Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimarts, 24.05.2016
 • Concepte

  Dijous 26 de maig se celebra, a les 20.30 hores, un Ple ordinari a la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Canet de Mar, amb l'ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Ple municipal de data 31.03.2016
  2. Donació compte del Decret número 407/2016, de 29 d’abril, amb relació a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015
  3. Informe sobre l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet al primer trimestre de 2016, així com de la Fundació Els Garrofers corresponent al primer trimestre de 2016
  4. Ratificació Decret de l’Alcaldia número 410/2016, de 29 d’abril, amb relació al nomenament com a instructora en un expedient de responsabilitat patrimonial a personal al servei de l’Administració
  5. Ratificació de l’acord pres per la Junta de Govern Local de 20 d’abril de 2016 amb relació a la resolució del contracte amb Invermercury, SL de concessió de l’aparcament de la riera Gavarra, 4-14
  6. Ratificació aprovació inicial de la dissolució i la liquidació del Consorci de Comunicació Local
  7. Denegació modificació puntual Normes subsidiàries àrea Pulligan
  8. Modificació plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet
  9. Modificació plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet Àrea Seguretat Ciutadana
  10. Aprovació canvis de representants del Grup Municipal de CUP i de CiU al Consell Municipal de Promoció Econòmica i representants del Grup Municipal de la CUP al Consell Municipal de Medi Ambient i la Fundació Els Garrofers
  11. Moció presentada pels grups municipals d’ERC i CiU amb relació a l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a la declaració universal sobre els arxius
  12. Moció del Grup Municipal de la CUP per demanar que es prioritzi i es fomenti el cooperativisme i altres formes organitzatives d’economia social dins d’un entorn sostenible
  13. Moció dels Grups Municipals de la CUP i ERC de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir
  14. Moció dels Grups Municipals de la CUP i ERC de rebuig al pacte UE-Turquia
  15. Moció del Grup Municipal de la CUP en defensa de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
  16. Precs i preguntes
 • Documents relacionats

  Acta Ple 26 de maig de 2016

  Acta Ple 26 de maig de 2016

  Fitxer: Ple_160526_retoc.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 106
  Mida: 4.51 MB