Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
De l´any 2019 a l´any 2021, hi ha hagut un augment de 41 empreses actives al nostre municipi
PUBLICAT Divendres, 21.01.2022

L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, ha fet arribar a l’Ajuntament de Canet de Mar els resultats de l’any 2021 sobre les activitats econòmiques al nostre municipi recollits pel Directori Central d’Empreses (DIRCE).

Segons les dades obtingudes, Canet de Mar ha mantingut el teixit empresarial malgrat les dificultats derivades de la pandèmia sanitària de la COVID-19.

La comparativa ens mostra que de l’any 2019 a l’any 2021, hi ha hagut un augment de 41 empreses actives al nostre municipi. Passant de 1.096 a 1137 empreses.

Gràfic general empreses DIRCE 21

L’informe també analitza la tipologia d’empreses que tenim a Canet. En aquest sentit, es mostra l’evident preeminència d’empreses en el sector serveis (886). Tanmateix, també cal destacar el pes que tenen les empreses del sector de la construcció al nostre poble (174) i les industrials (77).

Gràfic 2 sectors empreses

Si fem la comparativa amb les dades de la comarca, podem veure com el pes del sector dels serveis és menor a Canet (77.92%) respecte de les mitjanes obtingudes al Maresme i a la Província de Barcelona. Tanmateix, en els sectors de la construcció i indústria, la mitjana assolida a Canet (15.30% i 6.77% respectivament) és superior a les mitjanes obtingudes en l’àmbit comarcal i provincial.

Gràfic 3 empreses DIRCE comarca provincia bcn

Cal tenir present que el DIRCE comptabilitza totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l’administració central autònoma i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic.