ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Registre de sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial
 
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
 • Descripció

  El Registre de sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial (HPO) és un registre públic i administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

  És un registre que té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles. Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. Aquest és el primer pas que cal fer abans d'optar als habitatges de protecció oficial d'un municipi concret.

  Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits en cada cas i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió. La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

 • Qui ho pot fer?
  Qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya.
 • Àrea responsable
 • On es pot fer?

  Teniu diferents opcions:

  • Al web de la Generalitat
  • A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya www.registresolicitants.cat
  • En un ajuntament. En el cas de l'Ajuntament de Canet de Mar, heu d'adreçar-vos als Serveis Tècnics municipals Dijous de 9.00 a 14.00 hores, amb cita prèvia.
  • A les Oficines locals d'habitatge dels municipis que en tinguin
  • Als Serveis Territorials d'habitatge
  • A través del 012
 • Requisits que es demanen

  Els requisits que es demanen per poder accedir al Registre de sol·licitants d'HPO són:

  a) Ser major d’edat o estar emancipat.
  b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8.
  c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció.
  d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges.
  e) No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret del Registre de sol·licitants.
  f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

  Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.

  L’acreditació documental d’aquest compliment s’exigeix, amb caràcter general i un cop portats a terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les llistes d’espera, dins els terminis que s’estableixen en el Decret. Això no obstant, els ajuntaments poden demanar aquesta acreditació de manera anticipada.

 • Quins documents són necessaris?

  Trobareu els documents actualitzats al web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya

 • Com ho puc fer?

  La inscripció és pot fer:

  • En línia, a través del web de la Generalitat
  • Descarregant el document pdf també des del web de l'Agència de l'Habitatge, omplint-lo i portant-lo a l'Ajuntament, als Serveis Tècnics municipals, o a qualssevol dels llocs indicats a l'apartat On es pot fer?Tornar amunt(1)
 • Preu - Forma de pagament
  Gratuït
^