Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Comunicats oficials
La parcel·la on s“ubicarą el centre forma part d“un terreny de 90.000 m2 dels quals s“utilitzarą un espai d“uns 10.000 m2  deixant 80.000m2 per mantenir la diversitat i els espais agrķcoles
PUBLICAT Dijous, 10.06.2021

sunsi mora exteriorL’Institut Sunsi Móra de Canet de Mar ha esdevingut un dels centres de secundària de referència a la comarca gràcies a la seva oferta educativa basada a potenciar la vocació internacional, plurilingüe i global de l’alumnat i sent pioners en la implementació del projecte STEM. Fa més de set anys que els alumnes i el professorat del Sunsi Móra estan en mòduls prefabricats i el projecte educatiu que defensen demana una ampliació d’espais per tal de poder seguir oferint a la ciutadania un projecte educatiu de qualitat. 

L’actual situació de col·lapse que presenta l’institut ha portat a l’Equip de Govern a no poder esperar més temps per poder cedir al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya un terreny on poder construir l’edifici que es mereix, i necessita, l’Institut Sunsi Móra. 

L’equip de govern considera que qualsevol alternativa que no passi per la cessió d’uns terrenys que pertanyin a equipaments i que no compleixin les mides i condicions que demana el Departament d’Educació per poder crear un centre de les característiques que demana el Sunsi Móra ens aboca a una modificació del POUM  que endarreriaria el  procés mínim un any i mig o dos anys més. Un temps que el Sunsi Móra no es pot permetre.

Per tant, ja s’ha licitat el servei de redacció de l’Estudi d’inundabilitat, el projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització del PAU 4 per tenir, en el menor temps possible, els terrenys. S’estima que aquesta tardor es podria dur a terme la cessió dels terrenys al Departament d’Educació.

Endarreriment de la cessió dels terrenys

Una de les prioritats a l’hora d’aprovar el POUM (tardor de 2019) era iniciar els tràmits de reparcel·lació i urbanització del PAU 4 per tal de cedir els terrenys al Departament d’Educació per poder tirar endavant la construcció de l’edifici de l’institut com més aviat millor. Tanmateix, l’arribada de la pandèmia de la COVID-19 va endarrerir el procés. 

L’estiu de 2020, la Coordinadora per l’Emergència Ambiental a Canet (CEAC) va presentar un seguit de demandes a l’Ajuntament que des de l’Ajuntament van ser escoltades i valorades. Des de l’Àrea d’Urbanisme, es va donar un període de sis mesos – de juny a desembre de 2020 – per tal que veure les noves opcions presentades i poder negociar. La CEAC ha estat rebuda en diverses ocasions primer per separat amb diferents membres del govern i, posteriorment, amb els grups polítics del consistori.

 

Per què els terrenys de Can Grau

 L’any 2013 es van posar en marxa els tràmits per tirar endavant un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquest va constar de trenta-tres comissions de seguiment en les quals van participar dos representants dels partits polítics que formaven part del consistori. Finalment, la tardor de 2019 es va aprovar definitivament aquest pla amb setze vots favorables dels sis partits diferents que formaven part del consistori. Cal remarcar que només el representant de la CUP va votar en contra.

En aquestes comissions esmentades, de tots els espais es va considerar que el més adient per ubicar el nou institut eren els terrenys de Can Grau de Muntanya. 

Per què?

  • Permet reequilibrar el municipi amb dos instituts ubicats en dues zones diferenciades de la vila.
  • L’espai és  prou ampli per poder ubicar l’institut i, si cal, els cicles formatius que en un futur pròxim volem desenvolupar.
  • Si considerem la distància idònia d’un quilòmetre a la rodona per accedir caminant a l’institut això ens dona l’accés al 85% de la població que està a menys d’aquesta distància.
  • Creem una zona educativa amb l’escola bressol i l’escola primària.
  • La parcel·la on s’ubica és un terreny agrícola privat de 90.000 m2 dels quals s’utilitzarà un espai d’uns 10.000 m2  deixant una extensió de 80.000m2 per mantenir la diversitat i els espais agrícoles.
  • Aquest espai sempre ha estat tancat pel particular i mai ha tingut utilitat pública, ara el transformem per donar un servei educatiu públic.
  • El PAU 4 ens permet compensar l’edificabilitat amb un altre terreny i així la parcel·la se cedirà gratuïtament al municipi.

Cal destacar que la resta d’espais que es van posar sobre la taula o tenien un cost molt elevat i insostenible pel municipi o eren terrenys que no complien al 100% amb les condicions establertes des del Departament.

 

Compensació d’espai i creació de l’anella verda

La proposta és crear un institut integrat amb l’entorn que pugui promoure criteris de sostenibilitat i defensar del medi ambient. Des de l’Ajuntament s’ha parlat amb l’equip directiu i professorat del centre per tal de poder treballar en aquesta línia.

També cal tenir present que una de les problemàtiques mediambientals principals del nostre municipi és l’autopista. Aquest espai s’ha convertit en una frontera molt important que separa el municipi de l’espai no urbanitzat. Davant d’aquest fet, es va voler desenvolupar un POUM molt restrictiu amb l’objectiu de mantenir zones no urbanes i agrícoles per sota de l’autopista per permetre la diversitat mediambiental. Aquestes zones de protecció es troben trencades en un punt que no permet la connexió est-oest i impedeix la circulació d’espècies i el trànsit d’animals forestals.

Així doncs, quan es va acordar la cessió dels terrenys de Can Grau per fer l’institut, l’Ajuntament es va comprometre a cedir els espais on actualment hi ha les naus de la Brigada d’Obres i Serveis i les naus del servei de Neteja perquè aquests passés a ser espai novament no urbanitzable. Això permet crear una anella verda amb el corredor ambiental entre l’est i l’oest del municipi.

pau4

Per tant, des de l’Ajuntament de Canet de Mar se segueix treballant per la sostenibilitat ambiental i la urbanització responsable de la nostra vila sense renunciar a l’objectiu de poder fer del nostre municipi un referent en l’àmbit educatiu potenciant la qualitat i l’excel·lència dels nostres centres docents que treballen per fomentar la integració social i l’equitat educativa. Així com poder posar en marxa un seguit de Cicles Formatius que ampliïn el ventall d’oferta educativa i possibilitats de formació  al nostre municipi.