ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
La lluita contra el canvi climàtic, també a Canet de Mar
PUBLICAT Dilluns, 18.10.2010
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic

L´Ajuntament de Canet de Mar, amb una política activa front el canvi climàtic, va signar, el passat 28 de maig de 2009, el Pacte d´Alcaldes/esses promogut per la Direcció General de Transport i Energia de la Unió Europea (DGTREN).
El Pacte d´Alcaldes/esses compromet a tots els municipis signants ha elaborar un Pla d´Acció per a l´Energia Sostenible (PAES), amb un programa d´accions que permetin la reducció en més d´un 20% les emissions de gasos d´efecte d´hivernacle (GEH) del municipi abans del 2020, excepte els sectors indústria i primari.
El PAES es va aprovar per Ple de 27 de maig de 2010. Recull 55 accions d´índole diversa, però totes relacionades amb la eficiència energètica en tots els àmbits del municipi (vivendes, empreses i equipaments públics), la potenciació de les energies renovables i la millora de la mobilitat sostenible.
Ja durant l´any 2010 s´han iniciat diverses accions d´aquest PAES, que en global es resumeixen en tres grans projectes:

• Substitució total de l´enllumenat públic del passeig marítim i de diversos carrers de Canet. Ajut del FEOSL.
• Renovació de les instal•lacions elèctriques de la Biblioteca i de la Masoveria per fer-les més eficients energèticament. Ajut del FEOSL.
• Campanya de sensibilització per minimitzar el consum d´energia al sector domèstic i petites activitats econòmiques a Canet de Mar.

Alhora s´ha pogut contractar una persona mitjançant un Pla d´Ocupació subvencionat per la Generalitat de Catalunya, centrada a desenvolupar aquesta campanya i accions relacionades amb l´energia.

En el marc de la campanya s´estan desenvolupant diverses accions que es contemplen en el PAES, a part de les ja esmentades anteriorment. Aquestes accions són:
- Enquesta sobre energia i mobilitat. Aquesta ja s´ha fet i properament es publicaran els resultats.
- Distribució de material de conscienciació a totes les llars i petites activitats econòmiques de Canet de Mar.
- Adquisició de 10 equips de mesura del consum energètic i establiment del servei de cessió d´aquests equips.
- Realització de mini-auditories energètiques a llars i petites activitats econòmiques de Canet de Mar.
- Difusió general de la campanya.
- Intervenció a els escoles mitjançant l´exposició “Gradua´t en energia” i la informació sobre l´existència de recursos educatius per dur a terme en centres educatius.
Paral•lelament l´Ajuntament de Canet de Mar ja està treballant per dur a terme diverses de les accions que es contemplen en el PAES, a part de les ja esmentades anteriorment. Aquestes accions són les següents:
- Regular la temperatura de consigna dels edificis municipals a 21ºC a l'hivern i a 25ºC a l'estiu. Mitjançant cartelleria d´informació.
- Reducció de les pèrdues tèrmiques  a l'accés dels equipaments. S´està realitzant l´inventari de l´estat d´aquest accés.
- Reducció de les pèrdues tèrmiques amb la substitució de tancaments de vidre simple per vidre doble. Igualment s´està realitzant l´inventari.
- Apagada automàtica dels equips informàtics. Els serveis informàtics estan cercant la millor fórmula per aplicar-ho en breu.
- Implantació d'un sistema de gestió energètica municipal i creació de la figura del gestor energètic. S´està treballant amb el Consell Comarcal.
- Campanya senyalística a totes les dependències municipals per a fomentar i consolidar les bones pràctiques ambientals. Es va fer paral•lelament a la implantació del manual de compra verda.
- Substitució del 100% de les bombetes d'incandescència. Aquesta acció, així com moltes de les accions contemplades en el PAES relacionat amb el manteniment dels equips i dependències municipals, s´està fent un recull d´aquestes accions que es transmetrà als treballadors municipals implicats.
- Elaboració de cursos de conducció eficient a personal de l'Ajuntament. S´està parlant amb autoescoles perquè demanin participar en els cursos de conducció eficient que promou i subvenciona l´ICAEN (Institut Català de l´Energia) a la futura convocatòria de desembre de 2010.
- Generació elèctrica a partir de la llum solar amb la instal•lació d'una central fotovoltaica sobre coberta. S´està en contacte amb la Diputació de Barcelona per desenvolupar projectes d´aquest tipus.
- Elaboració d'un inventari d'instal•lacions d'energies renovables del sector privat. S´està elaborant un inventari de les existents, però també dissenyant per les futures instal•lacions.
- Realització d'accions per afavorir una major mobilitat a peu. Participació activa de l´Ajuntament a la setmana de la mobilitat sostenible celebrada entre el 22 i el 29 de setembre de 2010.
- Fomentar l´ús de la bicicleta. Participació a la setmana de mobilitat sostenible de l´any 2010 i adquisició de quatre bicicletes per ús de treballadors municipals, subvencionades per la Diputació de Barcelona.
- Implantar el Manual de Compra verda de Canet de Mar. El manual està implantat i s´està fent el seguiment.
- Crear un canal permanent de medi ambient a la web municipal i mantenir i dinamitzar els canals d'informació ambiental dels diferents mitjans de comunicació locals.
- Realitzar campanyes de sensibilització i educació per a una mobilitat sostenible. Setmana de la mobilitat sostenible.
- Realitzar campanyes de sensibilització per minimitzar el consum d´energia al sector domèstic i petites activitats econòmiques.
- Impulsar una borsa municipal de compartir cotxe. S´està en contacte amb una entitat que ja desenvolupa aquest projecte per poder-lo oferir des de la web de l´Ajuntament.
- Actuacions de millora de la recollida selectiva. Des del desembre de 2009 que hi ha nou calendari de recollida de residus i des del 2010 que està implantat el pagament per generació comercial a 100 empreses de Canet de Mar. Aquests canvis han provocat importants millores en la recollida selectiva.
- Seguir implantant/substituint gradualment els elements consumidors d'aigua per altres de baix consum en totes les dependències municipals.
- Realitzar campanyes periòdiques de sensibilització per minimitzar el consum d´aigua a les llars i distribuir dispositius d'estalvi d'aigua. La realització de l´enquesta sobre energia i mobilitat i la inclusió de preguntes relacionades amb els equips d´estalvi d´aigua ha permès lliurar diversos equips a ciutadans que encara no en disposaven. En els propers mesos es tornarà a difondre la possibilitat de recollir aquest tipus d´equip.

^