Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dilluns, 07.08.2017
 • Concepte
  És objecte d'aquest contracte subministrament, muntatge, instal·lació, integració, proves i engegada d'un sistema d´enregistrament òptic de control d'infraccions i pas de vehicles pel terme municipal de Canet de Mar.
 • Data anunci
  7/08/2017
 • Entitat adjudicadora
  Ajuntament de Canet de Mar
 • Dependència que tramita l'expedient
  Secretaria
 • Tipus de contracte
  Contracte de subministrament
 • Número d'expedient
  41/2017
 • Procediment
  Obert
 • Pressupost base de licitació
  24.741,00 € IVA exclòs per a tota la durada inicial del contracte, és a dir, 3 anys. L'import de l'IVA és de 5.195,61 €.
 • Termini de presentació

  Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al DOGC.

  Ampliació termini presentació: d'acord amb la modificació dels plecs de clàusules, s'amplia el termini per a la presentació de les ofertes en 7 dies naturals, finalitzant aquest el proper 29 d’agost de 2017 i fixant-se la data d’obertura de les ofertes en el proper 30 d’agost de 2017 a les 12 hores.

 • Documents relacionats

  CATCert certifica que en data 01-09-2017 11:28:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 16-08-2017 11:37:09 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 16-08-2017 11:31:34 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 16-08-2017 11:33:14 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 07-08-2017 13:12:21 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 07-08-2017 13:49:55 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 07-08-2017 13:03:12 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 07-08-2017 13:54:20 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.