Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dimecres, 10.02.2016

L'alcaldessa Blanca Arbell ha signat avui el Decret 114/2016 de 2a modificació del decret de delegacions. En ell, l’Àrea 0, Alcaldia, reassumeix a partir d’ara, la competència en matèria de seguretat ciutadana, que fins ara estava delegada en el 1r tinent d’alcalde Jesús Marín

Tal i com diu el decret:  Vist la petició que ha fet arribar a aquesta Alcaldia el senyor Jesús Marín Hernàndez, 1er Tinent d'Alcalde de Promoció de la Vila, sol·licitant que li sigui acceptada la seva renúncia a continuar ostentant la direcció interna i la gestió específica dels serveis corresponents a l'àrea de seguretat ciutadana. Atès que es fa necessari modificar les funcions i abast de la delegació de l’Àrea 1, Tinència d’Alcaldia de Promoció de la Vila, creada en virtut del Decret d’alcaldia 743/2015, de 19 de juny, tot i mantenir el seu titular.

I es resol:  Recuperar la gestió interna i funcions específiques dels serveis corresponents a l'àrea de seguretat ciutadana que seran exercides a partir de la data de forma directa per aquesta Alcaldia, quedant conseqüentment definida l'Àrea 0: Alcaldia,  creada mitjançant decret d’alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, i modificada mitjançant decret d'alcaldia núm. 1337/2015, de 22 de desembre, de la següent manera: Àrea 0: Alcaldia. Aquesta àrea comprèn les funcions polítiques i administratives, de gestió i d’impulsió de comunicació, participació ciutadana i seguretat ciutadana.

Composició de consistori