Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dilluns, 05.12.2022

omicLes possibilitats d'obtenir el bo social (descompte en la factura de llum) creixen. Una modificació de l'actual legislació ha creat un nou bo social elèctric del 40% de descompte per a les llars treballadores amb baixos ingressos particularment afectats per la crisi energètica. Els límits econòmics per aquestes famílies són:

  • Viure sol i que la renda anual estigui per sobre dels 12.159,42 euros, però no superi els 16.212,56 euros. Si està per sota, tens dret a un altre bo social amb més descomptes.
  • Viure amb més d'una persona (cònjuge, fills,...) el límit d'ingressos de la unitat de convivència augmentarà – per sobre dels 12.159,42 que ja hem dit- en 2.431,88 euros anuals per cada membre addicional al titular del contracte que sigui major d'edat i en 4.053,14 euros anuals per cada membre menor d'edat.


A més, el límit d'ingressos augmentarà en altres 4.053,14 euros anuals si algun membre de la unitat familiar té discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, acredita la situació de violència de gènere o víctima de terrorisme.

Per altra banda, com ja hem dit, es mantenen les condicions per aconseguir el bo social per a consumidors vulnerables i vulnerables sever, però excepcionalment, amb efectes des del 19 d'octubre i fins al 31 de desembre de 2023, els descomptes del bo social aplicables a aquests consumidors augmenten. De manera que el Bo Social elèctric per a persones vulnerables augmenta amb descomptes del 65% (abans 60%). I del 80% per a consumidors vulnerables severs (abans 70%).