Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimecres, 30.03.2016
 • Concepte

  Aquest dijous 31 de març de 2016 es farà un Ple ordinari a les 20.30 hores a la Sala de plens de l'Ajuntament amb l'ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions del Ple municipal de dates 28.01.16 i 12.02.16
  2. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Marc Jiménez Torres
  3.  Donar compte de l'informe sobre l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet corresponent al quart trimestre de 2015, així com de la Fundació Els Garrofers corresponent al quart trimestre de 2015
  4. Aprovació modificació de crèdit 15/2016
  5. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit
  6. Aprovació obertura aula P0 i modificació de pressupost curs 2015-2016
  7. Aprovació revisió de preus contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja de les vies púbiques de Canet de Mar
  8. Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’Àrea de Serveis Econòmics.
  9. Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’Àrea de Benestar Social.
  10. Aprovació diferents canvis de representants de grups municipals a diferents consells municipals, a la Fundació Els Garrofers, al Consell de Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet i a la Comissió sectorial de Seguiment del Projecte Odèon
  11. Aprovació nomenament membres Comissió de Delimitació del terme municipal
  12. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2016, amb relació a l’aprovació de la nova denominació de la Secció d’Institut
  13. Moció que presenta el grup municipal de la CUP relativa al cas d’Alfonso Fernàndez Ortega, Alfon, detingut a la vaga general europea del 14 de novembre del 2012
  14. Moció del grup municipal de la CUP pel canvi de nom del carrer Francesc Cambó
  15. Moció del grup municipal de la CUP de suport a les represaciades polítiques
  16. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC per demanar que els habitatges del nostre poble integrats a la SAREB i bancs i caixes nacionalitzades siguin cedits a l’Ajuntament per a la seva gestió
  17. Moció que presenten els grups municipals de SOM CANET i ERC amb relació a la defensa de l’escola pública
  18. Moció que presenten els grups municipals de SOM CANET i ERC amb relació al dia 8 de març, dia internacional de les dones. Un treball digne i un salari just per justícia de gènere
  19. Moció que presenten els grups municipals de SOM CANET i ERC per exigir al Departament de Salut de la Generalitat el restabliment del servei d’urgències al CAP de Canet de Mar en horari nocturn
  20. Precs i preguntes
 • Documents relacionats
  Acta Ple ordinari 31 de març de 2016

  Acta Ple ordinari 31 de març de 2016

  Fitxer: Ple_160331_retocada.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 78
  Mida: 705.45 kB