Mesa d'edat
Mesa d'edat
Cati Forcano i Ivan Aranda formaven part de la Mesa d'edat que presidia el Ple