Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Tràmits i gestions
 
 • Descripció
  Presentació d'una incidència, d'una queixa o d'algun suggeriment sobre qualsevol servei que ofereix l'Ajuntament, o sobre alguna actuació o decisió municipal.
 • Qui ho pot fer?
  Tothom
 • Àrea responsable
 • On es pot fer?
 • Quins documents són necessaris?
  1. Dades identificatives de qui presenta la incidència, la queixa o el suggeriment
  2. Descripció de l'actuació per la qual es presenta la indència, la queixa o el suggeriment
  3. Dades de contacte per poder respondre
 • Preu - Forma de pagament
  Gratuït