Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimecres, 16.11.2016
  • Concepte

    Dilluns, 30 de maig de 2016, se celebra una Junta de Govern Local extraordinària a les 08.00 hores a la Sala de plens de l'Ajuntament de Canet de Mar, amb l'ordre del dia següent:

    1.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions a Les Corts Generals a celebrar el dia 26 de juny de 2016.

    El Ple va fer delegació d'aquesta competència a la Junta de Govern Local en la sessió de data 14/07/15. És una sessió pública.

    L'acta del sorteig a les meses electorals no la publiquem al web, ja que conté dades personals dels ciutadans i d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, no podem fer-ne publicitat.