PARADETA INFORMATIVA
El proper dimarts 23 d'Abril de 2013 a la Riera St. Domènech hi haurà una paradeta informativa on presentarem l'Associació de Treballadors dels Garrofers. Hi haurà coques, truites, activitats per infants... Vine!
 
QUÈ ES l'ATG?
L’Associació de Treballadors de Els Garrofers (ATG) està formada per un grup de treballadors de la Fundació Els Garrofers, dedicada a l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i física i trastorns de conducta.
Tal i com demostra la nostra història, el col·lectiu de les persones amb discapacitat sempre ha hagut de lluitar pels seus drets, buscant suports socials de tota mena (veïnals, associacionistes, polítics...). Actualment, aquest factor s’ha aguditzat i el treball en xarxa passa a ser fonamental per a totes les entitats sense afany de lucre que volen cobrir les necessitats dels col·lectius més desafavorits.
A finals del 2012 alguns treballadors de Els Garrofers vam iniciar la ATG per donar resposta a les dificultats laborals que ens està comportant l’actual situació socioeconòmica, tant a nivell individual com de centre.

Els nostres objectius són:

1.Oferir un servei d'assessorament legal per als socis treballadors de la Fundació Els Garrofers davant de dubtes laborals.
2.Difondre, potenciar i millorar el treball de la Fundació Els Garrofers.

Ho volem fer a través de:

1. Servei d'assessorament legal als treballadors de la Fundació Els Garrofers.
2. Activitats lúdiques i culturals.
3. Treball en xarxa amb entitats i associacions.

Si hi ha persones interessades a formar part de l'Associació, encara que no siguin treballadors del centre, podeu contactar amb nosaltres.
 


Ajuntament de Canet de Mar
Entitat:  Associació de Treballadors dels Garrofers
Àmbit:  Social
Adreça:  josep baró 32
08360 Canet de Mar
Maresme
E-mail:  treballadorsdelsgarrofers
@gmail.com
Telèfon:  676186015
Socis:  33
Quota:  20€ anuals
Web de l'ATG
hi podeu trobar tota la informació sobre la nostra entitat i les activitats que fem.
Autenticació