Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Documents
 

La seu electr˛nica Ús una eina de comunicaciˇ, distribuciˇ i publicaciˇ de contingut digital exposat amb garanties d'integritat, autenticitat i disponibilitat que posem a disposiciˇ de la ciutadania i el teixit associatiu i empresarial. Permet la signatura electr˛nica i el segell de temps en un entorn visual que genera evidŔncies, c˛pia autŔntica i control de disponibilitat, tal i com estableix la Llei.


La Seu Electrònica permet dotar de garanties jurídiques la relació telemàtica entre la ciutadania i l'Ajuntament, gràcies al certificat digital proveït per l'Agència Catalana de Certificació.

Informació de la seu des de setembre de 2019

Informació de la seu fins setembre 2019

Els continguts que trobem dins de l'apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:

  • Obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu electrònica
  • Xifrar les comunicacions entre ciutadania i Ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers.

 Seccions del web publicades sota garantia jurídica:

Seu electrònica - Transparència