ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
S'obre el termini de sol·licitud dels ajuts individuals de menjador. Curs 2022-2023
Del 23 de maig al 17 de juny
PUBLICAT Divendres, 13.05.2022
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
beques menjador

Les persones que ho desitgin poden presentar la sol·licitud als ajuts individuals de menjador per al curs 2022-2023. Es pot fer des del 23 de maig i fins al 17 de juny, al web de l'Ajuntament de Canet de Mar i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.
L'ajut s'adreça a infants i joves empadronats a Canet de Mar i escolaritzats a les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, sempre que el seu centre ofereixi servei de menjador.


Beneficiaris: Podrà ser  beneficiari  d'aquest ajut l'alumnat que :
 
indicador blau Estigui matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació especial i educació secundària obligatòria (si el centre ofereix servei de menjador), durant el curs corresponent a la convocatòria. Cal tramitar la sol·licitud al municipi on s'estigui empadronat.

indicador blauNo tingui dret al servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
indicador blau No estigui en acolliment residencial.
indicador blau Faci ús del servei de menjador escolar. És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar.
 
Documentació obligatòria a totes les peticions:  
indicador taronjaModel de sol·licitud CCM1. No es tramitaran sol·licituds que no estiguin signades per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys. És obligatori, en el cas del sol·licitant informar l'IDALU de cada alumne (codi identificador únic que s'assigna a cada alumne. Si no el sabeu, heu de consultar-lo al centre educatiu).
indicador taronjaNOMÉS EN CAS QUE SIGUI LA PRIMERA VEGADA QUE DEMANA L'AJUT. Original i Fotocòpia del DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l'alumne sol·licitant, i de tots els membres de la unitat familiar que figurin al volant de convivència. En cas que els menors no en disposin, llibre de família. En el cas que ni el beneficiari de l'ajut ni cap altre membre de la unitat familiar disposin de DNI o NIE, s'haurà d'aportar passaport i especificar el país d'origen de la persona beneficiària de l'ajut. En aquests casos caldrà valoració social i ocasionalment tramitar NIF provisional. 
indicador taronjaCertificat de convivència actual, en cas de no presentar-lo el sol·licitant declara de forma responsable amb la signatura del model CCM1, que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que té el consentiment de totes les persones que consten empadronades al domicili perquè el Consell Comarcal, l'Ajuntament o el Departament d'Educació puguin obtenir les dades del padró amb l'única finalitat de resoldre el tràmit.
 
Acreditació de la situació econòmica de l'any 2021
 
Es recomana que els sol·licitants facin la declaració de la renda 
 
indicador blau Autorització perquè l'administració pugui sol·licitar a l'AEAT i altres administracions competents informació relativa al nivell de renda signada per tots els membres de la unitat familiar. Pàgina 2 del model CCM1
indicador blau En el cas que algun membre de la unitat familiar sigui pensionista jubilació, invalidesa, PIRMI, RAI, incapacitat absoluta, gran incapacitat, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial i totes les recollides a l'art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre,  cal aportar  certificat acreditatiu i informe de vida laboral actualitzat.
indicador blauAjuts de lloguer de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Cal declarar l'import.
indicador blauAjuts d'urgència social. Declarar l'import. 
indicador blau En la resta de situacions no previstes, si no espot obtenir informació a través de l'AEAT o d'altres organismes informació del nivell de renda familiar, el nivell de renda es podrà requerir mitjançant la vida laboral, nòmines, contracte...dels membres de la unitat familiar.
indicador blau Les persones que rebin la Renda Garantida de ciutadania: certificat acreditatiu
indicador blau Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2021

Model CCM1 Sol·licitud 22 - 23 - formulari a omplir

Model CCM1 Sol·licitud 22 - 23 - formulari a omplir

Fitxer: MODEL_CCM1_Sollicitud_22.23_formulari.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 335.91 kB

Entreu a l'espai de tràmits per a més informació

cartell portes obertes

Carta convocatòria ajuts menjador 22 2 3

Carta convocatòria ajuts menjador 22 2 3

Fitxer: carta_convocatoria_ajuts_menjador_2022_2023.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 150.87 kB


 

^