DESCRIPCIO DEL SERVEI
L’atenció de Centre de Dia que ofereix la Residència Sant Roc de Canet de Mar, és un complement per a totes aquelles families que viuen amb persones que, per diferents raons (deteriorament cognitiu, físic, o funcional que els minvi la seva capacitat d’autonomia, o per una dificultat social, entre altres), necessitin assistència diurna amb atenció permanent.
Aquest servei té un seguiment durant tot el dia, des de que la persona entra al centre fins al moment que el venen a buscar per tornar al seu domicili. La persona és atesa per un equip especialitzat i disposa dels mateixos serveis i condicions que tenen els residents amb caràcter d’estada permanent en el centre. Els nostres objectius són la recuperació, quan sigui possible, i/o el manteniment de les funcions cognitives i dels nivells d’independència i autonomia dins el seu entorn familiar.
Capacitat: 25 places
 
DESTINATARIS
-Persones valides
-Persones assistides
-Persones amb demències
-Beneficiaris del "Programa d'Acolliment Residencial" del ICASS (Benestar Social - Generalitat de Catalunya
 
SITUACIO GEOGRÀFICA
Avda. Maresme, núm. 21-23 - 08360 Canet de Mar (Barcelona)
Telf. 93.794.32.42 - Fax. 93.794.12.40
Accés:
-Nacional II al km. 659 i amb indicació expressa
-Autopista C-32 sortint per Canet de Mar (sortida nº 113 – km. 114)
-Tren de rodalies amb parada a Canet de Mar (l’estació es troba a cinc minuts de la residència).
 
EQUIP PROFESSIONAL, SERVEIS I EQUIPAMENTS
-Atenció Mèdico-Sanitària
-Servei de Psicologia
-G.A.M. (Grup d’Ajuda Mútua)
-Servei de Terapia Ocupacional
-Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia
-Servei de Treball Social
-Animació Sòcio-Cultural
-Voluntariat
-Atenció Espiritual
-Perruqueria i Podologia
-Servei de Menjador i Cuina propi
-Servei de Bugaderia, Neteja i Manteniment propi
-Recepció
-Habitacions dobles i individuals
-Unitats de Psicogeriatria i Demències
 


Ajuntament de Canet de Mar
Entitat:  Centre De Dia Sant Roc de Canet
Àmbit:  Social
Fundació:  01-10-1996
Adreça:  Avda. Maresme, 21-23
08360 Canet de Mar - Barcelona
El Maresme
E-mail:  info
@santrocmiramar.cat
Telèfon:  93.794.32.42
Fax:  93.794.12.40
R.E.G. SOCD3393
Raimond Gurri Lloveras Director
http://www.santrocmiramar.cat
Autenticació