ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Tramita les beques econòmiques per activitats d'estiu i l'escola bressol
PUBLICAT Dijous, 25.06.2020
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic

SOL·LICITUD D’AJUTS COVID-19

DESCRIPCIÓSol·licitud d’ajuts econòmics per fer front a les despeses de les activitats d’estiu i d’escola bressol

Anunci de bases escola bressol i casals d'estiu 2020

Anunci de bases escola bressol i casals d'estiu 2020

Fitxer: Anunci_bases_activitats_estiu_i_escola_bressol.1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 11
Mida: 251.81 kB

ÀREA RESPONSABLEEducació i Infància 

QUI HO POT SOL·LICITAREs poden beneficiar dels ajuts econòmics regulats en aquestes bases els infants i adolescents entre 0 i 16 anys que compleixin els requisits establerts en aquestes bases i
que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, que realitzin una activitat de lleure durant l’estiu o que estiguin inscrites a l’escola bressol.

Poden sol·licitar els ajuts les persones amb capacitat d’obrar, els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal de les persones beneficiàries.  

DATA LÍMIT PER SOL·LICITAR L’AJUTFins al dimarts 14 de juliol de 2020.

IMPORT MÀXIM AL QUAL ES POT ACCEDIR

  • En el cas de la beca de casal d'estiu o activitat de lleure tindrà un import màxim de 200€ i es finançarà fins a un 100% de la puntuació obtinguda.
  • En el cas els ajuts d’escola bressol es tindrà en compte els cost mensual del servei d’escolaritat i es finançarà fins a un 100% en funció de la puntuació obtinguda.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1. Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut:

a. Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat.

b. Document d’identitat de la persona sol·licitant.

c. Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar.

2. Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar

- Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar de convivència corresponents als tres mesos anteriors al de la presentació de sol·licituds.

- En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada d’ingressosde la unitat familiar.

- Declaració responsable en la que es faci constar:

- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, público privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de lesrebudes.

- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui
l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la prestació. En cas contrari, indicar quins.

- Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui
ser requerida durant la seva tramitació.

3. Documentació Específica

Per acreditar determinades circumstàncies familiars serà necessari aportar, a més de la documentació general, la documentació específica que correspongui:

a) En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la demanda, sentència judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin aquesta situació i on consti pensió alimentaria i custodia de fills.

b) Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que correspongui.

c) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

d) Altres (despeses extraordinàries sobrevingudes, etc.).

Sol·licitud escola bressol beques

Sol·licitud escola bressol beques

Fitxer: sollicitud_escola_bressol_2020.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 213.95 kB

Sol·licitud activitats lliure

Sol·licitud activitats lliure

Fitxer: sol_licitud_activitats_estiu_2020.1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 211.62 kB

Declaració Responsable

Declaració Responsable

Fitxer: Declaracio_responsable.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 66.05 kB

 

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUDLes sol·licituds es poden presentar per via telemàtica a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Canet de Mar.

També es pot sol·licitar aquest ajut portant els documents impresos i degudament emplenats a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

^