Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Tràmits i gestions
 
  • Descripció

    Les entitats i associacions, com a persones jurídiques, tenen l'obligació de relacionar-se telemàticament amb l'administració pública. Això implica també l'obligatorietat de disposar de signatura electrònica. Aquest requeriment és causat per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, en concret el seu article 14, que estableix l'obligatorietat de les persones jurídiques de relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics; aquesta Llei ha estat desenvolupada recentment pel Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

  • Qui ho pot fer?
    Qualsevol persona acreditada d'una associació o entitat de Canet de Mar
  • Enllaços i informació relacionada