Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Campanyes informatives i projectes municipals
PUBLICAT Dijous, 16.08.2012
  • A la sessió plenària del dia 26 de juliol de 2012, s'ha acordat l'aprovació de l'inici dels treballs de redacció del POUM de Canet de Mar, així com l'aprovació del Pla de Participació Ciutadana. Comença doncs un procés que permetrà l'ordenació integral del territori del municipi de Canet de Mar.

    El POUM, d’acord amb les directrius de la legislació urbanística, ha de procurar un desenvolupament urbanístic sostenible, tenint en compte les necessitats de creixement local però fent-ho d'acord amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

  • Inici campanya
    Juliol de 2012
  • Documents i enllaços