

D'altra banda, Llovet explica també que la Diputació de Barcelona el Pla General d'Abastament d'Aigua per a revisar tota la xarxa i les canonades. L'Ajuntament fa millora de la xarxa d'aigua potable, perquè una cosa és l'aigua que arriba al municipi i l'altra és l'aigua que arriba als comptadors de les cases. S'ha canviat els carrers Clausell, Nou, Abell, Eusebi Golart, Sant Pere, Església, avinguda General Moragues i s'està acabant el carrer Castañer.  Tot això per tenir el màxim d'eficiència i el mínim de fuites d'aigua. 

Pel que fa a la xarxa i pous propis, recollim entre 130 - 150 mil metres cúbics a l'any, entre 8 i 12 mil metres cúbics al mes, Llovet reitera que al novembre s'ha recollit força menys (uns 6mil metres cúbics). S'ha fet una nova xarxa de canonades que abasta la riera Gavarra - avinguda General Moragues fins a la plaça 11 de Setembre, que és on hi ha el bombeig cap als nostres dipòsits. Gràcies a les noves canonades s'ha millorat en eficiència, perquè amb les canonades antigues aquesta era molt baixa. 

Llovet finalitza l'explicació amb l'intent que està fent l'Ajuntament per incloure nous pous a la xarxa local. S'està pendent de signar amb un veí la cessió del seu pou a la xarxa pública.  I s'ha demanat a la Diputació un estudi per a la recuperació de pous i mines del municipi. Per la seva banda, la Generalitat té previst al període 2025 - 2027 fer la tercera fase de recuperació d'aigües a la Depuradora mancomunada que tenim amb els dos Arenys.  

Intervé el regidor Graupera per dir que ha llegit al web municipal informació relacionada amb la recuperació de la gestió de l'aigua i que volen ser partíceps d'aquesta qüestió. 

Llovet detalla que s'ha creat la Comissió de l'aigua i que s'està treballant al respecte. 


2. L’any 2024 la ciutat de Madrid baixarà al mínim l’impost de l’IBI al 0,40%, quan les ciutats i viles catalanes l’haurà de pujar del 5 al 20% i són les més altes de l’Estat espanyol. Pensa l’equip de govern elevar alguna queixa a les diferents associacions de municipis on participa per exigir un augment del finançament públic local i una reducció del dèficit fiscal i de la pressió fiscal als ciutadans?

Respon el regidor Llovet. L'ACM (Associació Catalana de Municipis) i altres entitats municipalistes estan fent propostes conjuntes sobre aquests temes. 

3. La guingueta de la plaça Universitat porta anys tancada i les seves instal·lacions vandalitzades. Pensa l’equip de govern posar-hi remei amb la reparació o la licitació d’aquesta guingueta? 

Respon la regidora Mònica Ventura. S'ha fet una licitació i hi ha persones interessades però té el seu procés. Tot i així, finalment ha quedat desert i s'està treballant en la millora dels plecs per adaptar-los a les peticions de les persones interessades a optar-hi. La intenció de l'Ajuntament és que en breu es trobi una persona interessada en aquesta concessió. 

Jordi Castellà demana que es faci promoció de la licitació, perquè no quedin desertes. 

Preguntes del Partit Popular: 

1. La primera fa referència a la protecció de dades i la biometria en el fitxatge per als treballadors. El PP demana quines mesures aplicarà l'Ajuntament per subsanar aquesta il·legalitat. 

Respon la regidora Àngels Isart que explica que hi ha una directiva europea que prohibeix l'ús de l'empremta dactilar com a mesura per al registre de la jornada laboral. Per tant, l'Ajuntament ha començat a buscar altres mètodes alternatius. Ara han de mirar la més idònia. 

2. Quants agents de la Policia Local tenen en vigor la formació per a l'equipament DEA (reanimació cardiopulmonar)?

Respon Àngels Isart que tots els tenen però que cal actualitzar-lo. Ara s'ha demanat que es faci l'actualització de cara a finals de gener i principis de febrer. L'ús d'aquests aparells requereixen formació actualitzada. 

Pregunta admesa per a la CUP: 

1. Campanyes per abolir la pràctica del black face. Quin posicionament té l'Ajuntament al respecte?

Respon Emili Sànchez, com a regidor de Festes. No es té la consciència que aquí s'estigui fent black face. Aquesta pràctica es remonta a fa més de 200 anys, quan es pintava la cara de negre per ridiculitzar les persones de color.  Aquest no és el cas de la cavalcada de Reis de Canet. L'Ajuntament participa amb la Colla de Reis i els fa costat en les tasques de participació que fan. Seria fantàstic que participessin les persones de color, de fet hi ha patges que ho son. És una nit màgica i no hi ha cap intenció de fer racisme ni res que s'hi assembli. 


L'alcalde Pere Xirau dona per acabat el Ple i desitja Bones Festes a tothom. 


Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar com es prenen els acords i es desenvolupen les sessions plenàries i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania.

És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la Vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació. 

les cròniques del Ple

^