Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dimarts, 28.12.2021

La Junta de Govern Local del 23 de desembre ha aprovat la concessió de les subvencions per minorar l'import de l'Impost de Béns Immobles (IBI) corresponent a l'any 2021.


Aquest any s'han presentat a la convocatòria un total de 43 sol·licituds. El resultat, amb les sol·licituds que han estat aprovades, es pot consultar al tauler d'edictes, on estarà exposat durant 20 dies. Podeu entrar a l'e-tauler a través d'aquest enllaç.

Convocatòria

Finestreta digital