Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Cultura
 
 • Descripció del servei

  L'Arxiu custodia no només la documentació administrativa i històrica de l'Ajuntament, sinó també documents cedits o donats per empreses, institucions, associacions i particulars, de qualsevol format i suport. L'Ajuntament, conjuntament amb persones i entitats cíviques de la nostra vila, està duent a terme una tasca de preservació del patrimoni documental de Canet de Mar.

 • Horari

  Dilluns i dijous de 9.00 a 14.00 hores (amb cita prèvia)

 • COM CONTACTAR-HI
   
 • Presencialment: 
  c/ Ample, 11 - edifici central Ajuntament -
 • Correu electrònic: 
 • Àrea responsable
  Serveis Generals
 • Equip tècnic
  Arxivera Municipal: Iolanda Serrano
 • Informació adicional

  Arxiu Municipal de Canet de Mar és un servei obert al ciutadà i una eina al servei de la gestió municipal que s´encarrega, especialment, de l´organització, la difusió i la conservació del patrimoni documental.

  Està adscrit a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament

  Són funcions de l´Arxiu:

  • Millorar la gestió i el tractament de la documentació municipal
  • Facilitar l´accés i la consulta de la documentació
  • Recuperar, protegir i promoure la divulgació i el coneixement del patrimoni documental de Canet de Mar

  Basant-se en aquestes funcions, l'arxiu fa aquestes tasques:

  - Relacionat amb la documentació administrativa de l'Ajuntament:

  • Rep la documentació que generen els serveis i organismes de l'Ajuntament
  • Informa i assessora sobre el tractament de la seva documentació
  • Posa els documents a disposició dels serveis municipals, quan els necessiten, per a la gestió d'assumptes administratius

  - Relacionat amb els ciutadans:

  • Rep la documentació que persones, entitats o empreses dipositen o cedixen a l'Ajuntament
  • Classifica els documents de cada fons
  • Descriu els documents per fer-los accessibles
  • Facilita la documentació als ciutadans, per tal que puguin consultar-la i exercir els seus drets
  • Posa la documentació a disposició dels investigadors i de persones interessades en conèixer la història de Canet de Mar
  • Conserva els documents en dipòsits adequats, utilitzant els recipients i materials que en garanteixen millor la conservació
  • Forma part de les iniciatives culturals que contribueixen a la difusió del patrimoni documental municipal
  • Assessora sobre les característiques i la informació que contenen els documents
 • Categoria
  Cultura i festes
 • Forma de gestió
  Directe