ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Informació a proveïdors: facturació electrònica a l'Ajuntament de Canet de Mar
 
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic

Informació important relativa als requisits de les factures que es presenten a l'Ajuntament de Canet de Mar:

facturació electrònica

facturació electrònica

Fitxer: FACTURACIO_ELECTRONICA_v2.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 101.21 kB


Tots els proveïdors de les administracions públiques poden expedir i remetre factures de forma electrònica. Aquesta premisa respon a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic que va néixer per facilitar la relació entre proveïdors i administració i agilitar els tràmits econòmics que se'n deriven.

Així, tot i ser voluntari per molts proveïdors, estan obligats fer l'ús de la factura electrònica:

a) Societats anònimes

b) Societats de responsabilitat limitada

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no disposin de la nacionalitat espanyola

d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els temes que estableixi la normativa tributària.

e) Unions temporals d'empreses

f) Agrupacions d'interès econòmic, agrupacions d'interès econòmic europees Fons de pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons d'utilització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

A l'article 6 d'aquesta Llei, s'estableix l'obligació de les Entitats Locals de disposar d'un punt de general d'entrada de factures electròniques a través del qual es poden rebre totes les factures electròniques que corresponguin a entitats, ens i organismes vinculats o dependents.  Alternativa o simultàniament, les Entitats Locals podran adherir-se a la utilització del punt general d'entrada de factures electròniques que proporcionin els organismes supramunicipals.

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha desenvolupat la plataforma FACe, que permet l'adhesió dels municipis. També està en tràmit un punt d'entrada a través de la plataforma eFACT, del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

La disposició addicional 3a de l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix que les factures que s'expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que participin en la tramitació de les mateixes a l'establerta al directori DIR3 d'unitats administratives comunes gestionat per la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.


Els Codis DIR3 a efectes de remissió de factures per al nostre Ajuntament, són els següents:

Oficina comptable: L01080403 Ajuntament de Canet de Mar

Òrgan gestor: L01080403 Ajuntament de Canet de Mar

Unitat tramitadora: L01080403 Ajuntament de Canet de Mar

Els punts d'entrada de factures electròniques:

- Punt d'entrada FACe

- Punt d'entrada e.FACT

Finestreta Digital Ajuntament

e-factura - informació a proveïdors

e-factura - informació a proveïdors

Fitxer: eFACTURA___Informacio_proveidors.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 65.13 kB

^