ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Calendari Fiscal 2023
 
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic

 Què és el calendari fiscalEl calendari fiscal estableix, per a un determinat exercici, els terminis de compliment de les obligacions tributàries.

En el cas de l'Ajuntament, el calendari fiscal estableix els terminis de cobrament en període voluntari dels tributs i preus públics de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels quals és titular.

Els tributs i preus públics de venciment periòdic són aquells que es meriten de forma continuada, com la taxa per recollida de residus, per oposició als que es meriten de forma puntual, com la taxa per llicència l'obres.

Per períodes posteriors a l'alta, la Llei permet a l'administració gestionar aquests ingressos a través padrons o llistes de cobrament, que un cop aprovats, es notifiquen col·lectivament mitjançant anunci al butlletí oficial de la província.

L'anunci de cobrament d'aquests deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva estableix el termini de cobrament voluntari, que en cap cas serà inferior a dos mesos, i els mitjans per efectuar el pagament.

Finalitzat el període voluntari d'ingrés sense que s'hagi efectuat el pagament, els deutes s'exigeixen pel procediment de constrenyiment, meritant-se els recàrrecs corresponents així com interessos de demora.

 Quin és el calendari fiscal per 2023 dels tributs de canet de marPer als tributs i preus públics que té establerts l’Ajuntament de Canet de Mar, existeixen dos calendaris fiscals:

 • Calendari fiscal pels tributs i preus públics la gestió i recaptació en període voluntari dels quals ha estat delegada en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per exemple: 

 

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI)

  • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

  • Taxa pel servei de recollida de residus comercials

  • Taxa pel servei de recollida de residus domèstics

  • Taxa pel servei de conservació de cementiri

  • Taxa pel entrada de vehicles (guals)

  • Taxa pel parada del mercat no sedentari o ambulant

 • Calendari fiscal pels tributs i preus públics la gestió i recaptació en període voluntari dels quals es realitza directament per l’Ajuntament de Canet de Mar, per exemple:

 

  • Taxa per estacionament en règim d’abonament mensual a l’aparcament soterrat de Riera Gavarra 4-14

  • Taxa per manteniment de places en règim de concessió a l’aparcament soterrat de Riera Gavarra 4-14

  • Taxa per utilització de parada del mercat municipal

  • Taxa per caixers automàtics, figurins, bústies i quioscos

  • Preu públic pel servei d’escola bressol municipal

  terminis Calendari fiscal

Calendari fiscal

 formes de pagament

Llocs i mitjans de pagament: 

 • Seu electrònica de l’ORGT, accedint per internet mitjançant ordinador o dispositiu mòbil a l’adreça: https://orgt.diba.cat 

Mitjans admesos: Domiciliació bancària, banca electrònica, targeta de crèdit o dèbit i Bizum 

 • Presencialment a les oficines de les entitats financeres que figuren en el document de pagament 

Mitjans admesos : Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte

 • Centre d'Informació Tributària de l’ORGT 

Mitjans admesos: Domiciliació bancaria, targeta de crèdit o dèbit. 

Dies i hores d’ingrés: 

 • A la seu electrònica o als caixers automàtics de les entitats financeres que prestin el servei de caixa, a qualsevol dia i hora. 
 • Al Centre d’Informació Tributària de l’ORGT dins de l’horari d’atenció telefònica. El pagament amb targeta de crèdit o dèbit només es podrà utilitzar quan l’import del deute no superi els sis mil euros. 
 • El pagament mitjançant Bizum es podrà fer fins l'import màxim de tres mil euros. 

Es pot pagar per domiciliació bancària mitjançant el web a https://orgt.cat/domiciliacions. Per als rebuts domiciliats la data del càrrec en el compte bancari serà la que figura a la columna denominada "Càrrec domiciliació". Els contribuents podran consultar a la seu electrònica de l’ORGT la relació de rebuts carregats al seu compte bancari, veure el detall del deute i obtenir-ne el justificant de pagament. 

Per a la realització de tràmits cal adreçar-se a l'oficina gestora corresponent al municipi, l'adreça de la qual es pot consultar a la seu electrònica de l'ORGT, https://orgt.diba.cat, on també es poden dur a terme determinats tràmits.

 Enllaç web Calendari Fiscal - (diba.cat)

 Anuncis Butlletí Oficial dela Província de Barcelona de 12/12/2022 (núm. 202210183106)

Anunci BOPB

Anunci BOPB

Fitxer: Publicacio_anunci_BOPB_3056_2022_4899.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 264
Mida: 1.28 MB

 TERMINIS preus

preus

preus

preus

 Formes de pagament 

El pagament es podrà realitzar: 

 • Per domiciliació bancària efectuada amb aquesta finalitat; 
 • A través de la xarxa de caixers automàtics de l’entitat col·laboradora Banco Sabadell, mitjançant document amb codi de barres i targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat, i els clients de Banco Sabadell,  a través de BS online i BS mòbil;
 • Mitjançant targeta de crèdit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00h. 

Tot això sense perjudici que es puguin habilitar mitjans addicionals.

 anunci

Anunci BOPB

Anunci BOPB

Fitxer: Publicacio_anunci_BOPB_3056_2022_4931.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 149.93 kB

 

^