ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Ordenances fiscals per al 2013
El Ple acorda no augmentar les taxes que paguen els ciutadans
PUBLICAT Divendres, 25.01.2013
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic

El Ple de l'Ajuntament, va aprovar a la sessió extraordinària de l'octubre de 2012, tal i com vam publicar a l'edició número 38 del butlletí d'informació municipal Viure Canet, les Ordenances fiscals per al 2013.

Com va explicar el regidor d'Hisenda, Laureà Gregori, en l'elaboració de les ordenances s'ha tingut molt en compte la situació conjuntural que pateixen tots els ciutadans i per tant s'ha decidit no incrementar les taxes municipals. En primer lloc es va aprovar l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. I s'ha fet perquè no teníem un marc que regulés les ordenances del municipi, tal i com preveu la Llei. A partir d'aquí s'han revisat les ordenances següents:

Derogacions:

  • Ordenança número 36 - És la que regula el servei de telealarma i teleassistència. S’ha derogat perquè no s’estava aplicant.
  • Ordenança número 38 - Fa referència a l’estacionament de vehicles a l’aparcament de la platja que limita amb Sant Pol. S’ha derogat  perquè aquest estacionament serà gratuït tot l’any.

Modificacions:

  • Ordenança número 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es modifica afegint-hi una subvenció equivalent al 90% de la quota sobre el cost de les obres quan es destini a accessibilitat i condicions d’habitabilitat de persones amb discapacitat.
  • Ordenança número 12 - Taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives.  Es proposa una nova tarifa que reculli els usos en jornades completes, com ara tornejos d’empreses, fixant un preu per dia.
  • Ordenança número 16 - Taxa per expedició de documents administratius. Es modifica en els casos de certificats per ajuts de menjador escolar. 
  • Ordenança número 20 - Taxa per a la prestació de serveis urbanístics. Aquesta és una modificació que calia per adaptar les taxes a la realitat del sector i l’activitat de la construcció. Amb relació a les llicències d’obra major, es calcularà la taxa en funció de la superfície a construir i estarà formada per una quantitat fixa i un tant per cent pels metres construïts. També es fa diferència entre obra nova, ampliació o reforma. I pel que fa a obra menor, es proposa augmentar la taxa en els casos en què s’hagi iniciat l’obra sense llicència o bé sense presentar la comunicació corresponent. Pel que fa a les certificacions, es proposa una taxa diferenciada depenent de si cal o no informe tècnic. Finalment es proposa una taxa per inspeccions i comprovacions d’adequació de l’habitatge. 
  • Ordenança número 21 - Taxa per a la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions. S’hi proposen dues modificacions, per equiparar  i igualar tarifes. 
  • Ordenança número 24 - Preu públic per a la prestació del servei d’ajuda a domicili. En aquest cas s’adapta el redactat perquè esdevingui preu públic. 
  • Ordenança número 30 - Taxa per a la prestació de serveis en edificis de propietat municipal. Es proposen modificacions relacionades amb l’impuls cultural del municipi. La taxa afecta a la Casa museu Domènech i Montaner i a les activitats juvenils i d’entitats, que tindran una taxa de 100 euros enlloc de 200 euros.

També hi ha hagut ordenances que han patit modificacions formals i de redactat, que no han afectat la quantia econòmica però que s’han adaptat per fer-les més entenedores i facilitar-ne la tramitació.


Quines taxes no s’han modificat?
Com dèiem i com també haureu pogut llegir a l’editorial d’aquest número del Viure Canet, el consistori té com a objectiu adequar les ordenances municipals a la situació actual del municipi i dels seus ciutadans. Per aquest motiu no es contempla en cap cas un increment impositiu de taxes i preus públics perquè en aquests moments no escau fer-ho.
Així, no s’augmenten taxes com la recollida d’escombraries o els guals.

Consulteu el document complet en aquest enllaç amb la seu electrònica de l'Ajuntament.

Avís de seguretat de la seu electrònica

^