La branca de noves tecnologies d'Els 2 Pins

Què és Canet Sense Fils?

És un grup de treball de la branca de noves tecnologies del Grup Els 2 Pins.

L’objectiu principal de Canet Sense Fils és fer un pas endavant en el camp de les noves tecnologies a la població.

Què fem?

Des de fa un any treballem per muntar una xarxa de comunicacions (NO Internet), lliure i gratuïta, d’abast local. No volem fer una xarxa clàssica, es tracta de muntar una xarxa sense cables, ni fils, que connecti als usuaris entre sí i sigui accessible per a qualsevol persona de Canet de Mar.
El projecte que estem desenvolupant està subvencionat per l’Ajuntament de Canet de Mar.

Qui som?

Som un grup de joves amb moltes ganes de que Canet pugui gaudir de nous serveis de comunicació lliure, on els ciutadans o les entitats puguin aportar continguts, idees...
Volem que la xarxa sense fils sigui un mitjà de comunicació i al mateix temps volem crear un entorn educatiu i divertit, obert a tothom i fet per tots.

Com volem la xarxa?

Estarà formada per una estructura amb una xarxa troncal i una xarxa d’accés on s’hi connectaran els usuaris.
La troncal serà com l’esquelet d’un ésser viu, i la d’accés com les extremitats, a on hi podrem accedir des de qualsevol punt de Canet, amb la suficient cobertura.
Una xarxa no és res més que un sistema que permet la connexió de dispositius (PCs, PDAs...) i manté una comunicació  entre ells.

Com participar?

Per connectar-nos a la xarxa Canet Sense Fils necessitem:
- Un Ordinador
- Una targeta pci/pcmcia wireless o un Punt d’Accés (AP)
- Una antena [segons la visió amb l’AP més proper]
- Un petit cable (uneix l’antena a la targeta o a l’AP,  anomenat pigtail)
Canet Sense Fils, facilitarà documents explicatius i demostracions pràctiques per connectar-se a la xarxa.

Què trobarem?

Material que els usuaris i entitats del poble generin, allotjament de pàgines web, galeries fotos, fòrums, intercanvi fitxers, software lliure, correu electrònic, missatgeria instantània, veu sobre IP (VoIP/telefonia), etc...
 


Ajuntament de Canet de Mar
Entitat:  Canet Sense Fils
Àmbit:  Cultural
Adreça:  Carrer de la Palma, 11
08360 Canet de Mar
Catalunya
E-mail:  edicions
@els2pins.org
Telèfon:  62 767 38 27
http://canetsensefils.net
Autenticació