Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dijous, 02.02.2017

L'expedició i la renovació del DNI és un tràmit que NO fa l'Ajuntament de Canet de Mar. Únicament cedim un espai a les oficines municipals perquè la Policia Nacional (PN) expedeixi el document d'identitat a aquelles persones que no poden desplaçar-se fins a les comissaries de la Policia. La data i la freqüència amb què es fa aquest tràmit a Canet la determina la PN, així com el nombre màxim de persones que es poden atendre en un dia.

Des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, elaborem la llista de les persones a qui els agents de la Policia faran el document quan es desplacin a l'Ajuntament. Com que no hi pot haver un nombre molt gran de persones i la freqüència és menor que fa un temps, es prioritzen les persones grans i/o aquelles que tinguin importants dificultats per desplaçar-se fins a les comissaries de la Policia Nacional.

Demanem comprensió als ciutadans i els aconsellem que demanin cita prèvia a qualsevol comissaria perquè allà els faran el document al moment i se'l podran emportar el mateix dia, ja que fent-lo a Canet l'interessat s'ha de desplaçar dos dies a l'Ajuntament.

Informació del tràmit