Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimarts, 24.07.2012
 • Concepte

  Aquest dijous, 26 de juliol, a les 20.30 hores tindrà lloc un Ple ordinari a la Sala d'actes de l'Ajuntament de Canet de Mar, amb l'ordre del dia següent:

  1)    Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 31.05.12
  2)    Donar compte de l´informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s´estableixen mesures de lluita contra la morositat, Ajuntament i Ràdio Canet
  3)    Donar compte dels comptes anys 2007 a 2011 Fundació Els Garrofers
  4)    Aprovació modificació horari de treball del personal funcionari i modificació de la relació de llocs de treball
  5)    Aprovació modificació substancial de les condicions de treball del personal laboral de l´Ajuntament pel que fa a la jornada de treball
  6)    Aprovació modificació Annex 1 de l´Ordenança municipal de creació de fitxers de protecció de dades de caràcter personal
  7)    Aprovació modificació Ordenança de circulació
  8)    Aprovació modificació Reglament del servei del rocòdrom
  9)    Modificació Patronat Hospital residència Guillem Mas
  10)    Aprovació programa de Participació Ciutadana del POUM
  11)    Aprovació desafectació d´un terreny qualificat de bé de domini públic i posterior cessió a la Generalitat per a la construcció del segon institut
  12)    Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la borsa de mediació per al lloguer social situada a Canet de Mar
  13)    Aprovació xifra oficial de població a 1 de gener de 2012
  14)    Aprovació dues festes locals any 2013
  15)    Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC, UMdC i PSC de suport al Correllengua 2012
  16)    Moció presentada pels grups municipals d´ERC i del PSC per desenvolupar un conveni amb la Diputació per potenciar els usos de l´Escola de Teixits
  17)    Precs i preguntes

 • Documents relacionats
  Acta ple 26/07/20112 - revisat

  Acta ple 26/07/20112 - revisat

  Fitxer: Ple_120726_revist.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 99
  Mida: 2.76 MB