Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimarts, 12.05.2015
 • Concepte

  La Junta de Govern Local ha aprovat en sessió de data 7 de maig de 2015, el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació, per procediment obert, del subministrament de passeres de formigó, dutxes, així com l’abalisament, aquest últim en la modalitat de rènting, de les platges de Canet de Mar durant les temporades 2015-2017.

 • Documents relacionats

  CATCert certifica que en data 04-09-2015 14:31:35 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 14-08-2015 12:48:43 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 12-05-2015 13:16:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 12-05-2015 13:03:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.