Ajuntament de Canet de Mar
Pancarta 02
Pancarta 06
pancarta 15
Pancarta 09
Pancarta 11
Pancarta 14
Pancarta 10
Pancarta 07
sant jordi
Canet Rock 014
Pancarta 05
Pancarta 03
Pancarta 01
Pancarta 13
Canet Rock 014
Pancarta 12
Pancarta 08
Pancarta 04
PortadaPortada - Informació legalInformació legal
INFORMACIÓ LEGAL

1.- LLOC WEB

L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, compleix amb la Llei 34/ 2002 , d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per complir amb la llei citada, les dades d'informació general d'aquest lloc Web són: www.canetdemar.cat

Titular: AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.
Adreça: Carrer Ample 11  08360 Canet de Mar - Espanya
Contacte:  canetdemar@canet.cat
Telèfon: +34 93 794 39 40
Dades Registrals: Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya
CIF: P-0803900-J


2. POLÍTICA DE DADES

2.1 Continguts

L'Ajuntament de Canet de Mar posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i la web estigui lliure de virus i altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d´errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d´informació accessible a través d´aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

L'Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable de les informacions i opinions  que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s´accedeixi per mitjà d´enllaços (links).

2.2. Condicions d´ús i funcionament del lloc Web

L´ús d´aquesta pàgina web atribueix la condició d´usuari de la mateixa (en endavant l´usuari) i implica l´acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc web de l´Ajuntament de Canet de Mar pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà, en les que es demana clau d´identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà.

L´usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l´usuari ha d´abstenir-se d´utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l´ús o funcionament d´aquest lloc Web

La responsabilitat per l´ús de la informació continguda en la pàgina Web és de l´usuari. L´Ajuntament de Canet de Mar queda eximit de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l´accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc Web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.
L´usuari és l´únic i exclusiu responsable de les seves claus d´identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d´aquest lloc Web.

L´Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable de l´ús indegut de les claus d´identificació i contrasenyes d´accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l´oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

L´Ajuntament de Canet de Mar presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc Web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.


3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de l´Ajuntament de Canet de Mar i dels seus autors i tenen la consideració d´obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d´aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. 

Està autoritzat l´ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de l´Ajuntament de Canet de Mar.

No s´autoritza en cap cas:
- La presentació d´una pàgina del lloc Web en una finestra que no pertany a l´Ajuntament de Canet de Mar per mitjà de “framing”.
- La inserció d´una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l´Ajuntament de Canet de Mar mitjançant “in line linking”.
- L´extracció d´elements del lloc web causant perjudici a l´Ajuntament de Canet de Mar conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc Web de l´Ajuntament de Canet de Mar són propietat d´aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

L´Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d´enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Web.


4.- LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

4.1 Dades subministrades voluntàriament per l´usuari

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i seran les estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s´utilitzarà exclusivament per donar l´efectiva resposta o prestació del servei a l´usuari.

L´usuari del lloc Web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l´Ajuntament de Canet de Mar a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, als efectes de l´exercici de les funcions d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L´usuari del lloc Web que hagi facilitat les seves dades accepta expressament rebre informació municipal de l´Ajuntament de Canet de Mar d´acord amb la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d´abril -Art. 25 i 28) que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui la seva negativa en qualsevol moment a l´Oficina de Registre de l´Ajuntament de Canet de Mar, a través de la Bústia de suggeriments o a través d´aquest lloc web: www.canetdemar.org.

4.2 Drets dels interessats

L´usuari del lloc web que faciliti dades de caràcter personal queda assabentat que podrà exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-se a l´Oficina de Registre de l´Ajuntament de Canet de Mar, - Carrer Ample, 11 - 08360 CANET DE MAR, o a través d´aquest lloc web: www.canetdemar.org(2).

4.3 Galetes ("Cookies")

En cap cas les galetes ("cookies") que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del  lloc web. L´ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l´usuari l´accessibilitat del lloc Web.

L´ús de galetes ("cookies") de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l´ordinador de l´usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, es limitaran únicament a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l´objecte de facilitar l´exploració segura i eficient del lloc web.

4.4 Comunicació Segura

L'Ajuntament de Canet de Mar compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent i ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscs a que estan exposades, ja sigui per l´acció humana o pel medi físic, per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o apropiació indeguda de dades de caràcter personal.

5 .-SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d´aquest lloc Web us sigui útil i us agraïrem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l´adreça de correu canetdemar@canetdemar.cat

Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar//T.937 943 940 - F.937 941 231//canetdemar@canetdemar.cat