Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dimarts, 07.11.2023
Obres a Vil·la Flora - novembre 23

Aquest novembre s’inicia una nova fase de la rehabilitació de l'edifici de Vil·la Flora. En concret s'actuarà en les façanes a nivell de la planta sota-coberta.

Tot i les actuacions de conservació i manteniment dutes a terme en els últims anys a l’edifici de Vil·la Flora, es fa necessari abordar un conjunt de patologies d’ordre estructural, constructiu i material de les façanes i tancaments. Aquest novembre s’inicia una nova fase de la rehabilitació actuant en les façanes a nivell de la planta sota-coberta.

Les actuacions es realitzaran atenent la declaració i nivell de protecció de l’edifici, obra d’Eduard Farrés i catalogat com a Bé cultural d’interès local (BCIL). L’actuació queda definida al “Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de les façanes a nivell de planta sota-coberta de l'edifici de Vil·la Flora” redactat per l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés, de Guitart Arquitectura i Ass SLP.

L’obra està subvencionada pel Govern de la Diputació de Barcelona a través dels ajuts del Programa sectorial de rehabilitació i millora dels edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials.