Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dimarts, 08.05.2012

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha aprovat el Pla d'ajust presentat per l'Ajuntament de Canet per aconseguir finançament extern per satisfer les factures pendents amb els proveïdors.

Aquest Pla d'ajustament és un pla estatal impulsat pel Govern central. Els ajuntaments han hagut de facilitar al març una llista dels proveïdors pendents de cobrament i un pla de viabilitat econòmica que expliqués com s'eixugaria el deute pendent.

L'Ajuntament de Canet de Mar, com ja hem explicat anteriorment, compta amb un Pla de sanejament per al període 2011 - 2014, que ha estat aprovat per la Generalitat.  L'Ajuntament, fent un gran esforç de contenció i equilibri pressupostari, compleix el Pla, i ho ha de fer en el termini de 3 anys.  Aquest Pla de sanejament va ser aprovat l'octubre passat, abans de la mesura del Pla d'ajustament aprovat pel Govern central a través del Reial Decret 4/2012 i que permet el retorn dels diners en un termini de 10 anys. 

Ajuntaments com el nostre, que està fent els deures i complint terminis, es troben ara en una situació de greuge comparatiu respecte d'altres ajuntaments que no havien definit fins ara un Pla de sanejament. Per això, Canet de Mar va sol·licitar que, tot i seguir complint amb el Pla de sanejament, poguéssim acollir-nos al Pla d'ajust estatal i allargar d'aquesta manera el pagament de part dels deutes pendents, sobretot a grans proveïdors, com són l'empresa constructora de l'edifici dels Garrofers, la cooperativa gestora del servei de l'Escola Bressol, l'empresa concessionària del servei públic de recollida d'escombraries i l'empresa titular del contracte del servei de neteja viària. 

L'Ajuntament de Canet de Mar arrossegava un dèficit de 3,5 milions d'euros. Amb l'aprovació del Pla de sanejament, vam aconseguir l'aprovació de tres operacions de crèdit per valor de 2 milions d'euros, a retornar fins al 2014. Ara, amb l'aprovació del Pla d'ajust estatal, hem aconseguit finançament pels 1,5 milions d'euros restants i hi hem pogut afegir el deute pendent de la Fundació Els Garrofers amb l'empresa constructora.

Aquestes operacions financeres es poden dur a terme pel ferm compromís que complirem amb les obligacions contretes. De fet, hi ha força ajuntaments a qui l'Estat no ha aprovat els plans d'ajust presentats perquè es considera que no hi ha prou garanties de satisfacció dels deutes pendents.  Prova més del rigor i la seriositat amb què s'està actuant des de l'Ajuntament de Canet de Mar.