Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
El 2021, la recollida selectiva s´ha reduït molt lleugerament respecte el 2020, situant-se en el 69%
PUBLICAT Dimecres, 13.07.2022

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Canet de Mar fa públics els informes amb els resultats de la recollida de residus al nostre municipi i a la deixalleria municipal durant l'any 2021. De les dades obtingudes, podem destacar que a Canet de Mar generem menys residus que la mitjana catalana i també obtenim millors resultats de recollida selectiva respecte la mitjana de Catalunya, concretament, un 23% més.

Pel que fa a les dades de recollida selectiva d'aquest 2021, trobem que aquesta s'ha reduït molt lleugerament respecte de l'any anterior, situant-se en el 69%. Els totals recollits de les diferents fraccions són molt similars als recollits l’any anterior: s’observa una lleugera disminució de la matèria orgànica, el paper i cartró, el vidre i el rebuig recollit, mentre que han augmentat lleugerament els envasos i el rebuig recollit a la deixalleria.

Informe recollida selectiva 2021

De les dades obtingudes en aquest estudi, també és important destacar que la generació de residus per habitant a Canet (verd) és de 1,24 kg/habitant/dia i segueix per sota la mitjana de Catalunya (groc) que se situa en el 1.4 kg/habitant/dia, acostant-se també a la mitjana anual més baixa del municipi, obtinguda el 2019, que va ser del 1.23 kg/habitant/dia.

Informe recollida selectiva 2021

 Podeu consultarl'informe complet en aquest document adjunt

Informe Residus Canet de Mar 2021

Informe Residus Canet de Mar 2021

Fitxer: Informe_Residus_Canet_2021.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 766.41 kB

 Resultats de la recollida de residus a la deixalleriaPel que fa la deixalleria, el total de tones recollides s'ha reduït un 8,9% respecte l'any anterior. Aquesta disminució correspon a un canvi en el tractament de dades, ja que aquest 2021 els voluminosos recollits porta a porta (182 tones) no s'han inclòs en els kg recollits a la deixalleria.

Cal destacar que les tones de residus d'aparells elèctrics i electrònics han arribat al seu màxim històric, i els especials i perillosos, s'han mantingut respecte l'any anterior, amb 56 i 12 tones, respectivament.

Informe resdius deixalleria

En total, aquest 2021, s'han recollit a la deixalleria del municipi un total de 1.530,74 tones.

tones 2021

 Podeu consultar l'informe complet en aquest document adjunt

Informe residus deixalleria Canet de Mar 2021

Informe residus deixalleria Canet de Mar 2021

Fitxer: Informe_Residus_Deixalleria_Canet_2021.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 157.61 kB

Espai web sobre la RECOLLIDA DE RESIDUS