ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Cr˛nica del Ple extraordinari de 18 de maig de 2023
 
Imprimir
Ple extraordinari 18/05/23

Darrer Ple del Mandat 2019 - 2023. L'alcaldessa Blanca Arbell continua de baixa i presideix el plenari l'alcalde accidental, Pere Xirau. 

Comença la sessió uns minuts després de les 18.30 hores.  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

RESUM DELS TEMES MÉS DESTACATSTemes econòmicsEl pagament de factures que no han seguit el procediment correcte i que per tant s'ha de sotmetre a aprovació del Ple, ja que cal admetre que s'aproven amb omissió de la funció interventora, s'ha repetit un cop més.  I un cop més des de l'oposició es lamenta que es continuï amb aquestes accions irregulars. L'alcalde accidental els respon que de moment, cal fer-ho així per poder pagar. La quantitat supera els 10.000 euros. 

Respecte a les preguntes sobre els pagaments que s'han anat fent en diversos plens i que no s'han respost per part del Govern, l'alcalde accidental demana disculpes, al·lega que són dates complicades i garanteix que se'ls faran arribar les explicacions pendents i les que han fet avui, com la del sr. Castellà (Primàries CANET), que demana el tant per cent de factures que es paguen d'aquesta forma irregular respecte el total i si hi ha un Pla previst perquè això no passi. 

S'aprova el punt amb els vots a favor d'ERC, Canetencs, Som CANET i la regidora No Adscrita. S'abstenen les formacions de Primàries, CUP AMUNT i Canet i TU i voten en contra el PSC i Junts x CANET. 

  mobilitatAprovació inicial del Reglament d’ús del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i/o híbrids endollables al municipi de Canet de Mar

Finalment es pot aprovar el Reglament d'ús d'aquest servei que encara no ha pogut entrar en funcionament, malgrat fa mesos que els punts de la via pública estan instal·lats. 

La regidora Raquel Serra (Som CANET) explica que cada vegada hi ha més ciutadania que opta per aquests vehicles i per tant és prioritari aquesta infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. Per això se'n van instal·lar dos a la via pública, un a la Via Cannetum i l'altre davant de la Plaça Mercat. És un reglament que està vinculat al Reglament de Circulació. Regula l'estacionament, la infraestructura o l'ús. Ara es faran proves i es prepararà la posada en marxa, mentre no s'aprovi definitivament. 

També està previst fer una formació al personal relacionat amb la Mobilitat. 

Per a l'elaboració d'aquest Reglament es va fer una consulta prèvia a la ciutadania, tal i com estableix la normativa relacionada amb la transparència de les institucions. 

Des de l'oposició celebren l'inici d'aquest servei, tot i que lamenten que hagi tardat tant. Plantegen alguns dubtes i fan aportacions com ara que es publiciti el preu establert, ja que es van aprovar uns preus i encara consta com a servei gratuït. També es demana si hi pot haver algun benefici pels vehicles que paguen l'impost de circulació a Canet i celebren que hi hagi una nova font d'ingressos a l'Ajuntament. 

El punt s'aprova per unanimitat. 


Medi AmbientAddenda de pròrroga al conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per a la prestació de la recollida selectiva de residus i neteja viària.

Ha estat el punt més polèmic del Ple d'avui. El regidor de Medi Ambient, Josep M. Masvidal (CANETENCS) ha explicat el que ja ha dit en anteriors plens i comissions informatives generals sobre aquest assumpte. Aquest mes de maig acaba la delegació actual. L'Ajuntament fa mesos que demana al Consell Comarcal que modifiquin el Pla de Treball d'aquest contracte perquè a les reunions de seguiment s'ha posat de manifest que hi ha hagut canvis en el servei, que no estan recollits al Pla. Manifesta que malgrat això, aprovar la pròrroga és un mal menor, ja que és molt pitjor no aprovar-lo. Ara bé, es dona un termini perquè s'envïi l'esmentat Pla de treball. 

I per part de l'oposició s'ha continuat recriminant, amb dades i informes a la mà, que la neteja urbana i la recollida de residus no funciona. També es queixen que el nou Govern estarà lligat a aquest contracte fins al maig de l'any que ve. Demanen si RESMAR continuarà sent l'empresa adjudicatària del servei i si hi ha informes del compliment o incompliment del contracte. I que s'apliquin penalitats si el contracte s'incompleix. 

Masvidal respon que qui ha contractat RESMAR és el Consell Comarcal i que també té coneixement que aquest organisme vol un canvi. Però que l'Ajuntament amb qui té delegat el servei és amb el Consell Comarcal. El seguiment l'ha de fer el Consell Comarcal. L'Ajuntament hi està al sobre, evidentment, i ho vetlla. Però la delegació és aquesta. Explica que encara que es canvïi d'empresa, s'hauran de subrogar els treballadors. 

Des de l'oposició, Gemma Bosch (CANET i TU) es manté amb la necessitat que l'Ajuntament fiscalitzi i sigui ferm. I la recolzen la resta de grups. La regidora manifesta que cal fiscalitzar i que la culpa no és sempre dels treballadors, sinó que qui els mana també té una responsabilitat tant o més gran per no saber motivar-los o pagar-los adequadament. A vegades hi ha treballadors mal tractats i mal pagats i això també es important que es tingui en compte. 

Josep A. Massagué (Junts x CANET) pregunta si la sra. Secretària li pot contestar si un expedient que no està complert, com és aquest, es pot portar a aprovació del Ple. No ens consta que se li respongui. 

Marian Gómez (PSC) es queixa que en aquest cas, de nou, hi ha informes negatius de la Intervenció municipal. 

Andreu Graupera (CUP AMUNT) manifesta que la culpa de la brutícia també és, i molt, de l'incivisme d'alguns ciutadans i ciutadanes. 

Lluís Llovet (ERC) recorda el que s'ha publicat sobre la recollida i que estem per sobre de la mitjana de Catalunya. Massagué li rebat les dades. 

Continua el debat i les opinions contràries entre els regidors de Govern i els dels grups de l'oposició. 

Voten a favor els grups de Govern i el regidor de Primàries, i en contra les resta de grups. 

 Alcaldia Proposta de designació del jutge de pau substitut de Canet de Mar

José Solé Escamilla és la persona proposada per l'Alcaldia com a jutge de pau substitut. S'havia esgotat la vigència i calia renovar-ho. 

Des de l'oposició PSC i Junts x CANET es queixen que de nou, el Ple es trobi amb una designació feta des de l'Alcaldia, sense haver-ho consensuat. No posen en dubte en cap moment la persona designada, però sí el procediment. Graupera diu que li sobta que entre les persones candidates no hi hagi cap dona. 

Hi voten a favor tots els grups, excepte Primàries, que s'absté. 


 Abans d'acabar el Ple, essent el darrer d'aquest Mandat 2019- 2023, l'alcalde accidental cedeix la paraula als càrrecs electes que s'acomiaden de la política municipal, perquè ja no figuren a les llistes presentades o bé estan en els llocs finals i per tant, sense gairebé opcions d'entrar al consistori. 

Així, intervenen Gemma Bosch (Canet i TU), Ana Maria Casas (regidora de CANETENCS fins al febrer de 2023 i regidora No Adscrita en aquesta part final del Mandat), M. Assumpta Revoltós (ERC), Josep Tenas (ERC) i Josep M. Masvidal (CANETENCS). 

Podeu escoltar-los a la part final de la gravació del Ple

També demana la paraula el regidor Lluís Llovet, que agraeix als regidors i les regidores que pleguen, que hagin fet un pas endavant i hagin estat en aquests moments tan difícils per la política, fent feina pel municipi. 


En tractar-se d'un Ple extraordinari, no hi ha torn de precs i preguntes. Per tant, no havent-hi més qüestions a tractar, l'alcalde accidental dona per acabada la sessió. Aprofita també per agrair a la totalitat dels regidors del Ple la seva tasca durant aquest Mandat. Han estat 4 anys duríssims i manifesta que se n'han sortit. Cadascú ha fet la seva feina, tant Govern com oposició. I s'ha procurat el bé del poble. 

 


Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb criteris de transparència i objectivitat informativa. Expliquem com es prenen els acords i com es desenvolupen les sessions plenàries del consistori i procurem fer-ho de forma entenedora per a tota la ciutadania. 

És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la Vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació. 

les cròniques del Ple

^