Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
El ple també va aprovar per unanimitat la creació del consell d´infants i dóna llum verda a l'ordenança de transparència i administració electrònica
PUBLICAT Divendres, 30.04.2021
ple 29 abril 21

El ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar ahir el codi de conducta dels alts càrrecs amb el vot favorable de totes les regidores i regidors que formen part del consistori canetenc. Aquest document està basat en un seguit de principis ètics que “ha de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven”. També determina “els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació a l’Ajuntament de Canet de Mar”

Concretament, aquest codi s’aplica a membres de la corporació, en la seva condició de representants electes; a titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local; i a titulars o membres d’òrgans de govern i càrrecs directius d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic, si n’hi ha.

Aquest document permetrà enfortir el compromís de l’Ajuntament amb la ciutadania i vetllar per garantir la integritat ètica institucional i la dels seus càrrecs electres. També afavorirà iniciatives vinculades amb la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

L'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell va explicar que valora positivament que el ple porti a votació aquest codi ètic de conducta dels alts càrrecs, ja que explica que "venim d'èpoques on s'han fet grans abusos". Arbell va afirmar que des de l'Equip de Govern municipal es vetllarà per tal que les premisses ètiques de les regidores i regidors siguin el màxim de correcte possible.

Des del grup municipal de la CUP, el seu portaveu, Andreu Graupera, va destacar que la seva formació està "absolutament d'acord" amb l'aprovació d'aquest document "sempre que es dugui a terme i sigui totalment transparent.

El regidor de Junts per Canet, Josep Antoni Massagué va lamentar que Ajuntaments veïns, com Calella o Arenys de Mar, haguessin aprovat aquest codi ètic de conducta l'any 2016 i que a Canet, aquest es porti a votació l'any 2021. També va demanar a les regidores i regidors posar en pràctica aquest codi.

Des del PSC, la regidora Marian Gómez també va destacar que diferents municipis de la comarca fa temps que han portat a votació aquest document i va voler remarcar punts que es recullen en aquest codi com la igualtat de tracte, la no discriminació i l'exemplaritat. I va lamentar que el punt que es porta a votació no sigui en caràcter retroactiu.

En el seu torn d'intervenció, el regidor d'Esquerra Republicana, Lluís Llovet va afirmar que és "bàsic i primordial aprovar aquest codi ètic". També va demanar a les regidores i regidors ser curosos i prudents a les xarxes socials i va advertir que el codi també regula la responsabilitat de tots els càrrecs electes cap a mantenir la confidencialitat respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec.

El Consell d'infants de Canet de Mar serà una realitat
Durant la sessió ordinària de dijous 29 d'abril, el ple també va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la creació d'un Consell dels Infants municipal.

Amb la creació d'aquest Consell Local d'Infants es pretén generar un espai de desenvolupament personal i col·lectiu on els infants puguin participar activament de la vida pública i de la política municipal.

En aquest punt, la regidora d'educació, Rosabel Madrid va afirmar que la voluntat és construir, juntament amb els adults, un municipi més just, cohesionat i respectuós amb totes les realitats presents.

En el seu torn d'intervenció, el regidor Andreu Graupera (CUP) va demanar que aquest sigui "un consell actiu, participatiu i que es dugui a terme".

Des del grup municipal de Primàries Canet de Mar, Jordi Castellà es va mostrar molt a favor d'aquest consell afirmant que "és necessari que els nostres joves aprenguin els valors democràtics".

El regidor Josep Antoni Massagué va demanar a l'Equip de Govern que creguin en aquest consell d'infants i va demanar que aquest sigui efectiu.

Llum verda a l'aprovació inicial de l'Ordenança de transparència i administració electrònica

El ple va aprovar inicialment per unanimitat l'Ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Canet de Mar.

Des de l'Àrea de Noves Tecnologies, la regidora Raquel Serra va explicar que la innovació constant en l'àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els sistemes informàtics requereix a l'administració haver-se d'estar adaptant a les noves normatives constantment per tal de poder dotar les actuacions administratives de plena validesa legal. Tanmateix, també va destacar que aquesta ordenança vol donar resposta a la creixent demanda social de transparència que fa la ciutadania.

La portaveu del grup municipal de Canet i Tu, Gemma Bosch va explicar que des del seu grup "celebren que es treballi per millorar la transparència de l'Ajuntament perquè és una reivindicació que hem portat des del primer dia". També afirma que aquest és un punt on l'Ajuntament encara va coix, ja que assegura que "hi ha convenis que té signats l'Ajuntament i que encara no estan penjats a la pàgina". Bosch també va demanar poder formar part de l'avaluació d'aquest sistema.

El regidor de Primàries Canet de Mar, Jordi Castellà va assegurar que la transparència en un Ajuntament és important i necessària. Afirma que "és important que la transparència sigui el més eficient possible" i que cal que hi hagi personal darrere que pugui treballar en aquest camp.

Des de Junts per Canet, el seu regidor, Josep Antoni Massagué va puntualitzar que fa temps que s'hauria d'haver treballat en aquesta ordenança i va destacar negativament que la persona responsable de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) no formi part de la Comissió d'estudi d'aquesta ordenança.