Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dimecres, 26.01.2022

arxiu escolesEl pròxim 26 de gener entra en vigor la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic d’escola bressol que preveu bonificacions del preu per a determinats trams de renda. 

L’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat la modificació per incloure la bonificació per les despeses d’escolarització i menjador i facilitar l’accés al servei d’escola bressol a més famílies.

Podran gaudir de les reduccions les famílies dels alumnes de l’escola que estiguin empadronades al municipi, acreditin que el nivell de renda familiar no supera els llindars previstos i no posseeixin altres béns immobles diferents de l’habitatge habitual.

Les bonificacions són del 50 i del 90 per cent de les quotes en funció dels ingressos i la tipologia familiar. Per tal d'establir la base de càlcul anual de la renda  de la unitat familiar es tenen en compte la totalitat dels ingressos anuals bruts i es relaciona el total d'ingressos amb el nombre total de membres de la unitat familiar

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Canet de Mar, carrer Ample, 11.

Documents

Informació bonificacions EBM

Informació bonificacions EBM

Fitxer: Info_bonificacions_preu_EBM.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 165.08 kB

Model sol·licitud bonificació EBM

Model sol·licitud bonificació EBM

Fitxer: Model_sol_licitud_bonificacio.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 128.21 kB