ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
S'obre el termini de sol·licitud dels ajuts individuals de menjador. Curs 2023 - 2024
Del 15 de maig al 15 de juny
PUBLICAT Dijous, 11.05.2023
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic

Les persones que ho desitgin poden presentar la sol·licitud als ajuts individuals de menjador per al curs 2023-2024. Les sol·licituds dels infants empadronats a Canet de Mar s’han de presentar preferentment de manera telemàtica a través de la instància en línia o bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 


Beneficiaris:Podrà ser  beneficiari  d'aquest ajut l'alumnat que :
 
indicador blau Estigui matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació especial i educació secundària obligatòria (si el centre ofereix servei de menjador), durant el curs corresponent a la convocatòria. Cal tramitar la sol·licitud al municipi on s’estigui empadronat.

indicador blauNo tingui dret al servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
indicador blau No estigui en acolliment residencial.
indicador blau Faci ús del servei de menjador escolar. És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar.
 
Documentació obligatòria a totes les peticions:  
indicador taronja Sol·licitud CCM1. No es tramitaran sol·licituds que no estiguin signades per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys. És obligatori, en el cas del sol·licitant informar l’IDALU de cada alumne (codi identificador únic que s’assigna a cada alumne. Si no el sabeu, heu de consultar-lo al centre educatiu).
indicador taronja DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol·licitant, i de tots els membres de la unitat familiar que figurin al volant de convivència. En cas que els menors no en disposin, llibre de família. En el cas que ni el beneficiari de l’ajut ni cap altre membre de la unitat familiar disposin de DNI o NIE, s’haurà d’aportar passaport i especificar el país d’origen de la persona beneficiària de l’ajut. En aquests casos caldrà valoració social i ocasionalment tramitar NIF provisional.
indicador taronja Certificat de convivència actual, en cas de no presentar-lo el sol·licitant declara de forma responsable amb la signatura del model CCM1, que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que té el consentiment de totes les persones que consten empadronades al domicili perquè el Consell Comarcal, l’Ajuntament o el Departament d’Educació puguin obtenir les dades del padró amb l’única finalitat de resoldre el tràmit.
 
Acreditació de la situació econòmica de l'any 2022
 
Es recomana que els sol·licitants facin la declaració de la renda.
 
indicador blau En emplenar el full de sol·licitud es dona autorització perquè l’administració pugui sol·licitar a l’AEAT i altres administracions competents informació relativa al nivell de renda signada per tots els membres de la unitat familiar. Pàgina 2 del model CCM1.
indicador blau  En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la documentació següent:

– Original i fotocòpia de la vida laboral actualitzada, emès per la Seguretat Social

- Ajuts de lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Cal aportar resolució o certificació i  declarar l’import.

- Ajuts d’urgència social. Cal aportar resolució o certificació i  declarar l’import.

- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2022

o   En la resta de situacions no previstes anteriorment,  el nivell de renda es podrà acreditar mitjanant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació. 

Documentació complementària de la situació familiar que NO s’ha de presentar, perquè es fa la consulta directament a l’administració: o    Família nombrosa
o    Família monoparental
o    Infants en acolliment
o    Discapacitat de l’alumne o germans 

 


Model Sol·licitud CCM editable

Model Sol·licitud CCM editable

Fitxer: MODEL_CCM1_sollicitud_23_24_editable.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 171.08 kB

Bases ajuts menjador 23 24

Bases ajuts menjador 23 24

Fitxer: Bases_AIMS_cat_23.24.pdf

Format: Acrobat-PDF
Mida: 999.72 kB

Entreu a l'espai de tràmits per a més informació o contacteu amb l'Àrea d'Educació: Centre cívic Vil.la Flora (Riera Gavarra sn); Horari de 9:00 a 14:00h - T.93 795 46 25

Cartell ajuts menjador 23 - 24

Cartell ajuts menjador 23 - 24

Fitxer: AJUDES_MENJADOR_23.24.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 627.29 kB


 

^